Trang nhất » Thủ tục hành chính » Môi trường

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt):

 a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả;
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
- Sau khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 02 ngày làm việc Chi cục Bảo vệ Môi trường kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu tổ chức hoàn lại hồ sơ theo quy định;
- Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ trình trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (phương án bổ sung) của dự án;
- Họp Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM và phương án bổ sung với sự tham gia của các thành viên trong hội đồng và chủ dự án;
- Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ báo cáo ĐTM và phương án theo kết luận của hội đồng thẩm định và gửi lại Sở TN&MT hồ sơ báo cáo đã bổ sung hoàn thiện (04 bản báo cáo ĐTM, 04 bản phương án và 02 bản ghi trên đĩa CD) kèm theo văn bản giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung;
- Kiểm tra sự đáp ứng các yêu cầu về nội dung của báo cáo ĐTM, phương án theo kết luận của HĐ thẩm định;
- UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM, phương án cải tạo của dự án (nếu hồ sơ đã bổ sung hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng);
- Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
b. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ.
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0210.3847911
- Fax: 0210.3817404        
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục 1B Thông tư 38/2015/TT-BTNMT.
- Chín (09) bản báo cáo ĐTM của dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.
- Chín (09) bản phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 38/TT-BTNMT;
- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Sở Tài nguyên và Môi trường: 25 ngày làm việc;
- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.
* Trường hợp hồ sơ đã thông qua Hội đồng thẩm định mà phải chỉnh sửa, bổ sung thì thời gian phê duyệt là 20 ngày làm việc, trong đó:
- Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày làm việc;
- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II và khoản 1, điều 15 Nghị đinh 18/2015/NĐ-CP.
- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc đang khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định 19/2015/NĐ-CP.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và  Môi trường.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung kèm theo 01 báo cáo ĐTM và 01 phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung được xác nhận tại mặt sau của trang phụ bìa.
h. Lệ phí: Theo quy định tại Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu văn bản văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (Phụ lục 1B (Tai File) ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTNMT).
- Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.2 (Tai File) và 2.3 (Tai File) ban hành kèm theo Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).
- Cấu trúc và nội dung phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung (Phụ lục 4(Tai File)  ban hành kèm theo Thông tư 38/TT-BTNMT).
- Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường (ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).
- Mẫu  xác nhận vào mặt sau phụ bìa của phương án (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT)
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.
 
Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt):
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Môi trường
Gửi lên:
01/03/2017 14:06
Cập nhật:
01/03/2017 14:06
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
Đã xem:
210
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 31


thời trang công sở Hôm nay : 2517

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 131163

4 Tổng lượt truy cập : 11009120

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv