Tin được xem nhiều

Trang nhất » Thủ tục hành chính


 Quản lý đất đai
▪ Thủ tục hành chính về lĩnh vực thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
▪ Thủ tục hành chính về lĩnh vực đăng ký đất đai, GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở...
▪ Thủ tục hành chính về lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
▪ Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
▪ Thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
▪ Công ty cổ phần Tuấn Huy xin ý kiến tham vấn về dự án " Khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa, thể thao tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê" thuộc địa bàn thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
▪ Thủ tục: Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất
▪ Thủ tục: Tách thửa hoặc hợp thửa đất
▪ Thủ tục: Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
▪ Triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai
▪ Nghị quyết thông qua Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo
 Quản lý Đất đai, tài nguyên Nước và Khoáng sản thuộc thẩm quyền của Sở TN và MT
▪ QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường
▪ Quyết định 1403/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản
 Môi trường
▪ Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) - (Mã TTHC: 2022.MT.08)
▪ Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Mã TTHC: 2022.MT.07)
▪ Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học (Mã TTHC: 2022.MT.06)
▪ Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ (Mã TTHC: 2022.MT.05)
▪ Cấp lại giấy phép môi trường (Mã TTHC: 2022.MT.04)
▪ Báo cáo ĐTM của Dự án: “Đầu tư khai thác mỏ cát lòng song Hồng” thuộc địa bàn phường Minh Nông (xã Tân Đức cũ), thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
▪ Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: “Khu nhà ở nông thôn Trại Mít” tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
▪ Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Giai đoạn 1 của dự án: " Nhà máy sản xuất kinh doanh tấm thạch anh nhân tạo và đá nung kết"
▪ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “ĐẦU TƯ KHAI THÁC MỎ CÁT LÒNG SÔNG HỒNG - MINH NÔNG 1 THUỘC PHƯỜNG MINH NÔNG, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ
▪ Đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất và kinh doanh bao bì, hạt nhựa” tại lô số 7, CCN Phú Gia, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
▪ Giấy phép tác động môi trường của Dự án "Nhà máy TS Electrics Vina"
▪ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án " Cụm công nghiệp Bãi Ba 2, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ"
▪ Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư " Sản xuất mô tơ YB Việt Nam"
▪ Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất chi tiết của mũ bảo hiểm, khuân thép để đúc các sản phẩm từ nhựa”
▪ Báo cáo ĐTM dự án “Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Đồng Xuân” tại thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
 Tài nguyên Nước
▪ Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
▪ Thủ tục: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác
▪ Thủ tục: Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; và cho các mục đích khác theo quy định
▪ Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; và cho các mục đích khác theo quy định
▪ Thủ tục: Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêm
▪ Thủ tục: Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
▪ Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
▪ Thủ tục: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
▪ Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ
▪ Thủ tục: Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ
▪ Thủ tục: Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
▪ Thủ tục: Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
▪ Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT - Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
▪ Kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ Phân cấp thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh
 Khí tượng - Thủy văn
▪ QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
▪ Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
▪ Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
▪ Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021
▪ Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
 Địa chất - Khoáng sản
▪ Thủ tục: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
▪ Thủ tục: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
▪ Thủ tục: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
▪ Thủ tục: Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
▪ Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
▪ Thủ tục: Đóng cửa mỏ khoáng sản
▪ Thủ tục: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
▪ Thủ tục: Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
▪ Thủ tục: Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
▪ Thủ tục: Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
▪ Thủ tục: Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
▪ Thủ tục: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
▪ Thủ tục: Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình
▪ Thủ tục: Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
▪ Thủ tục: Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
 Đo đạc và Bản đồ
▪ QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc bản đồ, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II
▪ Bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
▪ Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
▪ Thu hồi Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
▪ Gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
▪ Cấp lại Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
▪ Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 Thủ tục hành chính khác
▪ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì
▪ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập
▪ THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
▪ KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
▪ Tập trung chỉ đạo, đôn đốc sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh.
▪ V/v thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải
▪ Triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
▪ Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.
▪ Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
▪ Tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện
▪ Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện đối với 25 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của BHXH tỉnh
▪ 8 thủ tục ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
▪ Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
▪ Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện triển khai trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021
▪ Kế hoạch thực hiện mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ
▪ Điều chỉnh, Bổ sung QH sử dụng đất đến năm 2020 (Kế hoạch kỳ cuối 2016 - 2020)
 Giao Dịch Bảo Đảm
▪ Thông báo V/v công bố biện pháp đảm bảo các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên trang thông tin điện tử CV 771
▪ Thông báo V/v công bố biện pháp đảm bảo các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên trang thông tin điện tử
▪ Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
▪ Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
▪ Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
▪ Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
▪ Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
▪ Thủ Tục: Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
▪ Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)
▪ Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
▪ Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Bầu cử
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 83


thời trang công sở Hôm nay : 6227

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 368882

4 Tổng lượt truy cập : 23464309

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv