Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

Cán bộ làm công tác thanh tra của Sở TN&MT đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Cán bộ làm công tác thanh tra của Sở TN&MT đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

PTĐT - Trong năm qua, việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư luôn được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quan tâm chỉ đạo, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TN&MT của người dân, doanh nghiệp, siết chặt quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Năm 2018, số lượng tiếp dân tại phòng tiếp dân của Sở TN&MT là 109 lượt người, tăng so với năm 2017. Để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra về TN&MT, Sở TN&MT đã tập trung tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, khiếu nại của người dân; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật những phản ánh, kiến nghị được gửi tới qua đơn thư hay các buổi tiếp công dân; hạn chế những sai phạm, phát hiện yếu kém để xử lý kịp thời đối với cá nhân và tổ chức vi phạm. 
 
Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Trong năm 2018, Thanh tra Sở TN&MT đã thực hiện 12 cuộc thanh tra đối với 29 đơn vị, một khu công nghiệp và một khu đô thị. Đối với thanh tra theo kế hoạch, Thanh tra Sở đã có 3 cuộc thanh tra về lĩnh vực đất đai đối với 4 đơn vị và khu công nghiệp Phú Hà, khu đô thị Minh Phương; 1 cuộc thanh tra về lĩnh vực đất đai, môi trường đối với 3 công ty tại cụm công nghiệp Sóc Đăng… Bên cạnh đó, thực hiện 4 cuộc thanh tra theo yêu cầu đối với 10 đơn vị. Về công tác kiểm tra, Thanh tra Sở đã phối hợp với các Phòng, Chi cục thuộc Sở kiểm tra 8 cuộc đối với 41 đơn vị về chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ; thực hiện kiểm tra theo đơn phản ánh đối với 9 đơn vị, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra tại 5 huyện và 23 xã, 5 đơn vị; tham gia thành viên 2 đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành của tỉnh.
 
Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, bảo vệ môi trường sinh thái. Phát hiện sớm và kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh không tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Kiên quyết đình chỉ các hoạt động hoặc cấm hoạt động đối với trường hợp có những vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường. Năm 2018, Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 đơn vị với tổng số tiền trên 127 triệu đồng; đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt về lĩnh vực môi trường đối với 4 đơn vị với số tiền trên 1,3 tỷ đồng.
 
Ông Quách Văn Chiến - Chánh Thanh tra Sở TN&MT cho biết, thời gian tới, với chức năng nhiệm vụ được giao, Thanh tra Sở TN&MT sẽ tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung xác minh giải quyết đơn đúng thời hạn quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng TN&MT cấp huyện để xác minh, giải quyết đơn đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác xả thải; tổ chức thanh - kiểm tra các dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng đối với các dự án đầu tư đã được Nhà nước cho thuê đất; thực hiện công tác thanh tra theo Quyết định 675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai đến năm 2020… Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức được cấp phép thực hiện các quy định của pháp luật trong khai thác khoáng sản; kiểm tra việc đóng cửa mỏ sau khi hết thời hạn cấp phép khai thác và công tác cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.
 

Tác giả bài viết: Tùng Linh (baophutho.vn)