Triển khai các giải pháp hoàn thành mục tiêu tiêm chủng và làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

PhuthoPortal - Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4677/UBND-KGVX về việc triển khai các giải pháp hoàn thành mục tiêu tiêm chủng và làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện, UBND cấp xã đôn đốc, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường tuyên truyền vận động phụ huynh/người giám hộ của trẻ đồng ý cho trẻ tham gia tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, hệ thống truyền thanh cấp xã về các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiêm chủng; lợi ích của tiêm chủng cũng như tính an toàn của vắc xin phòng COVID-19 do ngành Y tế cung cấp.

Tổ công tác đề án 06 cấp huyện chủ trì, sử dụng quyền truy cập Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành hỗ trợ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý xác thực, làm sạch dữ liệu tiêm chủng cho các mũi tiêm trên địa bàn huyện, thị, thành.

UBND cấp xã rà soát, tăng cường vận động người đứng đầu các khu dân cư, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức tộc, người uy tín, người có ảnh hưởng lớn tại địa phương,… tham gia tiêm chủng cũng như vận động người dân tham gia tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo các Trường THPT, trường Giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề trực thuộc ngành quản lý đẩy mạnh việc truyền thông và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, đôn đốc, vận động các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý đăng ký tham gia tiêm chủng cho người lao động. Yêu cầu 100% các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý phát Phiếu khảo sát thông tin tiêm chủng và lập danh sách người lao động không đồng ý tiêm chủng.

Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng về hiệu quả của vắc xin phòng COVID-19; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiêm chủng vắc xin trong phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong việc cung cấp, đăng tải các tài liệu truyền thông về tiêm chủng.

Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Tổ công tác đề án 06 các huyện; công an cấp huyện, cấp xã tăng cường phối hợp với ngành Y tế trong việc xác thực dữ liệu, làm sạch đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo trách nhiệm, phân cấp quản lý. Phối hợp với Sở Y tế trong việc xác minh các trường hợp chưa xác minh được tại cấp huyện theo đề nghị của Sở Y tế.

Sở Y tế tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành triển khai các biện pháp hoàn thành mục tiêu tiêm chủng và làm sạch dữ liệu.

Ngày 21/11/2022, cả nước ghi nhận 370 ca mặc COVID-19 mới

Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 21/11/2022 cả nước ghi nhận 370 ca mắc COVID-19 mới; số bệnh nhân khỏi bệnh là 113 ca; trong ngày không có bệnh nhân tử vong.

Trong ngày 20/11/2022 có 22.043 liều vắc xin COVID-19 được tiêm, nâng tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 263.287.066 liều.

Phú Thọ có 2 ca mắc COVID-19 mới

Từ 18 giờ ngày 20/11 đến 18 giờ ngày 21/11/2022, Phú Thọ ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới. Còn 82 bệnh nhân đang được điều trị; không có ca tử vong.

Trong ngày, toàn tỉnh tổ chức tiêm 1.499 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó 12 mũi cơ bản, 416 mũi 3, 558 mũi 4 cho người ≥18 tuổi; 21 mũi cơ bản, 394 mũi 3 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi; 3 mũi 1, 96 mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Đánh giá cấp độ dịch: 225/225 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1.

 


Tác giả bài viết: Hương Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: Theo công thông tin điện từ tỉnh Phú Thọ Phú Thọ