Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh giải quyết ô nhiễm môi trường nước Suối Cái đoạn chảy qua xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh giải quyết ô nhiễm môi trường nước Suối Cái đoạn chảy qua xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn
Nguồn nước suối Cái là nguồn nước chính phục vụ cho đời sống sinh hoạt, tưới tiêu của các hộ dân tại xã Yên Lương, Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, chất lượng nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Từ năm 2013, nhận được phản ánh của nhân dân xã Yên Lương, Yên Sơn, huyện Thanh Sơn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước suối Cái, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan của tỉnh Hoà Bình kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm chính từ hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn của Nhà máy Giấy của Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thuận Phát. Mặc dù đã được các cơ quan của tỉnh Hòa Bình nhiều lần kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn, tuy nhiên Nhà máy vẫn không xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước thải đáp ứng yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật về môi trường làm ảnh hưởng đến nguồn nước suối Cái.
Đến cuối năm 2019, trước tình trạng ô nhiễm nước suối Cái vẫn tiếp tục xảy ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Phú Thọ báo cáo, được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Môi trường thanh tra, có kết luận số 71/KL-TCMT ngày 28/2/2020  trong đó yêu cầu Chi nhánh Công ty có biện pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường và một số yêu cầu khác như: cắt, bịt đường ống có thể thoát nước xeo giấy ra môi trường không qua hệ thống xử lý (có dấu hiệu của việc xả nước thải không qua hệ thống xử lý); bố trí vị trí xả thải nổi trên mặt đất để tiện theo dõi, giám sát,… đồng thời xử phạt vi phạm về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép.  Tuy nhiên, chất lượng nguồn nước vẫn chưa được cải thiện; nước Suối Cái có thời điểm chuyển màu đen, bọt trắng và có mùi hôi thối khó chịu (cao điểm vào ngày 06/4/2020), nhưng hiện tượng này thường không diễn ra thường xuyên, không có chu kỳ, quy luật rõ ràng. Các dấu hiệu phát hiện nói trên (bọt trắng, nước màu đen và mùi thối khói chịu) tương đồng với màu nước dịch đen phát sinh trong quá trình ngâm, ủ nguyên liệu của cơ sở sản xuất giấy. Qua đó, khẳng định Nhà máy Giấy thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thuận Phát vẫn tiếp tục xả nước thải ảnh hưởng đến chất lượng nước Suối Cái khu vực hạ lưu thuộc tỉnh Phú Thọ.
Do tình trạng ô nhiễm nguồn nước suối Cái chảy qua địa bàn huyện Thanh Sơn là vấn đề ô nhiễm liên tỉnh, cần có sự vào cuộc của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền nơi phát sinh nguồn thải gây ô nhiễm (UBND tỉnh Hoà Bình). Để đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước, chất lượng nước suối Cái phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân khu vực hạ lưu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường nước suối Cái và kiến nghị UBND tỉnh Hoà Bình quan tâm giải quyết dứt điểm vấn đề; trong đó đã đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường các giải pháp, cụ thể:
- Xem xét đình chỉ hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường của Nhà máy Giấy thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thuận Phát để thực hiện yêu cầu, kết luận số 71/KL-TCMT ngày 28/02/2020 của Tổng cục Môi trường; yêu cầu Nhà máy chỉ được phép xả nước thải ra môi trường sau khi đã đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn, được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá;
- Yêu cầu Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thuận Phát thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định tại Điểm 2, Khoản 20, Điều 3, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ (do cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường nhiều lần mà vẫn tái phạm).
Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn theo dõi, đánh giá chất lượng nguồn nước Suối Cái để kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Tác giả bài viết: Phòng Tài nguyên và Môi trường - Huyện Thanh Sơn