Quảng Trị: Chế phẩm sinh học giải quyết ô nhiễm

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ thực tiễn ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp ngày càng gia tăng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống và sản xuất của người dân, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) Quảng Trị đã phối hợp với các ngành hữu quan triển khai ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và xử lý chất thải để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý là việc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh đã chuyển giao đưa vào xử lý chất thải rắn thành phân hữu cơ vi sinh - chế phẩm QTMIC.

Chế phẩm này đặc biệt hiệu quả khi sử dụng trong sản xuất nông nghiệp thành phân hữu cơ vi sinh có ích cho các loại cây trồng. Không chỉ đưa lại hiệu quả kinh tế cao, khi đưa vào sử dụng chế phẩm QTMIC còn xử lý triệt để các tác nhân ô nhiễm môi trường tại khu vực sản xuất của nhà máy.

Ngoài sản xuất cung cấp chế phẩm sinh học QTMIC, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh còn sản xuất và cung ứng chế phẩm EM cho Công ty Môi trường đô thị Đông Hà để xử lý rác thải hữu cơ trong sinh hoạt với lượng mỗi tuần 300 lít đã giúp cho môi trường đô thị sạch đẹp, thông thoáng hơn.

Bên cạnh sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh còn nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm sinh học khác trong sản xuất giúp cải tạo môi trường sản xuất trong sạch hơn, nâng cao hiệu quả kinh tế như chế phẩm NEO- polymic xử lý ao hồ nuôi trồng thủy sản giúp các vi sinh vật phân hủy lượng thức ăn thừa của tôn, cá; ổn định độ pH; kích thích tảo mọc, tạo môi trường nước trong hồ nuôi trong sạch.

Nguồn tin: www.monre.gov.vn