Tin được xem nhiều

Trang nhất » Tin Tức » Tin thanh tra

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số II các Sở Tài nguyên và Môi trường vùng Đông Bắc Bộ

Thứ năm - 01/08/2019 07:32
Vừa qua, trong các ngày 19, 20 và 21 tháng 7/2019, tại huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang, Cụm thi đua số II ngành Tài nguyên và Môi trường gồm các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ đã tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Quách Hải Lý - Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ - Cụm trưởng Cụm thi đua số II - năm 2019 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Đoàn thanh niên,  Đội Văn nghệ - Thể thao của 9 sở Tài nguyên và Môi trường trong Cụm thi đua số II vùng Đông Bắc Bộ: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh và Phú Thọ. Đại diện mời dự có: Đồng chí Vũ Minh Sơn-Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tới dự. Hội nghị sơ kết được tổ chức quy mô, các đoàn có số thành viên tham gia đông đảo. Các Đoàn nhận được sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo của chủ nhà - Sở TN và MT Hà Giang, đơn vị đăng cai tổ chức sơ kết Cụm. Đặc biệt, trong Đêm giao lưu văn nghệ các Sở TN và MT đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ phong phú, đặc sắc. Các tiết mục được dàn dựng công phu thể hiện rõ những nét đặc trưng của từng địa phương trong khu vực đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đơn vị tham dự hội nghị. Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua, phong trào thi đua đã được các Sở Tài nguyên và Môi trường trong Cụm phát động, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thu hút được sự tham gia của các đơn vị, tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các mục tiêu nhiệm vụ đều hoàn thành so với kế hoạch đề ra, các đơn vị trong Cụm đã tích cực tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Các đơn vị trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh, các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động của ngành, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của các tập thể, cá nhân trong mỗi đơn vị; công tác phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng; công tác khen thưởng được đổi mới; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao với phương châm “Đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác”. Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước” công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong Cụm thi đua số II đã nỗ lực thi đua, tập trung triển khai, chủ động tổ chức thực hiện quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong phạm vi, chức năng của Ngành được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh giao năm 2019, góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước. Các đơn vị trong cụm tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành gắn với phong trào thi đua yêu nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tại Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01/02/2019 và Công văn số 4907/BTNMTTĐKTTT ngày 11/9/2018 về việc phát động phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” và tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do các địa phương phát động. Trong 6 tháng đầu năm, trong toàn Khối thi đua đã trình UBND tỉnh thu hồi, giao đất, cho thuê đất công trình, dự án với trên 3.600 ha. Tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để hoàn thiện hồ sơ địa chính, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, đã cấp được trên 40.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó cấp cho tổ chức gần 1.500 giấy. Các tỉnh đều đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018. Một số tỉnh đã hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt dự án và kinh phí dự án điều tra, xây dựng Bảng giá các loại đất 05 năm (2020
2024) như: Tuyên Quang, Quảng Ninh,.. Nhằm thắt chặt công tác quản lý trong hoạt động khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản, các Sở đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực TNMT đối với các tổ chức, cá nhân, kịp thời xử lý các vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm. Triển khai tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các dự án trúng đấu giá; thẩm định và tham mưu UBND tỉnh quyết định cấp phép 58 Giấy phép thăm dò khoáng sản và giấy phép khai thác khoáng sản. Hoàn thành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh. Phối hợp với Tổng cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Sở ngành, đơn vị liên quan giải quyết các thủ tục về thuê đất đổ thải, giải quyết việc lập Quy hoạch chung xây dựng các vùng than, kiểm tra khu vực khoáng sản liên quan đến rừng tự nhiên. Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, đã triển khai lập dự án điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; kế hoạch quản lý hành lang, phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước, lập danh mục công trình khai thác nước dưới đất và danh mục giếng khoan phải xử lý theo quy định… triển khai có hiệu quả quy hoạch tài nguyên nước, đảm bảo được cân bằng nước cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện hưởng ứng Ngày Nước Thế giới và Ngày Khí tượng thế giới; thực hiện hưởng ứng và triển khai tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; ngày Đại dương thế giới năm 2019, Chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Các đại biểu về dự hội nghị đã trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường. Nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành đã được cùng trao đổi tháo gỡ, đặc biệt là những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo. Các đơn vị trong Cụm đã triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chấp hành các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2019 trên địa bàn các tỉnh, đồng thời duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn các tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh. 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị đã tổ chức
trên 200 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 2 tỷ đồng; tổ chức tiếp trên 300 lượt công dân, nhận hơn 421 đơn thư khiếu nại, tố cáo; các đơn thư được phân loại, xử lý, giải quyết đúng quy định. Các đơn vị trong cụm đã thảo luận chỉ ra những hạn chế trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng như phong trào thi đua chưa được duy trì thường xuyên, đồng đều tại các đơn vị, công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện còn hạn chế, có lúc còn mang tính hình thức.Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/ TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhiều gương điển hình tiên tiến chưa được phát hiện kịp thời để bồi dưỡng, nhân rộng. Dự kiến Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2019 của Cụm thi đua số II do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ - đơn vị Cụm trưởng đăng cai tổ chức vào cuối tháng 12/2019 tại tỉnh Phú Thọ.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hương Giang - Phó Chánh Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2021 << 7/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Bầu cử
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 75

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 66


thời trang công sở Hôm nay : 9548

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 32410

4 Tổng lượt truy cập : 24284019

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv