Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Sơ kết công tác tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm

Sơ kết công tác tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của toàn ngành trên 6 lĩnh vực. Hội nghị cũng đã nghe Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành, thị phản ánh những tồn tại, khó khăn để Lãnh đạo Sở cho ý kiến chỉ đạo thống nhất giải quyết trong thời gian tới.

Bản tin Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

Bản tin Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ sau một năm hoạt động

Được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-TNMT, ngày 26/6/2006 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban biên tập đã khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, sau một năm hoạt động, Bản tin Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ đã ra mắt bạn đọc 4 số. Tổng số đã đăng 84 bài viết, 26 tin; 73 ảnh, phản ánh chính xác và kịp thời về các hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh và cung cấp kịp thời một số văn bản mới của Nhà nước đến với bạn đọc.

Tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2007 của ngành Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ

Tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch cho 235 xã (trong đó: 174 xã đã được UBND các huyện, thị phê duyệt, 61 xã đã hoàn chỉnh chờ UBND các huyện phê duyệt), triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007-2015 của thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ; hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Phú Thọ thông qua HĐND tỉnh để báo cáo Bộ TN&MT trình Chính phủ phê duyệt. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc dồn đổi ruộng đất nông nghiệp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này vào cuối năm 2007; chỉ đạo các địa phương tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ địa chính để tiến hành tổng kết công tác cấp GCNQSDĐ khu vực đô thị; triển khai dự án cấp GCNQSDĐ cho các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện nghị quyết 18-NQ/TU về dồn đổi ruộng đất nông nghiệp của ban chỉ đạo dồn đổi ruộng đất nông nghiệp tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/8/2007, tại Trung tâm Hội nghị huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Ban chỉ đạo dồn đổi ruộng đất nông nghiệp tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dồn đổi ruộng đất nông nghiệp và Chỉ chỉ 05-CT/TU ngày 31/7/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dồn đổi ruộng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 18-NQ/TU, tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Đặng Đình Vượng- Tỉnh ủy viên - Phó chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo dồn đổi ruộng đất nông nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban chỉ đạo dồn đổi ruộng đất nông nghiệp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, Ban chỉ đạo dồn đổi ruộng đất nông nghiệp và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Cẩm Khê thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Cẩm Khê đã có kế hoạch kiểm tra số 255/KH-UBND ngày 05/4/2007 và Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 05/4/2007 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê về việc thành lập đoàn kiểm tra việc hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn toàn huyện.

Thẩm định đánh giá tác động môi trường dự án mở rộng sản xuất công ty cổ phần xi măng Phú Thọ

Vừa qua, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh đã tiến hành thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án đầu tư xây dựng công trình dây chuyền sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn Clinke/ngày của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ (Công ty Xi măng đá vôi Phú Thọ trước đây) do Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường là cơ quan tư vấn thực hiện.

Kết quả công tác thống kê đất đai năm 2007

Qua phân tích biến động các loại đất tại thời điểm ngày 01/01/2007 so với thời điểm ngày 01/01/2006 cho thấy năm 2006 diện tích đất nông nghiệp tăng 2.512,19 ha, đất phi nông nghiệp tăng 1.889,75 ha, đất chưa sử dụng giảm 4.319,52 ha. Nguyên nhân biến động là do chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị mới, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cấp đất ở cho nhân dân và chuyển sang trồng một số cây công nghiệp có hiệu quả hơn.

Đỗ Xuyên tổng kết công tác dồn đổi ruộng đất nông nghiệp theo NQ 18-NQ/TU

Kết quả dồn đổi ruộng đất của xã Đỗ Xuyên đã đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra. 12/12 khu hành chính, 1.496/1.496 hộ nông nghiệp tham gia thực hiện dồn đổi ruộng đất với diện tích dồn đổi 247,82ha. Trước dồn đổi ruộng đất toàn xã có 7.000 thửa, sau dồn đổi còn 4.221 thửa, giảm 2.279 thửa bằng 39,7%. Đã quy tụ được 10,86 ha đất công ích liền khu, liền khoảnh thuận tiện cho công tác quản lý và quy hoạch sử dụng đất. Huy động nhân dân tham gia lao động, làm mới 24 km mương tưới, 23 km đường giao thông nội đồng với giá trị ngày công 759 triệu đồng. UBND xã đầu tư kinh phí xây dựng cầu qua kênh, cống qua đường và các điểm đõ tưới tiêu với trị giá 179 triệu đồng.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Trên cơ sở ứng dụng hệ thống GPS, đề tài đã đưa ra phương pháp xác định toạ độ VN2000 cho bản đồ thực hiện theo Chỉ thị “299” tỷ lệ 1/1.000 của xã Hùng Lô (TP.Việt Trì) để xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai. Từ đó đề ra quy trình thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đất đai cho những xã chưa có điều kiện đo vẽ bản đồ địa chính chính quy, hiện đang sử dụng bản đồ “299” để lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ.

Tiến độ đo đạc bản đồ địa chính 6 tháng đầu năm 2007

Thực hiện Kế hoạch năm 2007 của UBND tỉnh giao cho ngành Tài nguyên và Môi trường, ngay từ đầu năm Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ phối hợp cùng với UBND huyện Hạ Hoà đã triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn huyện Hạ Hoà gồm 6 xã: Chính Công, Hương Xạ, Cáo Điền, Mai Tùng, Lang Sơn, Yên Luật.

Lễ phát động ra quân hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007 tại huyện Phù Ninh

Phù Ninh tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường từ ngày 29/4 đến ngày 06/5 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội truyền thống, biểu dương lực lượng của toàn xã hội tham gia vào công tác bảo đảm nước sạch và giữ gìn vệ sịnh môi trường. Hàng năm được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong huyện, hoạt động “ Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả, đã góp phần trực tiếp cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân, đi đôi với giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hội thảo xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục vụ CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục vụ CNH-HĐH trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác có hiệu quả và sử dụng tiết kiệm quỹ đất đai và các nguồn tài nguyên cho sự nghiệp CNH-HĐH, gắn phát triển kinh tế bền vững với tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng. Phương án chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu, phân tích đầy đủ các thông tin từ các Sở, Ban, Ngành và các huyện thành thị, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng và tiềm năng đất đai của tỉnh, cụ thể hoá một bước về phương án quy hoạch sử dụng đất, thể hiện được chiến lược sử dụng đất của tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 theo hướng ưu tiên sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực có vai trò thúc đẩy quá trình CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn.

Lễ phát động “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007” tại thị xã Phú Thọ

Tổ chức tốt lễ phát động “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007” tại thị xã Phú Thọ

Tại buổi lễ phát động, Thứ trưởng Thường trực Phạm Khôi Nguyên đã đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại về nước sạch và vệ sinh môi trường của các tỉnh Trung du Bắc bộ và Phú Thọ nói riêng. Đồng thời, đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị cần tăng cường giáo dục truyền thông về pháp luật tài nguyên và môi trường; phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về nước sạch và vệ sinh môi trường; tập trung quản lý chất thải, khắc phục tình trạng mất vệ sinh công cộng, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh và ý thức tiết kiệm nước; đa dạng hoá các hình thức cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, có biện pháp đối phó trước mắt và lâu dài về cân bằng nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện

Trên địa bàn huyện Thanh Thủy có khoảng 200 tổ chức đã được cơ quan nhà nước quyết định thu hồi và giao đất để thực hiện dự án. Việc chỉ đạo, thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án được thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai và các chính sách của nhà nước, các hộ dân có đất bị thu hồi đều chấp hành tốt các chủ trương chính sách của nhà nước và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, các dự án được bàn giao mặt bằng sạch đã xây dựng đi vào hoạt động, sử dụng đất hiệu quả, không để đất lãng phí, nhiều dự án đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho nhà nước.


ảnh Hội nghị sơ kết thi đua các Sở TN&MT vùng Đông Bắc Bộ

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ

Tham dự hội nghị có đại  diện Lãnh đạo sở, đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Lãnh đạo Văn phòng và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của 9 sở Tài nguyên và Môi trường vùng Đông Bắc Bộ: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Ninh. Đồng chí Trương Văn Đạt - Phó vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ TN&MT cùng các cán bộ chuyên viên của Vụ TĐKT về dự.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ

Vừa qua, trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 7/2011, tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Cụm thi đua số 2 ngành Tài nguyên và Môi trường gồm các sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ đã tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm.  Đồng chí Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh - Cụm trưởng cụm thi đua số 2 - năm 2011 chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ

Vừa qua, trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 7/2011, tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Cụm thi đua số 2 ngành Tài nguyên và Môi trường gồm các sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ đã tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm.  Đồng chí Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh - Cụm trưởng cụm thi đua số 2 - năm 2011 chủ trì hội nghị.

  Trang trước  1 2 3 ... 23 24 25
 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2017 << 12/2018 >> 2019
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 16


thời trang công sở Hôm nay : 1348

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 68517

4 Tổng lượt truy cập : 10653318

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv