Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Thứ ba - 28/08/2018 14:44
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Sáng ngày 27/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (27/8/2008 - 27/8/2018. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đến dự và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Tổng cục.
Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: đồng chí Mai Ái Trực, đồng chí Phạm Khôi Nguyên, đồng chí Nguyễn Minh Quang; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện các Bộ ngành Trung ương, đại diện Chi cục Biển và Hải đảo 28 tỉnh, thành phố ven biển cùng các cơ quan thông tấn, báo chí đến dự và đưa tin về Lễ kỷ niệm.

 

Việc ra đời Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử quản lý biển và hải đảo ở nước ta

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X của Đảng đã thông qua Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó yêu cầu thành lập “cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển có hiệu lực, hiệu quả”. Ngày 04/3/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Việc ra đời Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử quản lý biển và hải đảo ở nước ta.
 

Để nhanh chóng triển khai nhiệm vụ trọng đại của Đảng và Nhà nước giao phó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định sáp nhập một số đơn vị đang làm nhiệm vụ điều tra, khảo sát, quan trắc về biển và hải đảo của Bộ làm nòng cốt, đồng thời tiếp nhận, bổ sung lực lượng cán bộ từ nhiều nguồn để xây dựng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ và đã đạt được một số kết quả:

Một là, bộ máy tổ chức của Tổng cục và các Chi cục Biển và Hải đảo liên tục được củng cố, kiện toàn, hiện nay Tổng cục có trên 700 công chức, viên chức và người lao động, cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện bảo đảm phục vụ công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và quản lý biển, đảo bước đầu đã được đầu tư, nâng cấp.

Hai là, xây dựng, triển khai hệ thống chính sách pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Tổng cục đã tập trung phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, biển và hải đảo. Đặc biệt, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 đã tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để triển khai một cách có hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái.

Hệ thống các cơ chế, chính sách, pháp luật, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng từng bước được xây dựng và triển khai, góp phần bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả; đồng thời, duy trì chức năng và cấu trúc của các hệ sinh thái biển, hải đảo và vùng bờ nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan trắc môi trường biển, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển, nhận chìm ở biển.

Cùng với đó, Tổng cục còn tổ chức triển khai các hoạt động quản lý khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên biển thông qua công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quản lý tổng hợp vùng bờ; giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Chính những hoạt động này tạo được sự điều phối liên ngành, liên vùng ngày càng hiệu quả,
 

Ba là, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tuyên truyền về biển và hải đảo. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Tổng cục đã tham mưu giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có biển tổ chức triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc “Đề án Tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” (Đề án 47). Kết quả bước đầu thực hiện Đề án là cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường biển Việt Nam có tính đồng bộ, đáng tin cậy đã được xây dựng, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, phục vụ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường nhằm phát triển bền vững kinh tế biển, cũng như giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Công tác nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được tập trung triển khai thông qua thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm “Nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015” của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm mục tiêu hoàn thiện khung chính sách pháp luật và thể chế quản lý biển và hải đảo; áp dụng phương pháp, công nghệ tiên tiến phục vụ điều tra cơ bản, giám sát, quy hoạch biển và hải đảo; nâng cao năng lực và khả năng hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ biển của Việt Nam. Thông qua việc rà soát các quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Tổng cục đã đề xuất với Bộ phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ để tổ chức xây dựng Chương trình Khoa học công nghệ cấp quốc gia về  tài nguyên và môi trường biển và hải đảo. Đặc biệt, lần đầu tiên, Tổng cục đã tham mưu với Bộ và thực hiện các thủ tục để Bộ cấp phép cho Viện Hóa sinh hữu cơ Thái Bình Dương (Cộng hòa Liên bang Nga) sử dụng Tàu Viện sỹ Oparin và Viện nghiên cứu công nghệ Georgia (Hoa Kỳ) sử dụng Tàu Falkor vào nghiên cứu khoa học tại vùng biển của Việt Nam.
 

Công tác hợp tác quốc tế ngày càng được củng cố và phát triển với việc tham gia hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực về biển như Nhóm công tác ASEAN về Môi trường biển và ven biển; Tiểu ban Khoa học, Công nghệ biển ASEAN; Diễn đàn toàn cầu về Đại dương, Vùng bờ và Hải đảo, Ủy Ban liên Chính phủ về Hải dương học của Việt Nam (IOC Việt Nam); Ủy ban quốc tế về các khu bảo tồn biển; thành viên của Tổ chức Đối tác quản lý môi trường biển Đông Á (PEMSEA), Cơ quan Điều phối các biển Đông Á (COBSEA), Ban Điều phối quốc gia thuộc Chương trình “Rừng ngập mặn cho tương lai” (MFF) của IUCN... Đồng thời, còn ký kết và triển khai các thỏa thuận, các bản ghi nhớ, triển khai các dự án hợp tác với các đối tác từ Nga, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Philippine… nhằm khai thác nguồn lực để quản lý tổng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp khai thác biển về vai trò của biển, sự cần thiết khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Tổng cục đã tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành hữu quan và các địa phương có biển tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển vả hải đảo gắn với các sự kiện như tổ chức Tuần lễ biển vả hải đảo Việt Nam hàng năm, Diễn đàn Thương hiệu biển Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế biển, các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, bồi dưỡng về biển vả hải đảo, kiến thức pháp lý trong quản lý biển và hải đảo; phổ biến pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Đặc biệt, Tổng cục đã tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo  Việt Nam (Đề án 373). Những nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án 373 được giao chủ trì, Tổng cục đều tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện và đã có được một số sản phẩm như các tập phim, các bản tin, các lớp tập huấn.

Bốn là, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Xác định thanh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo là nhiệm vụ ưu tiên, trong thời gian qua, Tổng cục Biển và Hải đảo thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; hiện trạng môi trường biển; phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường biển tại vùng biển đảo ở các địa phương có biển; tham gia các đoàn Thanh tra của Bộ thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra đã có những kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền trong việc hoàn thiện các chế độ, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
 

Xây dựng Tổng cục và các Chi cục trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá, trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp của các Bộ, Ban ngành đoàn thể Trung ương, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng các Chi cục Biển và Hải đảo đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

“Ngay sau khi ra đời, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Đặc biệt, Tổng cục đã tích cực tuyên truyền và phổ biến tới nhiều tầng lớp nhân dân trong nước và nước ngoài về vị trí, vai trò, tiềm năng quan trọng của biển cũng như những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nói.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng, tình hình thế giới, khu vực thay đổi rất nhanh chóng, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng lớn. Tuy nhiên, cạnh tranh giữa các quốc gia, sự điều chỉnh chính sách của các quốc gia đối với Biển Đông ngày càng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý biển, đảo.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và thực chất hơn. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với khí thế và vận hội mới. Tình hình đất nước tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Mặc dù vậy, trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các vấn đề về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan trên biển và vùng ven biển tiếp tục diễn biến với cường độ, mức độ, quy mô tần suất khó lường. Các hệ sinh thái ven bờ đang bị khai thác quá mức, rừng ngập mặn bị thu hẹp một cách báo động. Môi trường biển tiếp tục bị ô nhiễm, có nhiều khu vực chưa được kiểm soát tốt. Các sự cố từ tự nhiên ngày càng khó dự báo như xói lở bờ biển, xâm nhập mặn diễn biến ngày càng phức tạp. Mặc dù, được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hết sức quan tâm, nhưng đến nay năng lực quản lý, cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc của hệ thống các cơ quan quản lý về biển, đảo của 28 tỉnh, thành phố còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.
 

Bối cảnh và thực tiễn trên đây đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề cho công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Để thực hiện tốt vai trò nòng cốt tham mưu cho Đảng, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt các chủ trương, quyết sách trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, khai thác biển và hải đảo Việt Nam bền vững, Thứ trưởng đề nghị công chức, viên chức Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các Chi cục Biển và Hải đảo tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Thứ nhất, tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 30/5/2007 và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Đồng thời, đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước và tổ chức xây dựng Chiến lược biển Việt Nam giai đoạn sau năm 2020.

Thứ hai, đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo nhằm khai thác bền vững tài nguyên, góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia của Việt Nam ở Biển Đông, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về biển và hải đảo từ trung ương đến địa phương nhằm tạo ra sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành đối với công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Thứ tư, tổ chức triển khai pháp luật, cơ chế, chính sách quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo hiệu quả. Đặc biệt sớm hoàn thành quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, quy hoạch sử dụng biển của cả nước để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 

Thứ năm, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng biển và hải đảo. Rà soát, ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường biển và hải đảo nói riêng.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển và hải đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia của Việt Nam ở Biển Đông, bảo đảm quốc phòng - an ninh các vùng biển đảo, phát triển kinh tế biển nhanh và bền vững.

Thứ bảy, chú trọng phát triển khoa học, công nghệ biển và hải đảo phục vụ quốc phòng - an ninh trên biển, khai thác bền vững tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, phát triển kinh tế biển, phòng chống thiên tai trên biển.

Thứ tám, mở rộng hợp tác quốc tế, phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế tại các diễn đàn song phương và đa phương để trao đổi kinh nghiệm, tận dụng nguồn lực về khoa học, công nghệ và tài chính, phương pháp quản lý phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Triển khai thực hiện có hiệu quả các điều ước và thỏa thuận quốc tế về biển và hải đảo. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

 “Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự ủng hộ của các Ban, Bộ ngành Trung ương, chính quyền, UBND các tỉnh, thành phố ven biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng như các Chi cục Biển và Hải đảo sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2018 << 5/2019 >> 2020
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 24


thời trang công sở Hôm nay : 824

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 133489

4 Tổng lượt truy cập : 11586638

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv