Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Thực trạng đội ngũ công chức địa chính - xây dựng cấp xã ở Lâm Thao và những nhiệm vụ đặt ra trong tình trạng hiện nay

Thứ sáu - 24/04/2009 22:07
Theo quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ quy định về cán bộ công chức xã, phường, thị trấn thì công chức địa chính - xây dựng là 1 trong 7 chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã (gồm: Chỉ huy trưởng quân sự; Trưởng công an; Văn phòng thống kê; Tư pháp - hộ tịch; Tài chính - kế toán; Văn hoá - xã hội; Địa chính - xây dựng). Các công chức này được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước qua hình thức thi tuyển (đối với các xã có nhu cầu tuyển dụng do chưa có người thực hiện một trong các chức danh nêu trên).
Như vậy kể từ sau khi có Nghị định số 114/2003 và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện công nhận và tuyển dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thì công chức địa chính - xây dựng chính thức trở thành công chức Nhà nước, Nghị định cũng quy định tiêu chuẩn về bằng cấp đối với công chức địa chính - xây dựng là phải có bằng tốt nghiệp trung cấp địa chính hoặc trung cấp xây dựng trở lên.

Với quy định trên, UBND huyện Lâm thao đã  triển khai rà soát, xét duyệt đội ngũ cán bộ công chức cấp xã kỹ lưỡng. Đối với các cán bộ đã và đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng chưa có bằng cấp phù hợp theo quy định, UBND huyện đã chỉ đạo các xã cử cán bộ đi học để có đủ điều kiện bổ nhiệm, đối với 1 số xã do cán bộ đang thực hiện cao tuổi, không có điều kiện đi học trung cấp, đại học thì vận động cán bộ đó nghỉ và tổ chức thi tuyển công chức bổ sung vào các chức danh còn thiếu theo đúng quy định. Việc thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện công khai, nghiêm túc. Đến nay toàn huyện đã có 13/14 xã, thị trấn có công chức địa chính - xây dựng được bổ nhiệm (riêng xã Hợp Hải vẫn là cán bộ hợp đồng, do cán bộ được bổ nhiệm đã chuyển về Việt Trì), trong đó có 2 đại học chính quy, 5 đại học tại chức, 7 cán bộ tốt nghiệp trung cấp địa chính.

Với chức năng nhiệm vụ của công chức địa chính xây dựng - xây dựng cấp xã đã được ghi rõ trong Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ nội vụ về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đặc biệt là Thông tư số 03/2008/TTLB-BTNMT-BNV về hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các cấp thì vai trò, nhiệm vụ của công chức địa chính - xây dựng là rất nặng nề, phức tạp. Nếu như trước năm 2005, công chức địa chính hầu như chỉ làm công tác chuyên môn về địa chính - xây dựng thì từ năm 2005 đến nay, nhiệm vụ còn được bổ sung thêm về quản lý Môi trường, quản lý nước, khí tượng thuỷ văn, khoáng sản ... có thể nói các nhiệm vụ của công chức địa chính xây dựng cấp xã liên quan đến tất cả mọi nhà, mọi người, mọi ngành cũng như liên quan đến phần lớn các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, nếu làm tốt công tác quản lý  đất đai, quản lý môi trường, khoáng sản thì tình hình an ninh chính trị của địa phương được ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, ngược lại nếu không làm tốt thì sẽ gây ra đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, gây mất ổn định trong nhân dân.

Theo Thông tư số 03/2008/TTLB-BTNMT-BNV, công chức địa chính - xây dựng có 8 nhiệm vụ, quyền hạn.    Với các nhiệm vụ, quyền hạn được giao đòi hỏi mỗi công chức phải hoàn thành vì đây là nhiệm vụ chính của mình. Tuy nhiên, hầu hết tất cả các xã chưa làm tốt công việc này nhất là việc đăng ký, theo dõi biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Đây cũng là vướng mắc chính hiện nay trên địa bàn huyện Lâm Thao, mặc dù đã có Thông tư hướng dẫn rất chi tiết về quy trình, trình tự, thủ tục để lập hồ sơ chỉnh lý biến động đất đai hàng năm, nhưng hầu hết công chức địa chính - xây dựng chưa làm được do khối lượng các thửa đất biến động hàng năm rất lớn (do thu hồi để chuyển mục đích sử dụng đất, do dồn đổi ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, sạt lở ...), mặt khác việc chỉnh lý biến động đòi hỏi phải có thời gian, kinh phí để thực hiện nhưng những năm qua hầu như chưa có xã nào trích ngân sách để phục vụ cho công tác này, do vậy cần phải có sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở TN & MT trong việc tạo ra cơ chế, chính sách hợp lý, nhất là kinh phí để cập nhật được các biến động đất đai hàng năm ngay từ cấp cơ sở.

Đối với nhiệm vụ đăng ký và kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, triển khai các nhiệm vụ cụ thể về giữ gìn vệ sinh môi trường đối với các khu dân cư, hộ gia đình và các hoạt động bảo vệ môi trường nơi công cộng là những nhiệm vụ hết sức mới mẻ, khó khăn đối với công chức địa chính - xây dựng xã vì đây là 1 lĩnh vực nhạy cảm, đối ngược với sự phát triển, càng phát triển nhanh về đời sống kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân càng cao, thì ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ô nhiễm rác thải sinh hoạt hàng ngày thải ra càng lớn, do vậy công việc này đòi hỏi phải được các cấp chính quyền quan tâm, mọi người, mọi ngành đều phải quan tâm vào cuộc thì vấn đề ô nhiễm môi trường mới nhanh chóng giải quyết được.

Trong công tác giải quyết các tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân thì vai trò chuyên môn của cán bộ địa chính - xây dựng xã là hết sức quan trọng theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 thì khi có các tranh chấp đất đai, cấp xã phải có trách nhiệm tổ chức hoà giải giữa các bên nếu hoà giải không thành thì chuyển hồ sơ lên cấp huyện giải quyết, như vậy cấp xã chỉ tổ chức hoà giải, không ra quyết định, kết luận giải quyết. Việc hoà giải không mang tính pháp lý để yêu cầu các bên tranh chấp thực hiện, do vậy việc hoà giải nhiều khi chỉ mang tính hình thức, chiếu lệ. Quy định này chưa thực sự phù hợp với điều kiện cụ thể của xã, thị trấn đã có hồ sơ địa chính lưu tại cấp xã ..., nên chăng quy định cấp xã là 1 cấp giải quyết và ra văn bản giải quyết các tranh chấp đất đai như Luật Đất đai năm 1998, có như vậy mới hạn chế được đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi về cấp huyện, cấp tỉnh.

Trên lĩnh vực quản lý xây dựng, cán bộ địa chính - xây dựng cấp xã có trách nhiệm quản lý, giám sát việc xin phép xây dựng tại các thị trấn, các khu trung tâm của các xã, ven các đường quốc lộ, tỉnh lộ nhằm quản lý mốc giới về xây dựng, cốt san nền, cốt móng nhà, hành lang giao thông ... với quy định này thì hầu hết các xã chưa thực hiện được, xây nhà không phép, do vậy việc xây dựng của nhân dân vẫn còn mang tính tự phát chưa theo quy hoạch, nhiều hộ còn tự cơi nới, lấn chiếm hành lang giao thông, gây cản trở giao thông mà không được xử lý kịp thời.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên cán bộ địa chính - xây dựng còn phải tham gia vào Hội đồng bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn, quản lý việc khai thác khoáng sản, phát triển giao thông, thuỷ lợi nội đồng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp ... Với khối lượng các công việc nêu trên thì nhiều cán bộ địa chính - xây dựng ở các xã có điều kiện phát triển nhanh không thể hoàn thành được nhiệm vụ do khối lượng công việc nhiều trong khi chỉ có 1 cán bộ địa chính - xây dựng. Do vậy, nên chăng Nhà nước có chính sách bổ sung cán bộ địa chính - xây dựng hoặc cho phép hợp đồng dài hạn đối với các xã, thị trấn có điều kiện phát triển nhanh, có nhiều phức tạp, tồn đọng về đất đai, có như vậy công chức địa chính - xây dựng nói riêng và chính quyền các cấp nói chung hoàn thành được nhiệm vụ quản lý đất đai - xây dựng - môi trường - khoáng sản trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Phan Văn Thảo - Trưởng phòng TN & MT H.Lâm Thao

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
chi - 11/10/2015 07:20
Gihhhhh
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 67


thời trang công sở Hôm nay : 21946

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 84630

4 Tổng lượt truy cập : 28345913

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv