Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2012

Thứ hai - 21/05/2012 08:48
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Chương trình hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên & Môi trường năm 2012, được sự nhất trí của BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 18 tháng 01 năm 2012, Giám đốc Sở đã phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2012.
Hội nghị triệu tập 86 đại biểu là CBCC,VC và lao động đại diện cho các phòng, đơn vị sự nghiệp và đại biểu của các Công đoàn bộ phận. Chương trình hội nghị bao gồm các nội dung: Thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và quy chế của cơ quan; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua trong CB,CC,VC,LĐ năm 2011; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012-2013; công bố công khai kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2012; phát động phong trào thi đua năm 2012.
Đánh giá tổng quát kết quả công tác năm 2011: Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường do UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, như: Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 của 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; rà soát, kiểm tra thu hồi đất lấn chiếm, tranh chấp tại các đơn vị sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh;  xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012; chỉ đạo, thực hiện công tác cấp GCNQSD đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về đất đai cho các dự án phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của tỉnh triển khai các hoạt động về bảo vệ môi trường như: phối hợp cùng UBMTTQ tỉnh và các cơ quan khác trong tỉnh Phú Thọ và UBND một số huyện triển khai các hoạt động về bảo vệ môi trường, tổ chức mít tinh, phát động và truyền thông về công tác bảo vệ môi trường; triển khai xây dựng mô hình xử lý rác thải nông thôn ở 4 xã thuộc 2 huyện Lâm Thao và Phù Ninh; tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản để quán triệt chủ trương chính sách về hoạt động khoáng sản đi vào nề nếp hơn, tổ chức điều tra các hiện tượng về tai biến địa chất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…
Đánh giá kết quả hoạt động công tác công đoàn và phong trào CCVC, LĐ năm 2011: Hoạt động của tổ chức công đoàn đã có bước chuyển biến trong công tác tuyền truyền giáo dục chính trị tư tưởng, chính quyền và các đoàn thể đã tổ chức triển khai kịp thời các hội nghị quán triệt, học tập, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó đã nâng cao được nhận thức chính trị và lập trường tư tưởng của mỗi đoàn viên và nắm chắc các quy định của pháp luật về TNMT và tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; Thực hiện có hiệu quả và sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào cuộc sống hiện tại của từng CB, CC, VC và LĐ theo chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực; xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo,tận tuỵ, gương mẫu”; Thường xuyên giáo dục cán bộ công chức về đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử xây dựng cơ quan, gia đình văn hoá; Bên cạnh đó phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cũng được đoàn viên tham gia đầy đủ. Từ các hoạt động trên góp phần tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, hăng say trong công tác và giữ mỗi liên hệ đoàn kết trong cơ quan.
Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, đoàn viên luôn được Công đoàn Sở quan tâm và trú trọng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện do công đoàn cấp trên vận động; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
Phần thảo luận, có 04 ý kiến phát biểu với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn liên quan đến nội dung đã được nêu trong báo cáo tổng kết hoạt động của cơ quan và báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua trong công chức, viên chức, lao động năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Các ý kiến tham gia thảo luận tập trung vào các nội dung:
- Trong năm 2011, Sở Tài nguyên & Môi trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra từ đầu năm trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành và thể hiện trong kết quả xếp loại và thi đua của CBCCVC và các đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể. Đảm bảo đúng kế hoạch, chương trình công tác của Sở và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.
- Luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng trong CBCCVC và LĐ, đặc biệt đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa cuộc vận động này đi vào cuộc sống hiện tại của từng CBCCVC và lao động. Quan tâm việc tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm đồng thời có biểu dương kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc vận dụng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi đây là tiêu chuẩn quan trọng làm mục tiêu và thước đo kết quả tổng hợp thi đua trong công tác đoàn thể cũng như chính quyền.
- CBCCVC và LĐ luôn tự nghiên cứu, rèn luyện và học hỏi nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra, CĐCS luôn bám sát Nghị quyết của Đảng uỷ để chỉ đạo và cụ thể hoá tới từng CBCCVC và LĐ. Tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Mỗi đoàn viên luôn nêu cao vai trò và trách nhiệm của mình và là lực lượng nòng cốt trong việc tham gia xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch vững mạnh.
- Các tổ chức đoàn thể phối hợp tốt với chính quyền trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. Trong năm không có tập thể, cá nhân vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan và các quy định, điều lệ của các tổ chức đoàn thể.
Tuy nhiên còn có những tồn tại: Nhiệm vụ chuyên môn các lĩnh vực vẫn còn một số việc thực hiện tiến độ còn chậm, chất lượng ở một số công việc chưa cao; tính đề xuất chưa thực sự chủ động; sự phối hợp giữa chính quyền và đoàn thể có lúc, có nơi chưa nhịp nhàng. Hoạt động của UBKT công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân chưa thường xuyên, chưa thực hiện hết theo chương trình công tác. Các Công đoàn bộ phận chưa sinh hoạt đều đặn do hầu hết các công đoàn phải đi công tác cơ sở, phân tán.
Về kiến nghị của đơn vị sự nghiệp: Cần quan tâm hơn nữa đến việc bố trí việc làm cho người lao động tại các đơn vị sự nghiệp; Sở cần chú trọng hơn nữa trong việc phối hợp với chính quyền địa phương trong chỉ đạo và thẩm định kết quả thực hiện, đảm bảo theo tiến độ thi công của đơn vị.
Tổng hợp các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Giám đốc Sở đã giải đáp các ý kiến đồng thời chỉ đạo một số nội dung để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2012 như sau:
- Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2011, các đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2012 và trình Giám đốc Sở phê duyệt.
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở chỉ đạo tốt các Công đoàn bộ phận tham gia thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ, đặc biệt các Công đoàn bộ phận ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ công tác tổ chức cán bộ, để có sự điều chỉnh, bổ sung kiện toàn và luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu của công tác.
- Tăng cường hơn nữa công tác phối kết hợp giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
- Tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính.
- Tổ chức công đoàn phải nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các Công đoàn bộ phận và Ban thanh tra nhân dân. Chỉ đạo tốt hoạt động của Ban nữ công, hàng quý và 6 tháng, bố trí lịch phù hợp để Đảng uỷ trực tiếp nghe báo cáo hoạt động của tổ chức công đoàn.
- Phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan, các tổ chức đoàn thể, hướng tới xây dựng cơ quan, xanh, sạch, giữ nét  đẹp văn hoá nơi công sở.
- Tiếp tục quan tâm phối hợp giữa cơ quan và công đoàn về công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CBCCVC và người lao động thông qua tổ chức Công đoàn phối hợp cùng các đoàn thể.
Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010 -2011 và tổ chức bầu ra Ban thanh tra nhân dân mới gồm 07 đồng chí.
Về Tổng kết phong trào thi đua năm 2011: Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở đã công bố các Quyết định thi đua khen thưởng năm 2011, cụ thể:
Kết quả phong trào thi đua trong tổ chức Công đoàn:
Về tập thể: Công đoàn viên chức tỉnh quyết định tặng giấy khen, công nhận tập thể vững mạnh xuất sắc; xếp loại Công đoàn bộ phận: 06 đơn vị vững mạnh xuất sắc; 04 đơn vị vững mạnh.
 Về cá nhân: Đồng chí Giám đốc Sở được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn;  01 đồng chí được Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen; 03 đồng chí được Công đoàn viên chức tỉnh tặng Giấy khen. 171 đoàn viên đạt Xuất sắc, 26 đoàn viên đạt Tích cực.
 Kết quả phong trào thi đua trong cơ quan:
Về tập thể: 13/13 tập thể được xếp loại tập thể lao động tiên tiến, đề nghị UBND tỉnh công nhận 03 tập thể lao động xuất sắc.
Cá nhân: 140 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; trong đó có 83 cá nhân được tặng danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
Hội nghị giao cho BCH công đoàn Sở phối hợp với chính quyền căn cứ vào nội dung các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị và của đoàn viên để tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, đồng thời cụ thể hoá vào nhiệm vụ chính trị của Sở và tổ chức công đoàn, tiếp tục phát huy giữ vững thành tích là đơn vị vững mạnh xuất sắc để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Luật - Chủ tịch Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: năm 2012

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2021 << 11/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Bầu cử
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 75

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 69


thời trang công sở Hôm nay : 30444

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 789915

4 Tổng lượt truy cập : 28222795

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv