Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Quá trình thực hiện xoá bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn huyện Lâm Thao, những hạn chế và nguyên nhân

Thứ tư - 27/01/2010 23:16
Một trong những lò gạch thủ công đã tháo dỡ tại xã Thạch Sơn - H.Lâm Thao

Một trong những lò gạch thủ công đã tháo dỡ tại xã Thạch Sơn - H.Lâm Thao

Thực hiện Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định đầu tư sản xuất gạch, ngói đất sét nung. Trong đó đã quy định lộ trình phải xoá bỏ lò gạch thủ công đối với các vùng ven đô thị, thành phố, các thị xã, thị trấn trong năm 2005, đối với các địa phương còn lại trong năm 2010.
Chủ trương xoá bỏ lò gạch thủ công (LGTC) trên địa bàn huyện Lâm Thao đã được UBND tỉnh chỉ đạo từ năm 2006. Trên cơ sở đó huyện uỷ, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản về việc xoá bỏ lò gạch thủ công, đặc biệt là Thông báo kết quả giám sát của HĐND huyện tháng 7/2007 và Chỉ thị số 04 ngày 21/9/2007 của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Theo Kết luận số 47/TB-UBND ngày 5/6/2007 của  UBND tỉnh, Lâm Thao phải xoá bỏ lò gạch thủ công xong trước ngày 31/12/2007. Tuy nhiên, sau ngày 31/12/2007, các hộ vẫn tiếp tục đốt gạch thủ công, UBND huyện đã ra nhiều văn bản, chỉ thị, quyết định về việc đình chỉ đốt gạch thủ công ở các xã, thị trấn, thành lập các đội kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc vận chuyển nguyên nhiên liệu ra vào khu vực sản xuất gạch. Một số hộ dân xã Thạch Sơn đã kéo về UBND tỉnh khiếu nại các văn bản của UBND huyện và đề nghị cho kéo dài thời gian đốt gạch đến năm 2010.

Ngày 4/9/2008, UBND tỉnh Phú Thọ có Thông báo kết luận số 68/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh “Về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn đề nghị của các hộ dân xã Thạch Sơn Huyện Lâm Thao”. Kết luận cho phép gia hạn thời gian đốt gạch đến 31/12/2008.

Ngày 06/01/2009, UBND huyện Lâm Thao đã tổ chức hội nghị giữa BCĐ xoá bỏ lò gạch thủ công của Huyện với lãnh đạo các xã, TT có LGTC đồng thời ra Thông báo Kết luận số 02 ngày 07/01/2009, trong đó Chủ tịch UBND huyện đã giao cho các ngành  có liên quan, chủ tịch UBND các xã, thị trấn lập đủ hồ sơ vi phạm và hồ sơ cưỡng chế để tổ chức cưỡng chế. Tuy nhiên, do việc đốt gạch thủ công mang lại lợi nhuận cao, số hộ tham gia đốt gạch nhiều do vậy UBND các xã, thị trấn đã đề nghị UBND huyện trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế xoá bỏ LGTC. Ngày 14/4/2009, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 434/KH-UBND” Về việc cưỡng chế phá bỏ các lò gạch thủ công trên địa bàn huyện Lâm Thao”, cùng ngày UBND huyện ban hành Quyết định số 478/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ huy thực hiện các Quyết định cưỡng chế thi hành QĐ xử phạt vi phạm hành chính đồng thời ban hành các Quyết định thành lập tổ công tác thực hiện Quyết định cưỡng chế, tổ tuyên truyền; tổ tư vấn lập biên bản cưỡng chế tại hiện trường và tổ công tác của các xã, thị trấn (gồm tất cả các lực lượng cán bộ, công chức, khu dân cư, dân quân, công an ... của các xã có lò gạch thủ công để tham gia cưỡng chế).

Kết quả thực hiện xóa bỏ lò gạch thủ công ở từng xã như sau:

Xã Xuân Huy: Ngày 15/4/2009, lực lượng cưỡng chế của huyện và của xã Xuân Huy tiến hành tổ chức cưỡng chế theo đúng kế hoạch. Kết quả trong 12 lò gạch thủ công, quá trình vận động đã có 5 chủ hộ tự tháo dỡ, số còn lại vẫn tiếp tục đốt, do vậy Ban chỉ huy cưỡng chế đã dùng phương tiện là máy xúc múc đổ toàn bộ 6 lò của 6 chủ hộ, còn 1 hộ là công dân xã Xuân Huy nhưng lại xây lò gạch trên đất của xã Hà Thạch (đất vườn của bố vợ) do vậy BCĐ cưỡng chế của huyện không thực hiện cưỡng chế mà giao cho UBND xã Xuân Huy yêu cầu gia đình lập cam kết tự tháo dỡ, theo báo cáo của UBND xã, gia đình đã thực hiện tháo dỡ nhưng chưa hoàn thành triệt để.

Thị trấn Lâm Thao: Có 37 lò đốt gạch thủ công, đến thời điểm tháng 4/2009, chỉ còn 16 lò gạch đang hoạt động, các lò khác đã dừng đốt gạch từ cuối tháng 12/2008. UBND huyện đã ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ chưa tự tháo dỡ. Sau đó đã ra Quyết định cưỡng chế đối với 16 hộ trên, đồng thời thông báo ngày giờ tổ chức cưỡng chế gửi trực tiếp đến từng hộ. Lực lượng cưỡng chế đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ 13/16 lò, 3 hộ đã tự tháo dỡ, không phải tổ chức cưỡng chế.

Xã Xuân Lũng: Có 9/9 lò gạch thủ công vẫn còn hoạt động đến tháng 4/2009, UBND huyện đã ban hành 9 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 hộ. Sau đó ban hành 9 quyết định cưỡng chế và thông báo về thời gian tổ chức cưỡng chế. Ngày 11/5/2009, lực lượng cưỡng chế đã phá bỏ hoàn toàn 9 lò tại xã.

Xã Thạch Sơn: Có 84 lò đốt gạch thủ công của 67 chủ hộ (có hộ có 2 đến 3 lò) trong đó có 7 lò của 7 chủ dự án đã tự tháo dỡ để hưởng tiền hỗ trợ của UBND huyện, số còn lại là 77 lò vẫn đang hoạt động hoặc dừng hoạt động nhưng chưa tự tháo dỡ. Trong quá trình chỉ đạo, UBND xã Thạch Sơn đã quy hoạch khu Mom Dền để cho các hộ chuyển đổi sang đốt gạch kiểu đứng liên hoàn, khu Mom Dền được quy hoạch thành 9 lô mỗi lô có diện tích từ 9.000 m2 - 13.000 m2 theo đúng tiêu chuẩn chuyển giao công nghệ của trường Đại học Bách khoa và Bộ Xây dựng để cho các chủ dự án đăng ký xây dựng lò đứng liên hoàn nhằm tiếp tục phát triển sản xuất gạch. UBND huyện Lâm Thao đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ không tự giác xoá bỏ lò gạch thủ công, thông báo về thời gian tổ chức cưỡng chế. Sau khi có Quyết định cưỡng chế và thông báo thời gian cưỡng chế của Huyện, Đảng uỷ, UBND xã Thạch Sơn đã có văn bản đề nghị được trực tiếp tổ chức vận động nhân dân tự tháo dỡ. Tuy nhiên, do nhiều hộ không tự giác chấp hành việc xoá bỏ lò gạch thủ công hoặc dỡ bỏ không triệt để, do vậy UBND xã phải thuê máy múc từ bên ngoài để trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế. Đến ngày 03/7/2009 đã cơ bản xoá xong các lò gạch thủ công trên địa bàn xã. Một số hộ đã xoá bỏ triệt để, trả lại đất cho Nhà nước để cho các chủ dự án thuê, một số hộ không đốt được gạch thủ công nữa nhưng cũng chưa bàn giao mặt bằng cho xã quản lý để cho thuê. Như vậy đến tháng 7/2009, trên địa bàn huyện Lâm Thao đã xoá xong 142 lò gạch thủ công.

Một số hạn chế trong quá trình xoá bỏ lò gạch thủ công:

Quá trình triển khai xoá bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn huyện Lâm Thao kéo dài trên 2 năm mới xong. Trong thời gian đó, Huyện uỷ, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã ban hành hàng trăm văn bản nhưng chỉ đến khi có Quyết định cưỡng chế và dùng lực lượng, phương tiện cưỡng chế mới xoá bỏ được lò gạch thủ công.

Về nguyên nhân:

Do số hộ đốt gạch thủ công nhiều, ở nhiều xã, thị trấn khác nhau, vi phạm vào nhiều hành vi khác nhau (không có giấy phép đăng ký kinh doanh; không đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; không có hợp đồng thuê đất; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; lấn chiếm đất đai; vi phạm hành lang đê...) do vậy việc chỉ đạo, giám sát các xã, thị trấn lập đầy đủ biên bản vi phạm của từng hộ còn chậm, dẫn đến việc ra văn bản xử lý bị kéo dài.

Giá gạch trên thị trường trong năm 2008 - 2009 tăng cao, tạo ra lãi suất lớn do vậy các hộ cố tình đốt thêm để kiếm lời, không tự giác chấp hành các văn bản đình chỉ của xã và huyện, thậm chí có hộ chưa bị máy múc phá bỏ đến tận ghi lò nên đã cải tạo lại lò để đốt tiếp.

Những kinh nghiệm:

Qua việc triển khai quyết liệt thực hiện xoá bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn 4 xã, thị trấn của huyện Lâm Thao cho thấy nếu Đảng uỷ, UBND xã, thị trấn kiên quyết chỉ đạo, vào cuộc ngay từ đầu để xoá bỏ lò gạch thủ công thì không cần tổ chức lực lượng cưỡng chế, gây tốn kém và phức tạp trong quá trình tổ chức cưỡng chế, như ở xã Thạch Sơn có thể nói là xã có nhiều lò gạch thủ công nhất, phức tạp nhất, có nhiều đơn từ khiếu nại của nhân dân nhất so với các xã, thị trấn khác trong huyện gửi đến các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương hòng kéo dài việc đốt gạch thủ công. Tuy nhiên, khi Đảng uỷ, UBND xã Thạch Sơn vào cuộc thì xã đã tự tổ chức lực lượng để cưỡng chế tháo dỡ mà không cần đến sự giúp đỡ của huyện, tránh được lãng phí về thờì gian, kinh phí cho Nhà nước và cho nhân dân.

Tác giả bài viết: Phan Văn Thảo - Trưởng phòng TN và MT H.Lâm Thao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 61


thời trang công sở Hôm nay : 22785

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 85469

4 Tổng lượt truy cập : 28346752

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv