Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cải cách hành chính đến năm 2010 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ tư - 27/01/2010 23:09
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, thúc đẩy thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Sở TN&MT tập trung tổ chức thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp sau:
Phương hướng:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung về cải cách hành chính, tăng cường toàn diện công tác quản lý nhà nước về TNMT theo đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
- Khai thác, sử dụng hợp lý tiết kiệm đạt hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững.

- Củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy ngành TN&MT từ tỉnh đến cấp cơ sở, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC.

Nhiệm vụ:

Tăng cường công tác tham mưu  cho Tỉnh uỷ - HĐND ban hành các văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực TNMT và các lĩnh vực có liên quan.  Cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách pháp luật cho CBCCVC để giải quyết công việc. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao ý thức cho CBCCVC và cộng đồng trong công tác quản lý, khai thác sử dụng  các nguồn lực tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của sở theo hướng tinh gọn hợp lý, đảm bảo thực hiện đúng đủ chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo theo tiêu chuẩn Nghị quyết TW3 (khóa VIII).

Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ công chức viên chức thuộc hệ thống ngành TN&MT cả về số lượng và chất lượng, bảo đảm nâng cao đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo tinh thông sắc bén về khoa học kỹ thuật công nghệ, ngoại ngữ, hiểu biết luật pháp, cần kiệm liêm chính trong thực thi công vụ.

Tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo hai mục tiêu song hành là vừa phục vụ tốt cho việc tổ chức thực hịên nhiệm vụ quản lý, nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao năng lực công tác của các đơn vị sự nghiệp. Hoàn thành mục tiêu áp dụng đồng bộ Hệ thống  quản lý tiêu chuẩn chất lượng trong các đợn vị sự nghiệp trực thuộc trước năm 2015. 

Các Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở trong phạm vi thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí, xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực của đơn vị mình theo từng năm và giai đoạn, tham mưu đề xuất với Sở để có hướng đào tạo sát hợp với nhu cầu phát triển của từng đơn vị; Có biện pháp thu hút  đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao làm việc ổn định lâu dài tại đơn vị.
Giải pháp:

- Bám sát để tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ của Bộ TNMT, của Tỉnh uỷ -HĐND - UBND tỉnh đối với Sở và Ngành. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Sở TN&MT với các cơ quan thuộc Bộ TN&MT và các bộ ngành Trung ương và với các sở ngành, UBND cấp huyện trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Đề cao trách nhiệm, nâng cao năng lực công tác của cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ CCVC để làm việc có chất lượng hiệu quả cao.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng uỷ và Lãnh đạo Sở trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các phòng với các đơn vị thuộc Sở, giữa các phòng đơn vị của Sở với phòng TN&MT cấp huyện trong triển khai nhiệm vụ, làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chuyên môn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo dõi để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực ngành quản lý. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo chính xác kịp thời về tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chủ động đề xuất để xử lý giải quyết các vướng mắc, đảm bảo thông suốt trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức trong thực thi công vụ cho cán bộ CCVC gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Phát huy nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện trang thiết bị để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và Hội nhập kinh tế Quốc tế trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

- Làm tốt công tác  đánh giá xếp loại công chức, viên chức gắn với bình xét thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh tiếp tục quan tâm:

1- Bổ sung thêm biên chế cho Sở TN&MT để làm việc đúng đủ chức năng nhiệm vụ được giao. Hiện nay Sở đã tiếp nhận chức năng nhiệm vụ định giá đất từ Sở Tài chính chuyển giao sang nhưng chưa có biên chế cán bộ để đảm nhiệm. Các phòng chuyên môn thuộc Sở rất thiếu người trong điều kiện công việc theo chức năng nhiệm vụ phải giải quyết rất lớn, thời gian yêu cầu khẩn trương.

2- Sớm cho thành lập Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất cấp huyện, nâng cấp Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường thuộc Sở thành Trung tâm Vùng các tỉnh Tây Bắc Bộ .

3- Quan tâm tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Sở TN&MT và các đơn vị sự nghiệp. Trước mắt đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nơi làm việc cho Chi cục Bảo vệ Môi trường và các đơn vị sự nghiệp đang hoạt động chung trong khuôn viên Sở để giải quyết khó khăn về nơi làm việc chung cho CBCCVC Sở TN&MT.

4- Quan tâm bố trí kinh phí thoả đáng cho Sở TN&MT để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý và hoạt động sự nghiệp gắn với việc thực thi đồng bộ các nội dung  yêu cầu cải cách hành chính.

Tác giả bài viết: Bạch Thái Toàn - Phó Chánh Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2021 << 11/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Bầu cử
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 206

Máy chủ tìm kiếm : 118

Khách viếng thăm : 88


thời trang công sở Hôm nay : 29795

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 789266

4 Tổng lượt truy cập : 28222146

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv