Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức năm 2018 của Khối cơ quan Bộ TN&MT

Thứ sáu - 04/05/2018 16:40
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, Chánh Văn phòng Bộ Đặng Ngọc Điệp (phải) và Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Bộ Phạm Tân Tuyến (trái) chủ trì Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, Chánh Văn phòng Bộ Đặng Ngọc Điệp (phải) và Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Bộ Phạm Tân Tuyến (trái) chủ trì Hội nghị

Chiều ngày 03/5, Công đoàn Khối cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức năm 2018. Đồng chí Trần Quý Kiên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng Khối cơ quan Bộ chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Điệp, Chánh Văn phòng Bộ; đồng chí Phạm Tân Tuyến, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Bộ.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Trung Thành, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và 04 tháng đầu năm 2018 của khối cơ quan Bộ, đồng chí Vũ Văn Long, Phó Chánh Văn phòng Bộ cho biết, các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ đã làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp giúp việc lãnh đạo Bộ; tập trung triển khai tốt nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác của Bộ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách năm 2017 và năm 2018; Chương trình công tác, Chương  trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 và năm 2018 của Bộ. Kết quả đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ cải cách hành chính; hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường; kiện toàn tổ chức bộ máy; hợp tác quốc tế; quản lý khoa học và công nghệ; tuyên truyền,…  đến triển khai tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường.

Về công tác công đoàn, đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Bộ cho biết, Công đoàn Khối cơ quan Bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức; các chỉ tiêu, giải pháp đề ra. Ban Chấp hành Công đoàn Khối đã xây dựng các chương trình hoạt động, bám sát chương trình công tác của Công đoàn Bộ và Nghị quyết đại hội Công đoàn khối; đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực và có hiệu quả; bảo đảm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, vừa tích cực tham gia các hoạt động sôi nổi, rộng khắp của công đoàn. Công đoàn Khối cơ quan Bộ đã luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; thường xuyên vận động cán bộ, công chức, lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Bộ và Công đoàn Bộ phát động, đóng góp vào thành tích chung của Bộ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe đồng chí Đoàn Thị Thanh Mỹ, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ; và đồng chí Trần Thị Thêm, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Khối cơ quan Bộ công khai tài chính của Công đoàn Khối cơ quan Bộ năm 2017 và 04 tháng đầu năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và góp ý cho các báo cáo cũng như đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trí; nâng cao kỷ luật kỷ cương, văn hóa công sở; đảm bảo điều kiện trụ sở làm việc, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong Khối cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của cán bộ, công chức và người lao động Khối cơ quan bộ đã làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp giúp việc cho lãnh đạo Bộ trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường. Thứ trưởng cũng ghi nhận đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ khối đơn vị tham mưu của Bộ trong đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, trong đó, năm 2017 kết quả chỉ số cải cách hành chính của Bộ đã được cải thiện 6 bậc so với năm 2016, đưa Bộ đứng thứ 10/19 trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thứ trưởng cho rằng, để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động cũng như nâng cao tinh thần đoàn kết trong cơ quan đơn vị thì việc đối thoại giữa thủ trưởng và cán bộ, công chức trong đơn vị cũng như việc phân công nhiệm vụ hài hóa, đúng năng lực trong từng đơn vị là các nhiệm vụ hết sức quan trọng.

“Thủ trưởng phải định kỳ đối thoại với cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị để phân bổ công việc giữa các công chức hài hòa, đúng năng lực sở trường, tạo được sự bình đẳng, công ăn việc làm cho người lao động. Đối thoại giữa thủ trưởng và nhân viên trong cơ quan là rất quan trọng, vừa đảm bảo đời sống cho cán bộ vừa nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ đơn vị. Đây cũng là nội dung cốt lõi của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng định hướng một số giải pháp về một số vấn đề như thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy trong trụ sở cơ quan Bộ; đẩy mạnh và duy trì phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong khối cơ quan Bộ…

Thứ trưởng kêu gọi sự chủ động sáng tạo hơn nữa của các cán bộ công đoàn Khối cơ quan Bộ; kêu gọi sự tự giác chấp hành tốt chính sách pháp luật nhà nước, quy định của Bộ để Khối cơ quan bộ là nòng cốt cùng các Tổng cục, Cục xây dựng trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường văn minh, văn hóa, lịch sự, từng bước được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu công việc.

Thứ trưởng chúc toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Khối cơ quan Bộ tiếp tục phát huy kết quả công tác năm 2017 để phấn đấu đạt được những kết quả tốt đẹp hơn trong năm 2018; góp phần giữ vững và thăng hạng về chỉ số cải cách hành chính của Bộ, các cơ quan ngang Bộ trong những năm tiếp theo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tân Tuyến, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Bộ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và đoàn viên công đoàn; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của đơn vị và tổ chức công đoàn năm 2018 với mục tiêu trọng tâm là kỷ cương – liêm chính – hành động – sáng tạo – hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Nguồn tin: www.monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2018 << 3/2019 >> 2020
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 35


thời trang công sở Hôm nay : 4591

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 163982

4 Tổng lượt truy cập : 11213095

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv