Trang nhất » Tin Tức » Thông tin tuyên truyền

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng uỷ Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022

Thứ ba - 20/09/2022 16:04
(TN&MT) - Sáng 20/9 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng uỷ Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.

 

toan-canh.jpgĐồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng  ban Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo chuyên đề đến các đại biểu

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương dự và trình bày báo cáo chuyên đề "Tình hình Nga - Ukraine và một số vấn đề về Biển Đông" đến các đại biểu.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo, Đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối và lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Tại Hội nghị, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã công bố quyết định kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên cấp Đảng uỷ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời chia tay các đồng chí thôi tham gia Báo cáo viên cấp Đảng uỷ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã định hướng nội dung công tác tuyên truyền Quý IV năm 2022. Theo đó, các đồng chí báo cáo viên và các cấp ủy, cùng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các nội dung chính như sau:

Tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong đó tập trung vào: Tuyên truyền về kết quả và các nội dung Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, trọng tâm là Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

Tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” trong Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc;

Tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tuyên truyền kết quả Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương;

Tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 26/10/2021 của - Thường vụ Đảng ủy Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ LÁ; các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 07-CT/ĐUK, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng bộ Khối;

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, trọng tâm là thực hiện “Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối các cơ quan Trung ương với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững” và hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà cho một số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở tại ba miền Bắc, Trung, Nam;

Tuyên truyền về Kỷ niệm 73 năm tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2022)…

Về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, cần tập trung một số nội dung chủ yếu: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Tuyên truyền khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng, xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước;

Tuyên truyền về tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hơn 70 năm qua. Trong tình hình hiện nay, việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phù hợp lợi ích lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực về quan hệ hợp tác; đấu tranh phản bác các tin, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu ảnh hưởng đến quan hệ hai Đảng, hai nước;

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 5/9/1962 - 5/9/2022); tuyên truyền Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; tuyên truyền kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022, năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022;

Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (10/12/1982 - 10/12/2022); 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông - DOC (04/11/2002 - 04/11/2022) và 10 năm Luật Biển Việt Nam;

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử: Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022); kỷ niệm 100 năm niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (19) Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 - 23/11/2022); kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2022); kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022); kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (10/12/1952 - 10/12/2022).

Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những đánh giá, nhận định khoa học của quốc tế về tính hiệu quả của việc tiêm mũi vacxin tăng cường, từ đó tạo sự đồng thuận của người dân về sự cần thiết hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên; tăng cường tuyên truyền sự nỗ lực, trách nhiệm, cống hiến của lực lượng y tế và các lực lượng phòng, chống dịch.

Đặc biệt cần đấu tranh phê phán những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội, gây tâm lý tiêu cực cho cán bộ nhân viên ngành y tế...

Tác giả bài viết: Minh Tuấn

Nguồn tin: Theo Báo TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 125

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 118


thời trang công sở Hôm nay : 28623

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 167573

4 Tổng lượt truy cập : 28428856

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv