Trang nhất » Tin Tức » Thông tin khác

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Thứ tư - 05/01/2022 14:43

Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú thọ

 
Kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động sâu rộng đến kinh tế thế giới và trong nước. Trên địa bàn tỉnh, làn sóng đại dịch lần thứ tư lan rộng tại các huyện, thành, thị đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; nhiều doanh nghiệp sản xuất bị giảm sút, thiếu đơn hàng, lượng hàng tồn kho lớn; hoạt động thương mại, du lịch, vận tải có thời điểm phải tạm dừng, đóng cửa, giảm quy mô. Với sự điều hành linh hoạt, đồng bộ của Chính phủ; sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, không lây lan rộng trong cộng đồng; môi trường sản xuất kinh doanh cơ bản được đảm bảo ổn định, kinh tế của Tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Báo cáo đã nêu rõ kết quả ở từng ngành, lĩnh vực

Tăng trưởng kinh tế

Quy mô Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 theo giá hiện hành ước đạt 80.764 tỷ đồng, đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 3/14 tỉnh Vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước tăng 6,28% so với năm 2020, đứng thứ 21 cả nước và đứng thứ 5 so với các tỉnh Vùng trung du và miền núi phía Bắc; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,59%; khu vực dịch vụ tăng 3,04%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,23%; ...

Cơ cấu kinh tế (cơ cấu giá trị tăng thêm) năm 2021: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 21,6% (năm 2020 đạt 23,1%); khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 39,0% (năm 2020 đạt 36,5%); khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 39,4% (năm 2020 đạt 40,4%).

Đóng góp vào mức tăng trưởng chung 6,28% của GRDP, khu vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất, đóng góp 3,81 điểm phần trăm; tiếp theo đó là các ngành dịch vụ đóng góp 1,15 phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đóng góp 0,63 điểm phần trăm; thuế sản phẩm đóng góp 0,69 điểm phần trăm.

Hoạt động ngân hàng

Năm 2021, hoạt động ngân hàng tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cụ thể hóa và triển khai đồng bộ, kịp thời chính sách tiền tệ, tín dụng trên địa bàn, nhất là các giải pháp đảm bảo vốn cho nền kinh tế, các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19. Thị trường tiền tệ ổn định, hoạt động ngân hàng đảm bảo an toàn và hiệu quả; mặt bằng lãi suất giảm, thị trường ngoại tệ và vàng ổn định; góp phần quan trọng duy trì tăng trưởng và phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Ước tính năm 2021, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 70.500 tỷ đồng, tăng 7.430 tỷ đồng (tăng 11,78%) so với năm 2020, đạt 100,78% so với kế hoạch; tổng dư nợ trên địa bàn đạt 80.630 tỷ đồng, tăng 8.640 tỷ đồng (tăng 12,00%) so với năm 2020; đạt 100% kế hoạch năm; nợ xấu ước đạt 630 tỷ đồng, chiếm 0,76% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn, nợ xấu nằm trong tầm kiểm soát của các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước trong việc hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19. Các Ngân hàng thương mại đã giảm lãi và phí dịch vụ cho doanh nghiệp và người dân trên 163 tỷ đồng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 1.186 khách hàng với dư nợ 1.617 tỷ đồng, cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng do dịch dư nợ đạt 13.990 tỷ đồng, với 14.891 khách hàng; Ngân hàng chính sách xã hội đã thực hiện giải ngân cho vay 11 người sử dụng lao động/863 lượt người lao động được hỗ trợ với số tiền giải ngân là 2.859 triệu đồng (giải ngân tại 07/12 PGD NHCSXH cấp huyện trực thuộc NHCSXH tỉnh Phú Thọ). Két quả đã góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tháo gỡ khó khăn cho SXKD.

Chỉ số giá tiêu dùng

Dịch Covid-19 làm cho sức mua trên thị trường giảm, người dân chủ động thắt chặt chi tiêu, chỉ tiêu dùng những mặt hàng thiết yếu, khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2021 giảm so với cùng kỳ 0,09%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 tăng 0,29% so với tháng trước và tăng 1,37% tháng cùng kỳ năm 2020;...

Bình quân cả năm CPI giảm 0,09% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước, có 8/11 nhóm hàng làm tăng CPI tháng 12/2021, bao gồm: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,4%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,69%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,43%; đồ uống và thuốc lá tăng 1 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Thọ. 3 0,35%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,25%; giáo dục tăng 0,12%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,12%; văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,05%;...

Quý IV, CPI bình quân tăng 0,96 so với cùng kỳ, trong đó: giao thông tăng 17,73%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,49%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,28%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 1,13%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,82%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,48%; giáo dục tăng 0,39%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,38%;...

Các yếu tố giúp kiềm chế CPI bình quân 12 tháng gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 4,07%; văn hoá, giải trí và du lịch giảm 2,18%; bưu chính viễn thông giảm 1,4%; thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,86%;...

Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng có chỉ số bình quân năm tăng mạnh như: Giao thông tăng 9,43%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,82%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 1,1%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,65%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,63%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,39%; Chỉ số giá vàng bình quân 12 tháng tăng 4,63%; chỉ số giá Đô la Mỹ bình quân 12 tháng tăng 0,83%. Chỉ số giá tiêu dùng các tháng năm 2021 so với tháng trước (%)

Đầu tư và xây dựng

Giá trị thực hiện vốn đầu tư trên địa bàn đạt khá, tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2021 đạt mức tăng 11,4% so với cùng kỳ; trong đó vốn đầu tư của dân cư và tư nhân tăng 11,1% và tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 61,1% tổng vốn); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước duy trì tăng trưởng khá. Quý IV, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước đạt 10.647,2 tỷ đồng, tăng 8,7% so với quý cùng kỳ năm 2020, trong đó: Vốn đầu tư của dân cư và tư 4 nhân ước đạt 6.655,2 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1.975,9 tỷ đồng, tăng 22,3%; vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước ước đạt 2016,1 tỷ đồng, tăng 5,2%;...

Ước tính năm 2021, vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành đạt 34.424,2 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ và bằng 42,6% GRDP, trong đó: Vốn đầu tư của dân cư và tư nhân ước đạt 21.047,1 tỷ đồng, chiếm 61,1% tổng vốn, tăng 11,1% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 6.348,4 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng vốn, tăng 11,6%; vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước ước đạt 7.028,7 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng vốn, tăng 12,2%;...

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý năm 2021 ước đạt 3.690,3 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 2.349,9 tỷ đồng, tăng 0,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 975,7 tỷ đồng, tăng 14,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 364,6 tỷ đồng, tăng 15,2%;...

Hoạt động xây dựng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, qua đó tạo môi trường sản xuất kinh doanh ổn định các đơn vị sản xuất kinh doanh nói chung và cho các doanh nghiệp xây dựng nói riêng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá hiện hành trên địa bàn tỉnh đạt mức 13,7% so với cùng kỳ; trong đó, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 17,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 3,5 lần; các loại hình khác giảm 5,9%.

Hoạt động của doanh nghiệp

Công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được chú trọng, các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2021 tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và có vốn đăng ký tăng 50,6%.

- Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tính đến ngày 17/12/2021, toàn tỉnh có 763 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 7.593,0 tỷ đồng, tăng 8,8% về số doanh nghiệp và tăng 63,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 50,6% cùng kỳ năm trước.

Theo loại hình doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có 442 doanh nghiệp đăng ký mới, chiếm 57,9% tổng số, tăng 8,9% so với cùng kỳ; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có 146 doanh nghiệp, chiếm 19,1% tổng số, giảm 14,1%; công ty cổ phần có 172 doanh nghiệp, tăng 44,5%; doanh nghiệp tư nhân có 3 danh nghiệp;...

Toàn tỉnh có 247 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 22,9% so với cùng kỳ, tập trung ở loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn với 178 doanh nghiệp, tăng 30,9% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 376 doanh nghiệp, tăng 39,3% cùng kỳ, trong đó có 271 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 72,1%), 86 công ty cổ phần (chiếm 22,9%), 19 doanh nghiệp tư nhân.

Trong kỳ, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh là 74 doanh nghiệp, tăng 57,4% (27 doanh nghiệp) so với cùng kỳ, trong đó có 56 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 75,7%), 15 công ty cổ phần và 3 doanh nghiệp tư nhân.

- Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp

Kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh quý IV năm 2021 cho thấy: Có 15,63% DN trả lời tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2021 tốt lên so với quý III/2021; 47,92% số DN có tình hình sản xuất ổn định giữ nguyên và 36,46% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. Dự báo quý I/2022 có 16,67% số DN có tình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên; 31,25% DN sẽ gặp khó khăn hơn so với quý trước.

Về khối lượng sản xuất: có 66,67% doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý IV/2021 tăng và giữ ổn định so với quý III/2021 (25,00% tăng và 41,67% giữ ổn định); 33,33% doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm. Xu hướng quý I/2021 so với quý IV/2021, có 62,50% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng và ổn định (20,83% tăng và 41,67% giữ ổn định); có 37,50% doanh nghiệp dự báo giảm.

Về đơn đặt hàng: So với quý III/2021 có 65,96% doanh nghiệp đánh giá có đơn đặt hàng tăng và giữ ổn định (18,09% tăng và 47,87% giữ ổn định); 34,04% doanh nghiệp đánh giá giảm. Xu hướng quý I/2021 so với quý IV/2021, có 67,02% doanh nghiệp dự báo có đơn hàng tăng và giữ ổn định; có 32,98% doanh nghiệp dự báo giảm.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu: Quý IV/2021 so với quý III/2021, có 73,77% doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới tăng và giữ ổn định (16,39% tăng; 57,38% giữ ổn định); 26,23% doanh nghiệp đánh giá giảm. Xu hướng quý I/2021 so với quý IV/2021, có 75,00% doanh nghiệp dự báo có số đơn hàng xuất khẩu mới tăng và giữ ổn định, có 25,00% doanh nghiệp dự báo giảm so với quý trước.

 


Các chỉ số Sản xuất Nông nghiệp

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và xây dựng nông thôn mới

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, năng suất các loại cây trồng chính có xu hướng tăng, tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp đạt khá ở mức 3,23% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch, việc cung ứng thức ăn phục vụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, giá cả nông phẩm biến động thất thường

- Nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 2021 toàn tỉnh đạt 107,9 nghìn ha, giảm 1,2% (-1,3 nghìn ha) so với năm 2020; trong đó vụ Đông Xuân gieo trồng 71,9 nghìn ha, giảm 0,8% (-0,6 nghìn ha) so với cùng kỳ, vụ Mùa gieo trồng 36,1 nghìn giảm 1,9% (-0,7 nghìn ha).

Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt cả năm 2021 đạt 77,1 nghìn ha, giảm 1,3% (-1,0 nghìn ha) so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vụ Đông xuân gieo trồng 48,4 nghìn ha, giảm 0,5% (-0,2 nghìn ha), diện tích lúa đạt 36,1 nghìn ha, giảm 0,7% (-0,2 nghìn ha), diện tích ngô đạt 12,3 nghìn ha, giảm 0,03% (-3,7 ha); vụ Mùa gieo trồng 28,7 nghìn ha, giảm 2,6% (-0,8 nghìn ha), trong đó: Diện tích lúa đạt 24,1 nghìn ha, giảm 3,5% (-0,9 nghìn ha), diện tích ngô đạt 4,6 nghìn ha, tăng 2,5% (+110,8 ha). Diện tích cây lương thực có hạt giảm chủ yếu do một số diện tích gieo trồng chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp, chuyển sang trồng cây hàng năm khác, nuôi trồng thủy sản, bỏ đất không gieo cấy trong vụ; chuyển sang trồng cây màu có thời gian sinh trưởng nhanh, hiệu quả kinh tế cao hơn;...

Theo kết quả sơ bộ, năng suất cả năm 2021 của các loại cây hàng năm giữ ổn định và có xu hướng tăng nhẹ so cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa bình quân năm 2021 sơ bộ đạt 58,55 tạ/ha, tăng 3,2% (+1,81 tạ/ha); trong đó năng suất lúa vụ Chiêm xuân 2021 toàn tỉnh đạt 61,99 tạ/ha, tăng 4,1% (+2,44 tạ/ha) so với cùng vụ năm trước; năng suất lúa vụ Mùa năm 2021 ước đạt 53,41 tạ/ha, tăng 1,4% (+0,75 tạ/ha) so với cùng vụ năm trước. Năng suất ngô cả năm 2021 sơ bộ đạt 49,00 tạ/ha, so với năm 2020, tăng 1,0% (+0,47 tạ/ha), trong đó: năng suất ngô vụ Đông xuân 2021 đạt 49,08 tạ/ha, tăng 0,6% (+0,29 tạ/ha); năng suất ngô vụ Mùa ước đạt 48,78 tạ/ha, tăng 2,0% (+0,96 tạ/ha). Năng suất các nhóm cây khác giữ ổn định, riêng năng suất cây rau xanh đạt 160,7 tạ/ha, tăng 2,9%.

Thời tiết thuận lợi cùng với sâu bệnh hại xuất hiện ít, tạo điều kiện cho các loại cây lâu năm đạt năng suất cao hơn so với cùng kỳ, trong đó: năng suất chè ước đạt 122,47 tạ/ha; sơn đạt 5,68 tạ/ha; xoài đạt 72,33 tạ/ha; chuối đạt 252,1 tạ/ha; bưởi đạt 119,25 tạ/ha;…

- Lâm nghiệp

Các chương trình như trồng mới rừng tập trung, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng cây lâm nghiệp phân tán, khai thác gỗ, lâm sản trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra,...

Tổng diện tích rừng trồng mới trong năm ước đạt 9,3 nghìn ha, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, rừng sản xuất trồng mới đạt 9,2 nghìn ha; rừng phòng hộ trồng mới đạt 60,0 ha, đạt 100,0% kế hoạch. Tổng sản lượng gỗ khai thác các loại năm 2021 ước đạt 718,0 nghìn m3 , tăng 2,6% (+17,9 nghìn m3 ) so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi các loại khai thác đạt 86,0 nghìn ste, tăng 4,2% (+3,5 nghìn tấn). Năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy rừng; tổng diện tích rừng bị cháy 0,48 ha; có 63 vụ chặt phá rừng bị phát hiện, tổng diện tích rừng bị chặt phá trên 9,5 ha.

- Thủy sản

Sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản năm 2021 tăng trưởng khá, các sản phẩm thuỷ sản đảm bảo tốt yêu cầu thị trường tiêu thụ. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn tỉnh đạt 11,2 nghìn ha; trong đó, diện tích nuôi cá đạt 11,1 nghìn ha; diện tích nuôi Tôm càng xanh đạt 84,4 ha, tăng 3,8 ha so với cùng kỳ. 

Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác toàn tỉnh năm 2021 ước đạt 42,1 nghìn tấn, tăng 5,2% (+2,1 nghìn tấn) so với năm 2020. Trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 39,5 nghìn tấn, tăng 5,3% (+2,0 nghìn tấn) ; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 2,6 nghìn tấn, tăng 2,9% (+72,2 tấn). Sản lượng nuôi trồng tăng chủ yếu là do mở rộng diện tích nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao vào sản xuất (như: rô phi đơn tính, cá vược trắng, cá chép lai V1, cá lăng, …); bên cạnh đó, các kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh được áp dụng một cách khoa học, khuyến khích hoạt động sản xuất thức ăn tại chỗ,…

- Xây dựng nông thôn mới

Hiện nay trong tổng số 13 huyện, thành, thị đã có 07 đơn vị đã hoàn thành số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 4 huyện, thành, thị đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới). Số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 114 xã trong tổng số 196 xã xây dựng nông thôn mới (riêng năm 2021 đạt 19 xã).

 

Các chỉ số Sản xuất Công nghiệp
 

Sản xuất công nghiệp

Công tác thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhờ vậy hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp, nhất là ở các khu công nghiệp và cụm công nghiệp được đảm bảo, sản xuất duy trì ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2021 tăng 9,28% so với cùng kỳ.

Đónng góp quan trọng vào tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có các ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) tăng 2,4 lần; in, sao chép bản ghi các loại tăng hơn 2 lần; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 23,47%; sản xuất xe có động cơ tăng 22,26%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 11,56%; dệt tăng 9,73%; sản xuất thiết bị điện tăng 9,56%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 7,08%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 5,54%; sản xuất trang phục tăng 4,98%;...

Ngược lại một số ngành giảm khá sâu như: Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 8,51%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 8,23%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 12 4,22%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị giảm 2,57%; sản xuất đồ uống giảm 1,33%;

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước: Giấy và bìa các loại (tăng 11,56%); Nước máy (tăng 11,29%); Vải thành phẩm (tăng 10,04%); Dung lượng ắc quy (tăng 9,56%); Sợi toàn bộ (tăng 8,79%); Giày thể thao (tăng 7,08%); Cao lanh (tăng 6,39%); Sản phẩm bằng plastic (tăng 3,63%); Quần áo may sẵn (tăng 3,00%); Xi măng (tăng 2,28%);...

Dịch bệnh làm cho tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp gặp nhiều khó khăn, thể hiện rõ nét qua chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2021 giảm 12,14% so với cùng kỳ năm trước, tập trung ở các ngành: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 73,74%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 12,76%; sản xuất đồ uống giảm 5,79%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 0,73%;...

Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, các đơn vị sản xuất chủ động theo dõi bắt kịp xu hướng của thị trường, có kế hoạch sản xuất hợp lý giúp hạn chế lượng hàng tồn kho. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tháng 12 năm 2021 tăng 3,24% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó các ngành có lượng tồn kho lớn như: Sản xuất trang phục tăng 47,09%; sản xuất đồ uống tăng 34,59%; dệt tăng 24,90%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 9,21%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 7,90%; sản xuất thiết bị điện tăng 7,32%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 7,07%;...
 

Thương mại, dịch vụ

Trong năm, có nhiều thời điểm dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có thời gian các dịch vụ không thiết yếu tạm thời dừng hoạt động, doanh thu thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ và du lịch có tháng giảm so với tháng cùng kỳ năm trước. Các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh không đạt được kết quả khả quan, một số ngành dịch vụ phục vụ nhu cầu người dân giảm mạnh, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm chỉ tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Các vấn đề xã hội

Dân số, lao động, việc làm và đời sống dân cư

Dân số trung bình toàn tỉnh năm 2021 ước tính 1.507,5 nghìn người, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, nữ chiếm 50,4%; dân số thành thị chiếm 19,1%; số người từ 15 tuổi trở lên chiếm 57,5% tổng dân, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế ước tính năm 2021 đạt 847,2 nghìn người, tăng 4,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 41,2% tổng số, giảm 5,8 nghìn lao động; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,2%, tăng 7,1 nghìn lao động; khu vực dịch vụ chiếm 27,6%, tăng 3,2 nghìn lao động. Trong năm, thu nhập, việc làm của người lao động gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng nhờ có sự quan tâm của Chính phủ, các cấp chính quyền nên cơ bản đời sống của người dân được đảm bảo. Thu nhập bình quân/người/tháng của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ước đạt 7,2 triệu đồng...

Công tác an sinh xã hội

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các gia đình, người lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Trong dịp Tết nguyên đán các ngành chức năng, các đơn vị đã tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên tặng quà người có công, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn...

Giáo dục, đào tạo

Công tác dạy và học năm học 2020 – 2021 gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước tình hình trên, ngành Giáo dục đã thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo việc dạy và học không bị gián đoạn thông qua một loạt các giải pháp như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy học trực tuyến, hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà; tổ chức dạy trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh,...

Hoạt động y tế

Từ ngày 14/10/2021 đến 18h ngày 24/12/2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận 2.680 ca mắc COVID-19, tại: Tp. Việt Trì 867 ca (tại 22 xã, phường); huyện Thanh Sơn 520 ca (tại 22 xã, thị trấn); huyện Lâm Thao 245 ca (tại 12 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh 214 ca (tại 16 xã, thị trấn); thị xã Phú Thọ 183 ca (tại 09 xã, phường); huyện Thanh Thủy 135 ca (tại 10 xã, thị trấn); huyện Tam Nông 117 ca (tại 09 xã, thị trấn); huyện Tân Sơn 111 ca (tại 12 xã); huyện Hạ Hòa 83 ca (tại 13 xã, thị trấn); huyện Thanh Ba 73 ca (tại 13 xã); huyện Yên Lập 54 ca (tại 11 xã); huyện Cẩm Khê 42 ca (tại 14 xã); và huyện Đoan Hùng 36 ca (tại 08 xã). Lũy tích đến nay có 52 vùng phong tỏa, 3.846 hộ gia đình và 13.411 nhân khẩu trong các vùng phong tỏa. Đến thời điểm báo cáo còn 12 vùng phong tỏa, 722 hộ gia đình và 2.984 nhân khẩu bị phong tỏa...

Hoạt động văn hoá, thể thao 

Trong năm, ngành Văn hóa, thể thao và du lịch đã phối hợp với các cơ quan, các địa phương tổ chức tuyên truyền với các hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để kỷ niệm, chào mừng các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, của địa phương như: Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2021; phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021); Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2021; 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); ngày quốc tế Lao động 1/5; 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021); kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021);...

 

Tai nạn giao thông

Tính từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 14/12/2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt và 16 vụ va chạm giao thông làm 56 người chết (tương đương cùng kỳ) và 33 người bị thương (tăng 1 người so với cùng kỳ). Riêng, từ ngày 15/11 đến ngày 14/12/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 11 người chết và 11 người bị thương. Tính từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 14/12/2021, Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 66.314 trường hợp, tổng số tiền xử phạt trên 58,2 tỷ đồng (riêng từ ngày 15/11/2021 đến ngày 14/12/2021, công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 2.271 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tổng số tiền xử phạt trên 1,8 tỷ đồng).

Thiệt hại do thiên tai

Tính từ đầu năm đến ngày 16/12/2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 19 đợt thiên tai, gây thiệt hại về người và tài sản cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân, cụ thể: làm 3 người chết, 1 người bị thương; 81 ngôi nhà bị hư hại; 1.309,7 ha lúa và 371,2 ha hoa màu bị thiệt hại; 57 con gia súc, 330 con gia cầm bị chết, bị cuốn trôi;... tổng giá trị thiệt hại ước tính 25 tỷ đồng.

Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường

Tình hình cháy nổ: Tính từ ngày 17/12/2020 đến ngày 16/12/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 34 vụ cháy, giá trị thiệt hại ước tính 2.988 triệu đồng;... Tình hình vi phạm môi trường: Tính từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 16/12/2021 lực lượng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 371 vụ vi phạm môi trường với tổng số tiền xử phạt 9.014,6 triệu đồng.

Tổng kết Báo cáo khẳng định, năm 2022 là năm tạo đà cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025. Năm 2022, kinh tế thế giới và trong nước được dự báo tiếp tục chịu nhiều tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19; để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đã đề ra, đòi hỏi phải có nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn dân và các doanh nghiệp. 


Chi tiết xem Báo cáo Kinh tế - Xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong file đính kèm tại đây! 
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thu Thủy - Cục Thống Kê

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
2022 << 2/2023 >> 2024
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 89

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 85


thời trang công sở Hôm nay : 22939

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 22939

4 Tổng lượt truy cập : 30097249

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv