Trang nhất » Tin Tức » Tham Vấn ĐTM - Lĩnh vực Môi trường

Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Thứ năm - 21/07/2022 14:00
Mỏ đá Hang Nắng xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp cho Công  ty TNHH Xây dựng Tự Lập theo Giấy phép khai thác số 4091/QĐ-UBND cấp ngày 07 tháng 12 năm 2010 với diện tích là khu vực khai thác là 9,98 ha, thời hạn khai thác là 05 năm với sản lượng khai thác 130.000 m3 đá/năm. Giấy phép khai thác khoáng sản số 30/GP-UBND ngày 22/12/2015 với diện tích khai thác là 9,98ha, thời hạn khai thác đến 22/12/2028 với sản lượng khai thác 250.000m3/năm.

Để giảm bớt khó khăn cho Công ty cũng như phát huy hết năng lực sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần khoáng sản vật liệu xây dựng Tự Lập có văn bản xin nâng công suất khai thác tại mỏ đá Hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập từ 250.000m3/năm lên 500.000m3/năm và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đồng ý tại công văn số 6035/UBND-KTN ngày 31/12/2021 đồng thời đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1569/QĐ-UBDN ngày 08/6/2022.

Khu vực thực hiện Dự án thuộc xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, có vị trí địa lý như sau:
Nằm cách thành phố Việt Trì: 53 km;
Cách thị trấn Yên Lập 13km về phía Đông Nam;
Nằm trong phạm vi xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập.
Theo đường chim bay trung tâm mỏ cách Ủy ban nhân dân xã Ngọc Lập 6km.
Khu vực khai thác nằm trên địa phận xã Ngọc Lập, giới cận được xác định như sau:
Phía Bắc: Giáp khu đồi cây;
Phía Nam: Giáp khu dân cư;
Phía Đông: Đường vào mỏ và khu dân cư;
Phía Tây: Giáp với phần diện tích mở rộng mỏ Hang Nắng của Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp phép thăm dò tại Giấy phép số 63/GP-UBND ngày 09/12/2021 và giáp núi đá;
Khu dân cư gần nhất cách khu mỏ khoảng 300m (Phía nam phần đã khai thác)
Tổng diện tích thực hiện dự án là 12,55ha.
Hệ sinh thái khu vực mỏ cũng như lân cận khu khai thác đã không còn tính đa dạng, thực vật cây trồng và các loại hệ sinh thái thủy vực không còn phát triển mạnh mẽ do khu vực đã tiến hành khai thác từ năm 2011.

Tổng diện tích khu vực khai thác 9,98ha trong đó phần diện tích đã tiến hành bóc phủ để khai thác khoảng 5,93ha. Phần diện tích còn lại chủ yếu là các cây bụi, trảng cỏ và một số loại cây nông nghiệp như ngô, khoai, sắn… không có giá trị kinh tế cao. Lớp phủ trong khu vực Dự án phân bố không đồng đều có độ dày mỏng từ 0,5m đến 1,0m. Trong khu vực khai thác không còn động, thực vật quý hiếm cần bảo tồn.
Rừng trong khu vực lân cận mỏ chủ yếu là rừng mới trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh không còn rừng nguyên sinh. Do đó động vật chủ yếu là các loại gia súc, gia cầm do nhân dân nuôi
                                     Hiện trạng tài nguyên sinh vật tại khu vực mỏ

Thực tế áp dụng tại mỏ: Mỏ đã đầu tư 01 xe bồn có dung tích 5m3 tưới hệ thống đường vận tải trong khu vực mỏ, hệ thống đường ống mềm lấy nước từ hồ lắng và bể chứa tại mỏ dẫn đến các vị trí san gạt, xúc bốc, bãi tập kết sản phẩm. Tuyến đường nội bộ mỏ vào những ngày nắng được tưới nước 04 lần/ngày.

Để giảm thiểu bụi tại mỏ. Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Tự Lập đã tiến hành xây dựng hệ thống tuyến đường vào mỏ bằng bê tông, đã tiến hành trồng xây xanh xung quanh khu phụ trợ mỏ, cây xanh 2 bên đường vào mỏ và tại những diện chưa khai thác thì thảm thực vật vẫn được giữ nguyên. Với biện pháp này lượng bụi được giảm thiểu đáng Kể.

Thực tế tại mỏ hiện nay tất cả các xe phục vụ khai thác mỏ đều được bảo dưỡng dịnh kỳ và có bộ phận chuyên trách kỹ thuật tại mỏ kiểm tra, máy móc hoạt động đúng công suất thiết kế và đúng thời gian theo thông số máy quy định. Toàn bộ xe vận chuyển đều được công ty bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ thường xuyên. Trước khi vận chuyển đá đi tiêu thụ Công ty có đặt trạm cân gần khu phụ trợ mỏ đảm bảo việc không có xe chạy quả tải.
Trong 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện mục tiêu KT-VH-XH đã đạt được những kết quả rõ rệt đó là: Nền kinh tế xã hội xã Ngọc Lập ổn định và tăng trưởng một số ngành sản xuất, chăn nuôi tăng so với cùng kỳ (Sản lượng lương thực đạt 1.373,2 tấn so với kế hoạch cả năm là 2.784 tấn đạt 49,3% KH đạt 100,8% so với cùng kỳ. Lương thực bình quân đầu người đạt 196kg/người đạt 103% so cùng kỳ).
Cơ sở hạ tầng được Đảng, nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả tốt. Cơ cấu kinh tế chuyển biến đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi đạt hiệu quả, đời sống nhân dân được cải thiện.

Lĩnh vực VH-XH có nhiều chuyển biến tích cực chất lượng phục vụ của trạm ý tế, chất lượng giảng dạy của cả 3 trường đã có những tiến bộ. Chế độ an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Công tác củng cố chính quyền, cải cách hànhchính được quan tâm chỉ đạo, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và chất lượng làm việc của từng cán bộ được nâng lên. Công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định.
An ninh chính trị trật tự AT XH được đảm bảo, quy chế dân chủ đã được phát huy.
Gieo cấy lúa vụ chiêm: Thực hiện 165ha/160ha đạt 103% KH so với cùng kỳ đạt 100%, trong đó lúa lai thực hiện 130ha, trên kế hoạch là 135ha đạt 96,2% KH, năng suất bình quân đạt 56,2 tạ/ha. Sản lượng đạt 937,2 tấn, đạt 97,6% so với cùng kỳ đạt 96%.
Cây ngô: Thực hiện 109,6ha, kế hoạch cả năm là 129ha đạt 84,9% Kh so với cùng kỳ đạt 115,9%. Năng suất ước đạt 40 tạ/ha, so với cùng kỳ đạt 97,7%, sản lượng ước đạt 436 tấn.
Cây chè: Thực hiện 214ha, so với KH đạt 100%, so với cùng kỳ đạt 100%, trong đó chè kinh doanh 210ha, so với cùng kỳ đạt 102,4%. Năng suất ước đạt 165 tạ/ha, trên KH 165 tạ/ha đạt 100%. Sản lượng ước đạt 1.690 tấn đạt 50,5% KH cả năm.
Cây bưởi thực hiện 10,5ha đạt 102,9% KH, diện tích cho sản phẩm 8ha, so cùng kỳ đạt 123%.

Về chăn nuôi:

Tổng đàn trâu: 430 con, Kh là 465 con đạt 93,4% KH so với cùng kỳ đạt 97,7%; Đàn bò: 950 con, KH là 1.210 con so với KH đạt 78,5%, so với cùng kỳ đạt 102,8%;  Đàn lợn ước thực hiện 4.430 con, KH là 5.160 con đạt 85,8% KH so với cùng kỳ đạt 104,7%;  Đàn gia cầm: 62.000 con, KH là 70.000 con đạt 88,5% KH so với cùng kỳ đạt 98,4%; Diện tích nuôi trồng thủy sản: Thực hiện 30,5ha, đạt 100% KH, sản lượng ước tính đạt 65 tấn, KH cả năm 150 tấn đạt 43,3% KH.

Về lâm nghiệp - khuyến công:

Làm tốt công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng, thực hiện tốt các chương trình dự án đầu tư, công tác quản lý và bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên, tổ chức cho các khu dân cư có rừng ký cam kết bảo vệ rừng. Trong 6 tháng đầu năm đã trồng mới là 60ha trên KH là 70ha đạt 85,7% KH (trong đó DA phát triển bảo vệ rừng là 8,5ha) cây phát tán là 16.000 cây KH 15.000 cây đạt 106,6 % KH. Độ che phủ rừng đạt là 65,8 %. Sản lượng khai thác rừng trồng ước đạt là :1.520 m; Trồng mới cây quê 7,2 ha (khu QT 2, khu HĐ 2.)

Công tác khuyến nông:
Làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật đến nhân dân từ đó đã ổn định cấp năng xuất. Xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm triển khai đến các khu dân cư tổ chức thực hiện.

Sản xuất CN-TTCN, TM - DV:

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:
Xay sát ước: 1.320 tấn đạt 103,1 % so cùng kỳ;
Mộc dân dụng và chế biến gỗ ước: 3.950 m so cùng kỳ đạt 102,6%.
Thương mại dịch vụ:
Tổng số hộ kinh doanh là 192 hộ so với cùng kỳ tăng 02 hộ trong đó kinh doanh vận tải 33 hộ, kinh doanh tạp hoá và các dịch vụ khác là: 159 hộ.
 Công tác quản lý thị trường thường xuyên được kiểm tra đôn đốc, phối hợp với các ban ngành, các cấp tuyên truyền phổ biến phòng chống buôn bán hàng gia. Thường xuyên kiểm tra bảo vệ an toàn thực phẩm, tổ chức vệ sinh tạo môi trường xanh - sạch đẹp.
Trong quá trình triển khai dự án, công ty đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ của Chính quyền và nhân dân địa phương. Dự án ra đời đã góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội tại địa phương, đóng góp vào quỹ phúc lợi của địa phương. Mặt khác, trong quá trình xây dựng cơ bản mỏ không phải bổ sung thêm công nhân nên hầu như không gây tác động gì đến đời sống nhân dân trong vùng.

Trong suốt những năm mỏ đi vào hoạt động Công ty đã áp dụng triệt để biện pháp này để giảm thiểu bụi trong quá trình chế biến.
Khu vực khai thác nằm trên địa phận xã Ngọc Lập, giới cận được xác định như sau:

Phía Bắc: Giáp khu đồi cây;
Phía Nam: Giáp khu dân cư;
Phía Đông: Đường vào mỏ và khu dân cư;
Phía Tây: Giáp với phần diện tích mở rộng mỏ Hang Nắng của Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp phép thăm dò tại Giấy phép số 63/GP-UBND ngày 09/12/2021 và giáp núi đá;
Khu dân cư gần nhất cách khu mỏ khoảng 300m (Phía nam phần đã khai thác)

Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án

Tổng diện tích đất để thực hiện dự án là 12,55ha, phần diện tích này đã được Ủy ban nhân tỉnh Phú Thọ thu hồi đất của Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập giao cho Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Tự Lập thuê để khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ để công ty thuê để tiếp tục khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hang Nắng với diện tích 113.401,6m2 và Công ty đã ký hợp đồng thuê đất số 97/2021/HĐTĐ ngày 14/10/2021và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (đóng tiền thuê đất hàng năm).

Phần diện tích 12098,4m2 còn lại Công ty đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang tiến hành các thủ tục thuê đất.

Diện tích khu vực khai thác và chế biến xây dựng được UBND tỉnh cấp phép tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 67/GP-UBND ngày 09/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Mỏ đá Hang Nắng đi vào hoạt động đem lại nhiều lợi ích kinh tế:

Sử dụng lao động  tại địa phương, giải quyết công ăn việc làm cho lao động trong vùng.
Mở rộng liên kết các lĩnh vực phát triển kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Cải thiện một số cơ sở hạ tầng: Xây dựng nâng cấp đường ôtô. Đóng góp xây dựng, nâng cấp các công trình công cộng cho địa phương...
Sự giao lư­u kinh tế văn hoá được cải thiện nên một số tệ nạn xã hội sẽ thâm nhập và gây hậu quả xấu. Cần có các biện pháp phối hợp với cơ sở Đảng, Chính quyền sở tại đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Hoạt động của dự án:
Công suất khai thác: 500.000 m3/năm;
Chế độ làm việc: 300 ngày/năm, 02 ca/ngày, 06h/ca;
Chế biến đá với công suất sản phẩm đầu vào 500.000 m3/năm;
Các hoạt động khác: Nổ mìn phát đá; san gạt, xúc bốc vận chuyển đá về khu chế biến; vận chuyển đá sau chế biến đi tiêu thụ
Tuổi thọ mỏ: 3 năm 4 tháng

Qua kết quả nghiên cứu tác động môi trường của Dự án “Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hang Nắng xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ” với công suất 500.000 m³/năm do Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Tự Lập làm chủ đầu tư có thể đưa ra một số kết luận sau:

Về địa điểm khai thác: Khu vực khai thác đã được cấp phép, do vậy địa điểm là phù hợp với quy hoạch.

Về hiệu quả kinh tế - xã hội: Dự án “Đầu tư khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hang Nắng xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ” hàng năm sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước và thuế tài nguyên của địa phương, góp phần tạo đà cho sự phát triển kinh tế của huyện Yên Lập nói riêng và của tỉnh Phú Thọ nói chung. Dự án được triển khai tạo việc làm cho lao động địa phương. Cơ sở hạ tầng khu vực khai thác đá được đầu tư, nâng cấp làm thay đổi bộ mặt xã hội khu vực.

Về tác động môi trường: Trong giai đoạn xây dựng mỏ và đi vào hoạt động khai thác, chế biến đá làm VLXDTT tại mỏ đá Hang Nắng sẽ gây ra một số tác động tới môi trường không khí, ồn và môi trường nước như: Ô nhiễm bụi, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận, và một số nguy cơ rủi ro về an toàn lao động, sạt lở, giao thông… Tuy nhiên, do số lao động tham gia dự án ít, khu khai trường nằm cách xa khu dân cư, khi áp dụng các biện pháp xử lý môi trường về ô nhiễm bụi, nước thải và chất thải rắn và phòng ngừa rủi ro sự cố môi trường, có thể nói các tác động tiêu cực của dự án đã được giảm đáng kể. Cùng với việc phòng ngừa, bảo hộ lao động cho các bộ công nhân viên thì các tác động tiêu cực tới môi trường và sức khỏe con người sẽ bị loại bỏ.

Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hang Nắng xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ là một dự án mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho chủ đầu tư nói riêng và địa phương nói chung(đã được thể hiện từ khi mỏ đi vào hoạt động năm 2011). Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ cho công ty trong việc thực hiện bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong khai thác mỏ.

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường, Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Tự Lập cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn xây dựng mỏ, khai thác cũng như đóng cửa mỏ để giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng tới môi trường, như sau:

Tổ chức lao động và vệ sinh môi trường tốt để tránh gây ô nhiễm môi trường do công nhân và các máy móc/thiết bị xây dựng gây ra.
Thu gom và xử lý các loại chất thải thải rắn, chất thải dầu mỡ phát sinh trong giai đoạn xây dựng và vận hành khai thác.
Quản lý, giáo dục tốt công nhân trong mối quan hệ với người dân địa phương.
Chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý môi trường của Nhà nước và chính quyền địa phương về các vấn đề môi trường của dự án.
Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về cháy nổ cho khu vực không để xảy ra sự cố cháy nổ,
Tổ chức quan trắc chất lượng môi trường thường xuyên: Không khí xung quanh, độ ồn, rung, nước mặt, môi trường làm việc và định kỳ báo cáo Sở TNMT tỉnh Phú Thọ về kết quả quan trắc.
Cam kết ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định, thực hiện cải tạo phục hồi môi trường đúng theo phương án đã nêu trong dự án hoàn thổ sau khi đóng của mỏ kèm theo.

Chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý môi trường của Trung ương và địa phương, đồng thời cộng tác tốt với các cơ quan này trong công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường và an toàn.

Các cam kết thực hiện và hoàn thành các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trước khi dự án đi vào vận hành chính thức, các biện pháp và giải pháp này sẽ được thực hiện cho điến khi kết thúc dự án.

Cam kết đến bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi do môi trường xảy ra do triển khai dự án.
Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.
Với trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, chúng tôi xin cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh thực hiện

Nội dung Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường của Dự án “đầu tư khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ” được đăng tải chi tiết trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường xin mời quý bạn đọc xem chi tiết Tại đây.

Chủ dự án xin cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số liệu; thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của dự án được trình bày trong báo cáo ĐTM. Nội dung cụ thể được trình bày tại phần kết luận, cam kết và kiến nghị của báo cáo ĐTM.

Mọi câu hỏi đóng góp cho Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án án đầu tư khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”  xin gửi về Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: tnmtphutho.gov.vn và ý kiến đóng góp cho báo cáo xin được gửi về địa chỉ hòm thư của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ: sotnmt.phutho@gmail.com trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng tải nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hang Nắng, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ” để Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Tự Lập hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Độ Trần - TTKTCNTN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
2022 << 2/2023 >> 2024
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 84

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 83


thời trang công sở Hôm nay : 3773

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 137863

4 Tổng lượt truy cập : 30212173

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv