Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên nước

Họp Ban chỉ đạo Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” lần thứ ba

Thứ tư - 26/04/2017 07:35
Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Sáng ngày 21/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo dự án“Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” lần thứ ba. Tham dự cuộc họp có các ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; đại diện lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh/thành phố (Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên); đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.
Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông" là dự án hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản được xây dựng và triển khai trong 3 năm, từ năm 2016 đến 2018. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường và năng lực thực thi công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông của các Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia dự án; qua đó hướng tới từng bước cải thiện chất lượng môi trường nước lưu vực sông, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường tại 3 lưu vực sông chính như: Sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy và hệ thống sông Đồng Nai.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, trong thời gian qua, nhóm chuyên gia Nhật Bản cùng với các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương có liên quan đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả các hoạt động của dự án, góp phần thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về quản lý hiệu quả môi trường nước lưu vực sông, đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 vào thực tiễn. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường đã được Quốc hội, Chính phủ và các Bộ/ngành quan tâm, chỉ đạo trong thời gian qua.
 
“Dự án đã lồng ghép các nội dung liên quan tới tăng cường năng lực, tăng tính hiệu quả của các văn bản hướng dẫn thi hành luật, hoạt động phối hợp giữa các đơn vị/tổ chức liên quan trong việc xây dựng năng lực quản lý môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung và của Tổng cục Môi trường nói riêng. Cùng với đó, đã hoàn thành việc việc thu thập các dữ liệu cơ bản để thực hiện các dự án thí điểm thành phần. Kết quả đầu ra của Dự án sẽ góp phần giúp Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan nâng cao hiệu quả quản lý môi trường nước lưu vực sông trong thời gian tới” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.
 
Thứ trưởng cho rằng, các kết quả mà dự án đã đạt được trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận và đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ môi trường nói chung và môi trường nước ở Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: tiến độ thực hiện một số hoạt động của dự án còn chậm do gặp những khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện, một số hoạt động cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới và yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ…
 
Vì vậy, để triển khai hiệu quả các hoạt động trong thời gian tới, tại cuộc họp này, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan liên quan cần xem xét, đánh giá lại các hoạt động đã triển khai trong thời gian qua để từ đó rút ra những kinh nghiệm triển khai dự án thời gian tới. Trong đó cần tập trung vào các nội dung như: Tiến độ thực hiện dự án; Kế hoạch hoạt động (cụ thể về việc xây dựng các văn bản pháp luật, kế hoạch ban hành) và các kết quả dự kiến; các vấn đề còn tồn đọng (phương pháp thực hiện, điều phối hoạt động giữa các đơn vị, …) và kế hoạch chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các hoạt động của dự án trong thời gian tới; việc xác nhận sửa đổi Ma trận thiết kế dự án; …
 
Báo cáo về tiến độ dự án, ông Naoki Kakioda, Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành việc thu thập các dữ liệu cơ bản để thực hiện các dự án thí điểm; đang tập trung xây dựng dự thảo các thông tư: “Quy chế về cơ chế phối hợp thực hiện quản lý môi trường nước lưu vực sông”, “Quy định việc đánh giá sức chịu tải của sông và ước tính phân bổ hạn ngạch xả thải”, “Hướng dẫn xác định các nguồn thải nước thải chính gây ô nhiễm trên lưu vực sông phục vụ quản lý môi trường nước lưu vực sông”; “Cơ chế chia sẻ và công bố thông tin dữ liệu môi trường nước lưu vực sông liên tỉnh”, “Hướng dẫn thủ tục để thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tự nhiên”; “Quy định tiêu chí lựa chọn và trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc, đánh giá đo đạc để thu thập dữ liệu chứng cứ, hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của hội đồng thẩm định dữ liệu, chứng cứ xác định thiệt hại về môi trường”; tích cực thực hiện việc phân tích tải lượng ô nhiễm và kiểm kê nguồn ô nhiễm tại các khu vực dự án thí điểm; tổ chức các chương trình tập huấn về tăng cường kiến thức quản lý môi trường nước lưu vực sông; xây dựng lộ trình cải thiện công tác quản lý lưu vực sông; …
 
Tại cuộc họp, trên cơ sở báo cáo tổng quan Dự án; các kết quả đạt được, kế hoạch thực hiện Dự án và các hoạt động thí điểm trong thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo đã trao đổi, đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Dự án; trong đó, đã rà soát, thống nhất đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường nước lưu vực sông; đề xuất cơ chế quản lý, cơ chế điều phối và tăng cường sự hợp tác của các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương trong triển khai các hoạt động của Dự án…
 
Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thành viên Ban chỉ đạo dự án đánh giá cao mục tiêu và sản phẩm chính của dự án thông qua việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý môi trường nước lưu vực sông. Đây là những văn bản hết sức thiết thực đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong quản lý và bảo vệ môi trường nước lưu vực sông của Việt Nam hiện nay.
 
Để thực hiện thành công những nội dung quan trọng của dự án; đồng thời sớm ban hành được những văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới, ông Lê Văn Hợp đề nghị các đơn vị liên quan triển khai dự án cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.
 
Liên quan tới quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo dự án, bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên Ban chỉ đạo đề xuất bổ sung thêm quy định cung cấp thông tin thường xuyên, định kỳ cho Ban chỉ đạo để Ban chỉ đạo nắm bắt được thông tin, tiến độ của dự án nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
  
Đề xuất biện pháp nhằm tăng cường cơ chế quản lý, cơ chế điều phối và cơ chế hợp tác của các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương trong triển khai các hoạt động của Dự án, ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thành viên Ban chỉ đạo Dự án cho rằng cần xây dựng và thiết lập cơ chế quản lý rõ ràng thông qua việc ban hành các lộ trình thực hiện cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nội dung, hợp phần của dự án; thiết lập cơ chế điều phối giữa các tỉnh cùng lưu vực sông. Đồng thời, cần tăng cường tổ chức các Hội thảo, tập huấn để tăng cường hiểu biết, kinh nghiệm của cán bộ trong công tác quản lý lưu vực sông…
 
Phát biểu tại cuộc họp, đơn vị tham gia thực hiện dự án, ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu, thiết thực của các thành viên Ban Chỉ đạo dự án tại cuộc họp này và sẽ tiếp thu để hoàn thiện kế hoạch hoạt động và nội dung công việc triển khai dự án trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các đơn vị có liên quan để dự án tổ chức, triển khai thành công dự án trong thời gian tới. 

Nguồn tin: www.monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2018 << 4/2019 >> 2020
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 38


thời trang công sở Hôm nay : 4226

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 135353

4 Tổng lượt truy cập : 11403916

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv