Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên khoáng sản

Công tác quản lý, khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn huyện Đoan Hùng

Thứ tư - 05/08/2009 23:19
Bến tập kết cát sỏi trên sông Chảy - thị trấn Đoan Hùng

Bến tập kết cát sỏi trên sông Chảy - thị trấn Đoan Hùng

Hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn huyện đang diễn ra đa dạng và phức tạp, có sự tham gia của các thành phần kinh tế. Đã góp phần làm cho giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trên địa bàn ngày càng tăng, sản lượng khai thác ngày càng lớn cả về số lượng, chất lượng, chủng loại và quy mô. Giải quyết được công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương.
Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đã được UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khoáng sản:

- Ban hành Văn bản số 305/HC-UBND ngày 27/5/2008 về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn huyện.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ quy hoạch, khoanh định vùng cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn do tỉnh quy định. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý đất đai có khoáng sản, thực hiện đầy đủ các thủ tục giao đất, thuê đất, thuê mặt nước trong hoạt động khoáng sản.

- Chỉ đạo chính quyền cơ sở, các đơn vị, doanh nghiệp có khai thác mỏ thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, thực hiện đúng các quy định về đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường, bảo đảm an toàn lao động , bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, trong hoạt động khoáng sản tại khu vực mỏ.

- Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về khoáng sản tại địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở tăng cường công tác phổ biến, tuyền truyền pháp luật về khoáng sản tới các tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản và tới mọi người dân. Nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đầu tư tại địa bàn huyện.

Tình hình hoạt động khai thác khoáng sản:

- 7 đơn vị khai thác cát, sỏi đều được UBND tỉnh cấp giấy phép  khai thác cát, sỏi trên sông Lô và sông Chảy, sản lượng khai thác 529.294 m3/ năm. Các đơn vị đều có đủ tài liệu thăm dò, thiết kế khai thác, có biện pháp đảm bảo an toàn cho đê, kè và luồng giao thông đường thuỷ. Thiết bị khai thác cát, sỏi đơn giản, khai thác cát dùng máy bơm đặc chủng để hút lên các phương tiện vận tải thuỷ hoặc cẩu ngoạm xúc cát chuyển lên tàu vận tải chở về bến để tiêu thụ, khai thác sỏi dùng tàu cuốc loại nhỏ, kết hợp với hệ thống sàng, rửa và phân loại sỏi chuyển lên tàu đưa về bến tiêu thụ.

- 4 đơn vị khái thác, chế biến đá, sản lượng khai thác 30.000 m3/năm. Các đơn vị đều được UBND tỉnh cấp giấy phép. Các doanh nghiệp khai thác đá đều phải san ủi khai trường khai thác, mỗi đơn vị có đặc thù riêng. Khai trường mỏ đá thường nằm trên sườn núi trải xuống chân núi, phần lớn các mỏ đá khai thác chưa có khai trường hoàn chỉnh, không tạo tầng công tác theo quy định, độ dốc các tuyến công tác cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động do xô đất, lở đá. Về công nghệ khai thác, chế biến các đơn vị đã đầu tư mua sắm thiết bị máy nghiền, sàng đồng bộ, do vậy sản phẩm đá qua chế biến có chất lượng cao, đảm bảo độ hạt theo yêu cầu, đáp ứng chất lượng công trình xây dựng.

- 1 đơn vị khai thác, chế biến Fenspat là Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển hạ tầng Hà Nội, được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác chế biến Fenspat ở thôn 5 xã Nghinh Xuyên, đơn vị chưa đi vào hoạt động khai thác, với lý do tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự kiến quý III/2009 Công ty bắt đầu khai thác, chế biến quặng Fenspat.

- 1 đơn vị khai thác đất, đá phong hoá là Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, khai thác đất, đá phong hoá làm phụ gia xi măng, tại núi Trọc và đồi Chỏm Vung thôn 14 xã Tiêu Sơn. Công ty đang làm thủ tục thuê đất để khai thác.

- 16 đơn vị sản xuất gạch đất sét nung: Trong đó: Sản xuất gạch bằng lò Tuy nen có 1 đơn vị là Công ty TNHH Phú Giang với sản lượng đạt 11 triệu viên/ năm; 15 đơn vị xã, thị trấn sản xuất gạch bằng lò thủ công với 38 lò, sử dụng 87.224m2 đất, sản lượng 36 triệu viên/năm, công nghệ sản xuất gạch nung thủ công lạc hậu, mới có 40% trong tổng số lò xây dựng lò nung gạch kiểu đứng liên tục. Lò gạch thủ công hao phí nguyên liệu lớn, gây ô nhiễm môi trường, chất lượng sản phẩm hạn chế, hầu hết không đạt yêu cầu theo TCVN hiện hành. Song sức tiêu thụ vẫn lớn do giá thành thấp, được người tiêu dùng chấp nhận và do thói quen sử dụng của người dân. Nên sản phẩm gạch thủ công sản xuất ra vẫn tiêu thụ được.

Hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn đã thực hiện đầy đủ công tác lập hồ sơ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Khoáng sản. Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản đã được UBND huyện, sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tăng cường quản lý tốt hơn. Mối quan hệ giữa các đơn vị khai thác khoáng sản với cấp xã, cấp huyện thường xuyên hơn, hạn chế được những vi phạm trong hoạt động khoáng sản và trật tự an ninh nông thôn.

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản có nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức; việc tuyền truyền, phổ biến những quy định về khoáng sản chưa rộng rãi; sự phối hợp trong công tác quản lý giữa các ngành chức năng có liên quan với chính quyền các xã, thị trấn chưa chặt chẽ, thường xuyên, làm hạn chế vai trò chính quyền cơ sở; công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thường xuyên, việc xử lý vi phạm qua thanh tra, kiểm tra cũng chưa được kiên quyết; Một số đơn vị chưa đầu tư cho khai thác chế biến để nâng cao giá trị của sản phẩm mà chủ yếu là bán sản phẩm thô hoặc dưới dạng sơ chế, có giá trị thấp hoặc mua gom từ các nguồn khai thác trái phép với giá rẻ, làm phức tạp thêm hoạt động khai thác và tính ổn định của thị trường khoáng sản; Nhiều đơn vị chưa chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, chưa quan tâm đến công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong khai thác chế biến, chưa thường xuyên kết hợp với chính quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự khu vực khai thác, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với các cơ quan chức năng chưa kịp thời.

Từ nay đến hết năm 2010, công tác quản lý nhà nước và hoạt động khoáng sản của huyện sẽ tập trung đầu tư phát triển nhóm khoáng sản có lợi 

Huyện Hạ Hoà có 33 xã, thị trấn, trong đó có 20 xã có nhà máy, doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu đóng trên địa bàn. Hàng năm đã sản xuất ra hàng ngàn tấn nguyên vật liệu cung cấp cho thị trường trong huyện và tỉnh. Trong những năm gần đây, nền kinh kế ở Hạ Hoà đã chuyển dịch theo hướng tích cực, kinh tế của huyện đã có bước phát triển khá. Tuy nhiên vấn đề môi trường và giải quyết vấn đề môi trường trong tiến trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá vẫn là nỗi băn khoăn, trăn trở của các cấp, các ngành ở Hạ Hoà.

Sau 4 năm thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ-TW của Bộ Chính trị “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước”,  ở Hạ Hoà bước đầu đã có những thế, trữ lượng lớn, chất lượng tố, có ưu thế cạnh tranh như: Vật liệu xây dựng, cát, sỏi, đá xây dựng, Fenspat, Kaolin...; Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản phải gắn liền với quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đảm bảo kỷ cương phép nước, khai thác chế biến phải tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, chống các hiện tượng khai thác trái phép, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản.

Để công tác quản lý nhà nước và hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện đạt hiệu quả ngày càng cao, giải pháp thực hiện là:

- Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Khoáng sản và các quy định của Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

- Ưu tiên các dự án thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản có ưu thế về lợi thế cạnh tranh cao.

- Khuyến khích các hoạt động liên doanh giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và đảm bảo lợi ích hợp pháp các bên tạo phần kinh tế trong hoạt động khoáng sản. Ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hồ sơ, giải phóng mặt bằng, vốn tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn.

- Chú trọng đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đường giao thông trên phạm vi toàn huyện và một số tuyến đường bộ từ khu mỏ đến các bến bãi, cảng sông, cải tạo hệ thống giao thông đường thuỷ, trùng tu nâng cấp một số bến phà, cầu cống làm nơi trung chuyển khoáng sản, triệt để sử dụng vận chuyển đường sông đến các nơi tiêu thụ sản phẩm. Phát triển hệ thống bưu chính viễn thông, mạng lưới điện năng, đẩy mạnh các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm phục vụ cho hoạt động khoáng sản.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ thường xuyên giữa các cấp, các ngành trong hoạt động quản lý khoáng sản.

Tác giả bài viết: Phạm Quang Khôi - Phó trưởng Phòng TN&MT H.Đoan Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
2022 << 2/2023 >> 2024
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 50


thời trang công sở Hôm nay : 4925

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 139015

4 Tổng lượt truy cập : 30213325

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv