Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

ĐBSCL đang đối diện với nhiều nguy cơ do sụt lún gây ra.

Cứu ĐBSCL trước nguy cơ sụt lún

Không chỉ đối diện với những tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) còn đang gặp phải vấn đề sụt lún diễn ra nhanh.

Thiết lập những cánh đồng mẫu lớn, trang trại lớn là cơ hội để nông nghiệp Việt Nam cất cánh

Thay đổi tư duy cho sản xuất nông nghiệp: Khởi đầu từ tích tụ ruộng đất

Đầu tháng 3 này, một tín hiệu vui đối với phát triển nông nghiệp của đất nước là Chính phủ thống nhất mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất nhằm hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, tạo bước đột phá trong tương lai.

Tình hình quản lý sử dụng đất cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Công tác quản lý, sử dụng đất cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh là một trong những nội dung được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ quan tâm, chỉ đạo sát sao trong thời gian qua. Trên tinh thần chỉ đạo đó hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đều có văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị rà soát bổ sung nhu cầu sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng vào danh mục dự án phải thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm khi có chủ trương của UBND tỉnh làm căn cứ cho việc giao đất cho các cơ sở tôn giáo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Luật Đất đai và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo.

Nội dung thanh tra việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013.

Căn cứ quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ thực tiễn thi hành Luật, chúng tôi hướng dẫn cụ thể, chi tiết những nội dung cần thực hiện khi tiến hành thanh tra việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 như sau:

Tăng cường việc chấp hành pháp luật về đất đai; Pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phù Ninh.

Để tăng cường việc đánh giá, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ môi trường, UBND huyện Phù Ninh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2017.

Kết quả thống kê đất đai năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường việc chấp hành pháp luật về đất đai; Pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phù Ninh.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản thi hành luật, ngày 22/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 2469/TNMT-QLĐĐ hướng dẫn thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2016 (thời điểm thống kê đất đai được tính đến hết ngày 31/12/2016) gửi UBND và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành, thị. Sau đó, Sở đã tổ chức hội nghị triển khai và bố trí lịch duyệt kết quả thống kê năm 2016 của từng huyện, thành, thị.

Hội thảo rà soát đất Nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Hiện trạng sản xuất, quản lý sử dụng đất các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng sản xuất, quản lý sử dụng đất của các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất và quản lý sử dụng đất của các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23-3-2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vừa được Chính phủ ban hành.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện hạ hòa

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TNMT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Hạ Hòa, giai đoạn từ năm 2014 - 2016 với nội dung:

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Cẩm Khê

Trong những năm qua, đặc biệt từ khi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp.

Công tác điều tra, xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5072/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 1136/KH-UBND ngày 08/4/2015 về Điều tra, xác định giá đất cụ thể năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực Quản lý Đất đai năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực Quản lý Đất đai năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Ngày Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, công tác quản lý đất đai tiếp tục được tỉnh Phú Thọ quan tâm chỉ đạo, Sở tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, từ việc chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai; tích cực tham mưu xây dựng dự thảo bổ sung các Quyết định Quy định của UBND tỉnh ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019); tham gia góp ý 11 văn bản dự thảo các Thông tư do Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo và Nghị định của Chính phủ.

Cán bộ Thanh tra Sở kiểm tra sử dụng đất ngoài thực địa

Triển khai thanh tra việc quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh

Được Thực hiện chỉ Thị 11/CT-TTg, ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3001/ KH-TTCP ngày 04/4/2016 Thanh tra Chính phủ, gày 25/11/2016 chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 5446/UBND- NC giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Tài chính và Cục thuế tỉnh xây dựng dự thảo quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành. Đối tượng thanh tra trực tiếp là 8 công ty Lâm nghiệp sử dụng đất trên địa bàn các huyện Hạ Hòa, Yên lập, Tân Sơn, Thanh Sơn, Tam nông và Đoan Hùng. Thời gian triển khai thanh tra ngay trong tháng 12/2016.

Ảnh minh họa

Từ 15/11, hai chính sách về miễn, giảm tiền thuê đất có hiệu lực

Đó là Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất (SDĐ), thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền thuê đất, tiền SDĐ dự án nhà ở xã hội.

Công tác dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh phú thọ đến năm 2020

Bản tin số 2 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng phần I – về Quan điểm, phương hướng, mục tiêu của Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Đưa cơ giới hóa vào SX nông nghiệp sau dồn đổi ruộng đất tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao

Tổng kết công tác dồn đổi ruộng đất xã Vĩnh Lại , huyện Lâm Thao

Vĩnh Lại là xã đồng bằng nằm phía đông nam của huyện Lâm Thao, với tổng diện tích là 1.037,42 ha. Vĩnh Lại có 17 khu hành chính. Là xã nằm trong vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của huyện có nhiều tiềm năng, thuận lợi phát triển sản xuất nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp chiếm 46,99%.

Nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đăng ký, cấp GCNQSD đất theo quy định của Luật Đất đai 2013

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai mà còn là giải pháp đặc biệt quan trọng để bảo đảm cho hệ thống pháp luật đất đai được chấp hành nghiêm chỉnh, đem lại hiệu quả tích cực đối với phát triển kinh tế, xã hội. Nhiệm vụ này đã được quy định tại các Điều 22 và Điều 201 của Luật Đất đai năm 2013.

Tăng cường công tác quản lý đất đắp nền công trình xây dựng

Đoan Hùng là một huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Phú Thọ, phía Đông Nam giáp huyện Phù Ninh, phía Nam giáp huyện Thanh Ba, phía Tây Nam và phía Tây giáp huyện Hạ Hòa, đều là các huyện của tỉnh Phú Thọ, phía Tây Bắc giáp huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái, phía Bắc và phía Đông giáp các huyện Yên Sơn và Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang.

Một số giải pháp trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Cẩm Khê

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là một nội dung rất quan trọng trong công tác quản lý đất đai tại mỗi địa phương. UBND huyện Cẩm Khê đã xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 với tổng diện tích theo kế hoạch được duyệt là 983,14 ha. Trong 06 tháng đầu năm 2016, huyện Cẩm Khê đã thực hiện thu hồi đất cho 07 công trình, dự án theo kế hoạch với diện tích là 300,53 ha đạt 30,57 % so với tổng diện tích kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Công trình ngầm mang lại cơ hội đầu tư bất động sản

Cục Quy hoạch đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) vừa đề xuất và nghiên cứu cơ chế quản lý, sử dụng đất đối với các công trình ngầm nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đất đai và mở rộng thêm không gian sống đô thị.

Cục Quy hoạch đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) vừa đề xuất và nghiên cứu cơ chế quản lý, sử dụng đất đối với các công trình ngầm nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đất đai và mở rộng thêm không gian sống đô thị.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 15 16 17  Trang sau
 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
2018 << 2/2019 >> 2020
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 44


thời trang công sở Hôm nay : 2985

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 136829

4 Tổng lượt truy cập : 11014786

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv