Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Nhờ dồn đổi ruộng đất, nhiều hộ dân đã mua máy cày, bừa thực hiện cơ giới hóa

Những chuyển biến sau dồn đổi ruộng đất nông nghiệp

Năm 2004, sau khi có NQ 18 của BTV Tỉnh ủy về dồn đổi ruộng đất trên địa bàn, các địa phương đã tích cực và triển khai có hiệu quả công tác này. Đến hết năm 2007, là năm kết thúc theo kế hoạch, cơ bản các xã, phường, thị trấn đã thực hiện xong việc DĐRĐ tại thực địa theo phương án đề ra.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên chủ trì Hội thảo

Hội thảo triển khai thống nhất cấp một Giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản gắn liền với đất

Phương án phù hợp và có tính khả thi đã được đa số đại biểu các Bộ, ngành tham dự Hội thảo tán thành là sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ TN&MT ban hành (còn gọi là sổ đỏ), trong đó lồng ghép được các nội dung về tài sản gắn liền với đất; không gây xáo trộn lớn trong hệ thống quản lý đất đai và có thể triển khai nhanh.

Trình tự, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của luật đất đai năm 2003

Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của các cấp, nằm giải quyết kịp thời những bất cập và hạn chế nảy sinh các tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau, giữa tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài với nhau trong quá trình sử dụng đất và đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc giải quyết tranh chấp KNTC, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất của Huyện uỷ Phù Ninh

Thực hiện Quyết định số 406-QĐ/TU ngày 26/6/2007 và Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 27/6/2007 của Tỉnh uỷ Phú Thọ về tiếp tục kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai đã được giao cho các dự án, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị mới, làng nghề.

Giải phóng mặt bằng xây dựng khu vui chơi giải trí tại phường Gia Cẩm

Trao đổi về Một số vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai năm 2003

Chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Luật Đất đai năm 2003 có nhiều thay đổi, qua thực hiện cho thấy về cơ bản phù hợp với thực tiễn nên công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai

Thực hiện chương trình kiểm tra số: 37-CTr/TW ngày 26/3/2007 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số: 26-KH/BCĐ của Ban chỉ đạo kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ tỉnh uỷ năm 2007, UBKT tỉnh uỷ đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành, thị đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Ban hành bảng giá đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 28/12/2007, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hy vọng mới cho Tổ chức Phát triển quỹ đất

Hy vọng mới cho Tổ chức Phát triển quỹ đất

"Thành lập Tổ chức Phát triển quỹ đất và tạo cơ chế để các Tổ chức phát triển quỹ đất hoạt động có hiệu quả nhằm đẩy mạnh cơ chế thu hồi đất theo quy hoạch đã được phê duyệt" là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên tại Chỉ thị 02 ngày 19/11/2007.

Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên chỉ đạo buổi giao lưu trực tuyến ngày 27/12

Sẽ lấy 15% đất nông nghiệp để làm công nghiệp, dịch vụ?

"Theo dự báo, từ nay đến 2020-2025, có khả năng lấy tới 10-15% diện tích đất nông nghiệp và các loại đất khác để làm công nghiệp và dịch vụ"- Bộ trưởng TNMT Phạm Khôi Nguyên cho biết

Ông Đào Trung Chính, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ TN&MT)

Sau 1/1/08: 'Giấy trắng' vẫn được giao dịch bình thường

Ông Đào Trung Chính, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ TN&MT), cho biết, kể từ 1/1/2008 bên cạnh việc sử dụng “sổ đỏ”, người sử dụng đất vẫn có thể dùng các loại giấy tờ khác về nhà để thực hiện giao dịch.

Chuẩn bị phát hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thống kê đất đai phiên bản 2.0

Chuẩn bị phát hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thống kê đất đai phiên bản 2.0

Ngày 2 tháng 8 năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 08/2007/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất thay thế cho thông tư số 28/2004/TT-BTNMT.

Hệ thống kênh mương được đầu tư nâng cấp sau dồn đổi ruộng đất.

Vĩnh Lại điểm sáng dồn đổi ruộng đất nông nghiệp

Khi tìm hiểu về nội dung dồn đổi ruộng đất trong nông nghiệp của xã Vĩnh Lại huyện Lâm Thao, đồng chí Đào Đức Cảnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Không phải đến bây giờ, mà cách đây 5 năm xã đã thực hiện đồn đổi một số diện tích để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế trang trại.

Xác định diện tích đất ở trong thửa đất ở có vườn, ao theo quy định của luật đất đai năm 2003

Trường hợp ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật Đất đai thì diện tích đất ở được xác định không quá (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở của UBND tỉnh quy định nhưng tổng diện tích không vượt quá diện tích thửa đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng; phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau khi đã xác định diện tích đất ở thì được xác định theo hiện trạng sử dụng đất.

Những khó khăn vướng mắc trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng trang trại và vai trò của Nhà nước trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển

Những khó khăn vướng mắc trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng trang trại và vai trò của Nhà nước trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát kinh tế thấp, song do phát huy được tiềm năng, lợi thế, kết hợp với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá toàn diện. Giá trị sản xuất tăng bình quân 18%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc; an ninh - chính trị ổn định và giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Thị xã Phú Thọ phấn đấu hoàn thành kế hoạch dồn đổi ruộng đất nông nghiệp xong trước tháng 11 năm 2007

Thị xã Phú Thọ phấn đấu hoàn thành kế hoạch dồn đổi ruộng đất nông nghiệp xong trước tháng 11 năm 2007

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, điều kiện địa hình, đất đai, thổ nhưỡng phức tạp, nhiều loại đất, dân cư ở không tập trung, diện tích dành cho quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp ... nhiều, nhưng ngay sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, thị xã Phú Thọ đã chủ động thực hiện, đến nay tất cả các xã đã xây dựng xong phương án dồn đổi, UBND thị xã đã phê duyệt phương án, các xã đã và đang thực hiện dồn đổi tại thực địa. Kết quả đạt được như sau: có 58 khu hành chính thực hiện dồn đổi với tổng diện tích tham gia dồn đổi 5.145.768,7 m2 đạt 95,6 % so với kế hoạch; Số thửa dồn đổi 12.040 thửa, sau dồn đổi số thửa giảm 9.663 thửa. Bình quân diện tích thửa đất trước dồn đổi là 279 m2, sau dồn đổi là 345 m2. Số hộ dồn đổi là 5.945 hộ, bình quân số thửa trước dồn đổi là 7,5 thửa/hộ, sau dồn đổi là 6,2 thửa/hộ.

Kết quả bước đầu dự án nghiên cứu đánh giá hiệu quả môi trường và kinh tế - xã hội của biện pháp sử dụng thảm bện hữu cơ đối với sự phát triển nông thôn bền vững và bảo vệ đất dốc

Kết quả bước đầu dự án nghiên cứu đánh giá hiệu quả môi trường và kinh tế - xã hội của biện pháp sử dụng thảm bện hữu cơ đối với sự phát triển nông thôn bền vững và bảo vệ đất dốc

Dự án đã triển khai 2 mô hình thử nghiệm ở xã Hương Nộn và Xuân Quang từ năm 2005 đến năm 2006. Nội dung mô hình là: Bện thảm che phủ đất bằng các loại sản phẩm phụ trong nông nghiệp như thân cây tre, thân cây ngô, lá cọ để che đất cho các loại cây lạc, ngô, đậu tương trồng trên đất dốc.

Hương Nộn đi đầu trong dồn đổi ruộng đất nông nghiệp ở Tam Nông

Hương Nộn đi đầu trong dồn đổi ruộng đất nông nghiệp ở Tam Nông

Trong công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính, BCĐ cùng cán bộ địa chính xã, đã và đang tiến hành điều chỉnh để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian sớm nhất. Nói về hiệu quả từ DĐRĐ mang lại. Ông Đặng Tiến Dũng và ông Triệu Ngọc Quang ở khu 11 đều phấn khởi có chung nhận xét:”Việc tưới tiêu và vận chuyển so với trước đều quá thuận tiện. Nước từ mương chảy thẳng vào ruộng, không phải qua người khác. Lúc chở phân ra và kéo lúa về xe đến tận ruộng không phải mang quang gánh. Chẳng những giảm được rất nhiều công chi phí, sức lao động, mà còn bỏ được lề lối làm ăn thủ công trước đây. Và mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn đã được thực sự đi vào cuộc sống”.

Công tác dồn đổi ruộng đất ở Thanh Thủy

Công tác dồn đổi ruộng đất ở Thanh Thủy

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện công tác dồn đổi ruộng đất theo Nghị quyết 18/NQ-TU và Chỉ thị số 05/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Toàn huyện đã có 15/15 xã hoàn thành phương án dồn đổi ruộng đất nông nghiệp thông qua khu dân cư đạt 100% so với kế hoạch, trong đó có 10 xã thực hiện xong bước chia ruộng tại thực địa gồm các xã: Tu Vũ, Yến Mao, Trung Nghĩa, Phượng Mao, Đồng Luận, Đoan Hạ, Sơn Thuỷ, La Phù, Tân Phương, Xuân Lộc (có 5 xã Tu Vũ, Đoan Hạ, La Phù, Xuân Lộc và Sơn Thuỷ đã tổng kết công tác dồn đổi) còn 5 xã Hoàng Xá, Trung Thịnh, Bảo Yên, Đào Xá, Thạch Đồng đã dồn đổi được 40% so với phương án dồn đổi, diện tích còn lại chờ thu hoạch xong lúa mùa sẽ chia ruộng ngoài thực địa. Dự kiến các xã sẽ tổng kết trong tháng 11, huyện sẽ tổng kết công tác dồn đổi trong tháng 12/2007.

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Việt Trì

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Việt Trì cùng với chiến lược phát triển kinh tế xã hội

Thành phố Việt Trì sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố theo Nghị định số 133/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006 của Chính phủ, có diện tích tự nhiên là 10.636,94 ha và 168.462 nhân khẩu, 22 đơn vị hành chính cấp xã đó là: Bạch Hạc, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Nông Trang, Vân Cơ, Bến Gót, Gia Cẩm, Tân Dân, Dữu Lâu, Thuỵ Vân, Minh Phương, Minh Nông, Vân Phú, Phượng Lâu, Sông Lô, Trưng Vương, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Hùng Lô, Kim Đức. Tại Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg ngày 02/11/2005 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì đến năm 2020.

Phát triển đô thị bền vững

Phát triển đô thị bền vững

Đó là kết quả của thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường cùng các chính sách mở cửa, chính sách mới về nhà đất và sự quan tâm của Nhà nước đối với công tác quy hoạch, đầu tư cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng giúp cho các đô thị nước ta phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng sự phát triển KT-XH. Các đô thị đã đảm nhiệm được vai trò là trung tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, các ngành nghề mới, trung tâm phát triển và chuyển giao công nghệ trong vùng; trung tâm giao lưu thương mại trong và ngoài nước; thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế đối ngoại; phát triển văn hoá giáo dục, phát triển nội lực, nâng cao đầu tư trong nước; giữ vai trò quan trọng trong tăng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh Quốc phòng. Tuy nhiên với tốc độ đô thị hoá như hiện nay, việc quản lý còn nhiều bất cập, cần được nghiên cứu giải quyết.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau
 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2018 << 11/2019 >> 2020
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Ngày MT thế giới 2019
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 35


thời trang công sở Hôm nay : 4622

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 170674

4 Tổng lượt truy cập : 12906462

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv