Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Ông Đào Trung Chính, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ TN&MT)

Sau 1/1/08: 'Giấy trắng' vẫn được giao dịch bình thường

Ông Đào Trung Chính, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ TN&MT), cho biết, kể từ 1/1/2008 bên cạnh việc sử dụng “sổ đỏ”, người sử dụng đất vẫn có thể dùng các loại giấy tờ khác về nhà để thực hiện giao dịch.

Chuẩn bị phát hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thống kê đất đai phiên bản 2.0

Chuẩn bị phát hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thống kê đất đai phiên bản 2.0

Ngày 2 tháng 8 năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 08/2007/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất thay thế cho thông tư số 28/2004/TT-BTNMT.

Hệ thống kênh mương được đầu tư nâng cấp sau dồn đổi ruộng đất.

Vĩnh Lại điểm sáng dồn đổi ruộng đất nông nghiệp

Khi tìm hiểu về nội dung dồn đổi ruộng đất trong nông nghiệp của xã Vĩnh Lại huyện Lâm Thao, đồng chí Đào Đức Cảnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Không phải đến bây giờ, mà cách đây 5 năm xã đã thực hiện đồn đổi một số diện tích để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế trang trại.

Xác định diện tích đất ở trong thửa đất ở có vườn, ao theo quy định của luật đất đai năm 2003

Trường hợp ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật Đất đai thì diện tích đất ở được xác định không quá (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở của UBND tỉnh quy định nhưng tổng diện tích không vượt quá diện tích thửa đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng; phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau khi đã xác định diện tích đất ở thì được xác định theo hiện trạng sử dụng đất.

Những khó khăn vướng mắc trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng trang trại và vai trò của Nhà nước trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển

Những khó khăn vướng mắc trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng trang trại và vai trò của Nhà nước trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát kinh tế thấp, song do phát huy được tiềm năng, lợi thế, kết hợp với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá toàn diện. Giá trị sản xuất tăng bình quân 18%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc; an ninh - chính trị ổn định và giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Thị xã Phú Thọ phấn đấu hoàn thành kế hoạch dồn đổi ruộng đất nông nghiệp xong trước tháng 11 năm 2007

Thị xã Phú Thọ phấn đấu hoàn thành kế hoạch dồn đổi ruộng đất nông nghiệp xong trước tháng 11 năm 2007

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, điều kiện địa hình, đất đai, thổ nhưỡng phức tạp, nhiều loại đất, dân cư ở không tập trung, diện tích dành cho quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp ... nhiều, nhưng ngay sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, thị xã Phú Thọ đã chủ động thực hiện, đến nay tất cả các xã đã xây dựng xong phương án dồn đổi, UBND thị xã đã phê duyệt phương án, các xã đã và đang thực hiện dồn đổi tại thực địa. Kết quả đạt được như sau: có 58 khu hành chính thực hiện dồn đổi với tổng diện tích tham gia dồn đổi 5.145.768,7 m2 đạt 95,6 % so với kế hoạch; Số thửa dồn đổi 12.040 thửa, sau dồn đổi số thửa giảm 9.663 thửa. Bình quân diện tích thửa đất trước dồn đổi là 279 m2, sau dồn đổi là 345 m2. Số hộ dồn đổi là 5.945 hộ, bình quân số thửa trước dồn đổi là 7,5 thửa/hộ, sau dồn đổi là 6,2 thửa/hộ.

Kết quả bước đầu dự án nghiên cứu đánh giá hiệu quả môi trường và kinh tế - xã hội của biện pháp sử dụng thảm bện hữu cơ đối với sự phát triển nông thôn bền vững và bảo vệ đất dốc

Kết quả bước đầu dự án nghiên cứu đánh giá hiệu quả môi trường và kinh tế - xã hội của biện pháp sử dụng thảm bện hữu cơ đối với sự phát triển nông thôn bền vững và bảo vệ đất dốc

Dự án đã triển khai 2 mô hình thử nghiệm ở xã Hương Nộn và Xuân Quang từ năm 2005 đến năm 2006. Nội dung mô hình là: Bện thảm che phủ đất bằng các loại sản phẩm phụ trong nông nghiệp như thân cây tre, thân cây ngô, lá cọ để che đất cho các loại cây lạc, ngô, đậu tương trồng trên đất dốc.

Hương Nộn đi đầu trong dồn đổi ruộng đất nông nghiệp ở Tam Nông

Hương Nộn đi đầu trong dồn đổi ruộng đất nông nghiệp ở Tam Nông

Trong công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính, BCĐ cùng cán bộ địa chính xã, đã và đang tiến hành điều chỉnh để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian sớm nhất. Nói về hiệu quả từ DĐRĐ mang lại. Ông Đặng Tiến Dũng và ông Triệu Ngọc Quang ở khu 11 đều phấn khởi có chung nhận xét:”Việc tưới tiêu và vận chuyển so với trước đều quá thuận tiện. Nước từ mương chảy thẳng vào ruộng, không phải qua người khác. Lúc chở phân ra và kéo lúa về xe đến tận ruộng không phải mang quang gánh. Chẳng những giảm được rất nhiều công chi phí, sức lao động, mà còn bỏ được lề lối làm ăn thủ công trước đây. Và mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn đã được thực sự đi vào cuộc sống”.

Công tác dồn đổi ruộng đất ở Thanh Thủy

Công tác dồn đổi ruộng đất ở Thanh Thủy

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện công tác dồn đổi ruộng đất theo Nghị quyết 18/NQ-TU và Chỉ thị số 05/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Toàn huyện đã có 15/15 xã hoàn thành phương án dồn đổi ruộng đất nông nghiệp thông qua khu dân cư đạt 100% so với kế hoạch, trong đó có 10 xã thực hiện xong bước chia ruộng tại thực địa gồm các xã: Tu Vũ, Yến Mao, Trung Nghĩa, Phượng Mao, Đồng Luận, Đoan Hạ, Sơn Thuỷ, La Phù, Tân Phương, Xuân Lộc (có 5 xã Tu Vũ, Đoan Hạ, La Phù, Xuân Lộc và Sơn Thuỷ đã tổng kết công tác dồn đổi) còn 5 xã Hoàng Xá, Trung Thịnh, Bảo Yên, Đào Xá, Thạch Đồng đã dồn đổi được 40% so với phương án dồn đổi, diện tích còn lại chờ thu hoạch xong lúa mùa sẽ chia ruộng ngoài thực địa. Dự kiến các xã sẽ tổng kết trong tháng 11, huyện sẽ tổng kết công tác dồn đổi trong tháng 12/2007.

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Việt Trì

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Việt Trì cùng với chiến lược phát triển kinh tế xã hội

Thành phố Việt Trì sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố theo Nghị định số 133/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006 của Chính phủ, có diện tích tự nhiên là 10.636,94 ha và 168.462 nhân khẩu, 22 đơn vị hành chính cấp xã đó là: Bạch Hạc, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Nông Trang, Vân Cơ, Bến Gót, Gia Cẩm, Tân Dân, Dữu Lâu, Thuỵ Vân, Minh Phương, Minh Nông, Vân Phú, Phượng Lâu, Sông Lô, Trưng Vương, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Hùng Lô, Kim Đức. Tại Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg ngày 02/11/2005 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì đến năm 2020.

Phát triển đô thị bền vững

Phát triển đô thị bền vững

Đó là kết quả của thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường cùng các chính sách mở cửa, chính sách mới về nhà đất và sự quan tâm của Nhà nước đối với công tác quy hoạch, đầu tư cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng giúp cho các đô thị nước ta phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng sự phát triển KT-XH. Các đô thị đã đảm nhiệm được vai trò là trung tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, các ngành nghề mới, trung tâm phát triển và chuyển giao công nghệ trong vùng; trung tâm giao lưu thương mại trong và ngoài nước; thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế đối ngoại; phát triển văn hoá giáo dục, phát triển nội lực, nâng cao đầu tư trong nước; giữ vai trò quan trọng trong tăng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh Quốc phòng. Tuy nhiên với tốc độ đô thị hoá như hiện nay, việc quản lý còn nhiều bất cập, cần được nghiên cứu giải quyết.

Giải pháp nào cho việc chỉnh lý và cấp mới GCNQSDĐ nông nghiệp sau khi thực hiện dồn đổi ruộng đất

Kết quả thực hiện kế hoạch dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, theo kế hoạch số 1971/KH-UB ngày 21/9/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện nghị quyết số 18/NQ-TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ “ Về tiếp tục dồn đổi ruộng đất nông nghiệp đến năm 2006”, đến nay UBND huyện Lâm Thao đã dồn đổi được là: Số hộ tham gia dồn đổi được là 10.792 hộ; Số thửa dồn đổi được là 34.366 thửa; Bình quân số thửa giảm là 21,18%; Bình quân số thửa hiện nay là 6,25 thửa/hộ (bình quân chung toàn huyện); Diện tích dồn đổi là 1.033,63 ha.

Kết quả thực hiện kế hoạch số 552/KH-UB của UBND tỉnh

Kết quả thực hiện kế hoạch số 552/KH-UB của UBND tỉnh

Về cấp GCNQSDĐ: Toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 45.786 hộ, với diện tích đất ở là 844,23 ha, đạt 93,08% so với số hộ trước khi rà soát (số liệu cuối năm 2006 là 49.191 hộ) và đạt 90,67% sộ hộ phải cấp GCNQSDĐ (sau khi rà soát lại, đến nay số hộ phải cấp GCNQSDĐ là 50.498 hộ).

Nhìn lại hai năm thực hiện Luật đất đai 2003 trên địa bàn huyện Lâm Thao

Nhìn lại hai năm thực hiện Luật đất đai 2003 trên địa bàn huyện Lâm Thao

Trong những năm vừa qua, đặc biệt là từ sau khi tái lập huyện Lâm Thao (01/9/1999), công tác quản lý và sử dụng đất luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm chỉ đạo, nhất là đẩy nhanh kết quả thực hiện cấp GCNQSDĐ cho từng hộ, qua đó đã góp phần làm cho công tác quản lý và sử dụng đất đai được chặt chẽ, có hiệu quả hơn, hệ số sử dụng đất nông nghiệp tăng cao, từng bước hoàn thành việc thực hiện quy vùng sản xuất; việc sử dụng đất nông nghiệp và đất ở có hiệu quả hơn.

Bắt đầu giám sát việc thu phí, lệ phí ở các địa phương

Theo tin từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), hôm nay (14/6), 3 Đoàn công tác của UBTVQH sẽ bắt đầu về làm việc tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư để giám sát việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi.

Nghị định 84 thúc đẩy việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sự phát triển của thị trường bất động sản

Nghị định 84 thúc đẩy việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sự phát triển của thị trường bất động sản

Bộ trưởng Mai Ái Trực khẳng định Nghị định 84 Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành về dung lượng không bằng Nghị đinh 181 nhưng giải quyết được rất nhiều vấn đề cụ thể đang “mắc” trong triển khai thi hành Luật Đất đai, rất cần thiết cho việc thúc đẩy cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Công khai hủy bỏ những quy hoạch bất hợp lý

Công khai hủy bỏ những quy hoạch bất hợp lý

Theo Chỉ thị số 09 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, những quy hoạch bất hợp lý, không có tính khả thi thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải quyết định hủy bỏ ngay và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  Trang trước  1 2 3 ... 15 16 17
 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2018 << 7/2019 >> 2020
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Ngày MT thế giới 2019
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


thời trang công sở Hôm nay : 2285

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 148828

4 Tổng lượt truy cập : 11997185

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv