Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao sử dụng trước ngày 18/12/1980 được xác định như thế nào?

Theo quy định tại điều 87 Luật Đất đai thì việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao quy định như sau:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Ngày 04/6/2008, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Đình Vượng đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Thẩm định Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007-2015 thị xã Phú Thọ

Thực hiện Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2015 của thị xã Phú Thọ, Trung tâm Kỹ thuật công nghệ Tài nguyên đã được Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan chủ đầu tư chọn làm cơ quan tư vấn thực hiện dự án.

Đôi điều cần chú ý khi lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định của pháp luật, đất đai thuộc hình thức sở hữu nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý. Do vậy, khi giao dịch, các bên phải lập “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất’’ chứ không lập “Hợp đồng mua bán đất’’ như đối với trường hợp mua bán nhà ở.

Thực trạng quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú thọ

Thực trạng quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú thọ

Khái quát về quy hoạch sử dụng đất:
Điều 18 Hiến pháp 1992 quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật”. Như vậy, quy hoạch sử dụng đất là cơ sở quan trọng để thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai.
Quy hoạch sử dụng đất có thể hiểu đó là hệ thống các biện pháp của Nhà nước về tổ chức sử dụng và quản lý đất đai đầy đủ, hợp lý, khoa học kết hợp với bảo vệ đất và môi trường nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho xã hội.

Dồn dổi ruộng đất nông nghiệp - Kết quả thực hiện và nhiệm vụ trong thời gian tới

Sau hơn 3 năm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18-NQ-TU trên địa bàn tỉnh, đến hết năm 2007, các nhiệm vụ Nghị quyết đặt ra đạt được kết quả nhất định

Hội nghị kiểm kê quỹ đất của các tổ chức theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị kiểm kê quỹ đất của các tổ chức theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28/4/2008, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1074/KH-UBND ngày 23/4/2008 của UBND tỉnh.

Mất đất trồng lúa, đời sống người nông dân bị đe dọa.

Chính phủ lo giữ đất trồng lúa

Lo ngại trước tình hình đất lúa bị mất dần trong quá trình CNH-HĐH, Thủ tướng Chính phủ ngày 18/4 đã ký Quyết định 391/QĐ-TTg yêu cầu rà soát, kiểm tra đất đai trên toàn quốc. Trong đó, chú trọng đất nông nghiệp nói chung, đất trồng lúa nước nói riêng.

Tiến độ cấp sổ đỏ cho cơ sở giáo dục đào tạo chậm

Theo kết quả thống kê về thực trạng tình hình sử dụng đất cho mục đích giáo dục - đào tạo (GD - ĐT) của Vụ Đăng ký và thống kê đất đai (Bộ TN&MT) đến hết năm 2006, còn 652 ha đất GD - ĐT chưa có tổ chức thuộc hệ thống GD quản lý (do UBND cấp xã quản lý).

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trả lời báo chí bên lề Hội nghị

Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai 2003 - Hà Nội,12/3/2008

Hội nghị lấy ý kiến về nội dung sửa đổi Luật Đất đai 2003 khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ đã khai mạc tại Hà Nội sáng 12/3. Đây là hội nghị khu vực thứ hai có quy mô lớn của Bộ TN&MT, tập trung bàn việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật với mục tiêu khai thông ách tắc trong quá trình tổ chức thi hành, tạo điều kiện phát triển kinh tế và ổn định xã hội, đơn giản hơn và thuận lợi hơn cho người sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Giá đất ở nhiều đô thị đã tăng nóng trong thời gian gần đây

Sẽ thành lập Cục Định giá đất

Ngày 12/3, Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên đã có cuộc trao đổi với báo chí. Ông cho biết sẽ thành lập Cục Định giá đất. Cục Định giá đất sẽ đảm trách nhiệm vụ định giá đất phù hợp với thị trường.

Nhờ dồn đổi ruộng đất, nhiều hộ dân đã mua máy cày, bừa thực hiện cơ giới hóa

Những chuyển biến sau dồn đổi ruộng đất nông nghiệp

Năm 2004, sau khi có NQ 18 của BTV Tỉnh ủy về dồn đổi ruộng đất trên địa bàn, các địa phương đã tích cực và triển khai có hiệu quả công tác này. Đến hết năm 2007, là năm kết thúc theo kế hoạch, cơ bản các xã, phường, thị trấn đã thực hiện xong việc DĐRĐ tại thực địa theo phương án đề ra.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên chủ trì Hội thảo

Hội thảo triển khai thống nhất cấp một Giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản gắn liền với đất

Phương án phù hợp và có tính khả thi đã được đa số đại biểu các Bộ, ngành tham dự Hội thảo tán thành là sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ TN&MT ban hành (còn gọi là sổ đỏ), trong đó lồng ghép được các nội dung về tài sản gắn liền với đất; không gây xáo trộn lớn trong hệ thống quản lý đất đai và có thể triển khai nhanh.

Trình tự, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của luật đất đai năm 2003

Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của các cấp, nằm giải quyết kịp thời những bất cập và hạn chế nảy sinh các tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau, giữa tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài với nhau trong quá trình sử dụng đất và đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc giải quyết tranh chấp KNTC, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất của Huyện uỷ Phù Ninh

Thực hiện Quyết định số 406-QĐ/TU ngày 26/6/2007 và Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 27/6/2007 của Tỉnh uỷ Phú Thọ về tiếp tục kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai đã được giao cho các dự án, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị mới, làng nghề.

Giải phóng mặt bằng xây dựng khu vui chơi giải trí tại phường Gia Cẩm

Trao đổi về Một số vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai năm 2003

Chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Luật Đất đai năm 2003 có nhiều thay đổi, qua thực hiện cho thấy về cơ bản phù hợp với thực tiễn nên công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai

Thực hiện chương trình kiểm tra số: 37-CTr/TW ngày 26/3/2007 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số: 26-KH/BCĐ của Ban chỉ đạo kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ tỉnh uỷ năm 2007, UBKT tỉnh uỷ đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành, thị đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Ban hành bảng giá đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 28/12/2007, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hy vọng mới cho Tổ chức Phát triển quỹ đất

Hy vọng mới cho Tổ chức Phát triển quỹ đất

"Thành lập Tổ chức Phát triển quỹ đất và tạo cơ chế để các Tổ chức phát triển quỹ đất hoạt động có hiệu quả nhằm đẩy mạnh cơ chế thu hồi đất theo quy hoạch đã được phê duyệt" là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên tại Chỉ thị 02 ngày 19/11/2007.

Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên chỉ đạo buổi giao lưu trực tuyến ngày 27/12

Sẽ lấy 15% đất nông nghiệp để làm công nghiệp, dịch vụ?

"Theo dự báo, từ nay đến 2020-2025, có khả năng lấy tới 10-15% diện tích đất nông nghiệp và các loại đất khác để làm công nghiệp và dịch vụ"- Bộ trưởng TNMT Phạm Khôi Nguyên cho biết


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 15 16 17  Trang sau
 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2018 << 7/2019 >> 2020
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Ngày MT thế giới 2019
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 29


thời trang công sở Hôm nay : 2422

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 148965

4 Tổng lượt truy cập : 11997322

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv