Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên tại buổi làm việc

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân: Thống nhất một đầu mối cấp Giấy chứng nhận nhà và đất

Trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai Bộ trên nhiều lĩnh vực liên quan nhằm xây dựng quy chế phối hợp làm việc, đặc biệt hai Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, thống nhất một đầu mối cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cũng, đã nhận được sự đồng thuận cao giữa lãnh đạo hai Bộ tại buổi làm việc sáng 4/12/2008 tại Hà Nội.

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1

Công bố quy hoạch khu công nghiệp trong 30 ngày

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu công nghiệp được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức công bố, công khai đồ án. Đây là một nội dung trong Thông tư hướng dẫn việc lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành.

HĐND huyện Phù Ninh thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc đầy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, chiều ngày 24/7/2008, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khoá XX, kỳ họp thứ 10 đã biểu quyết thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của huyện Phù Ninh để trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ, cơ sở thực hiện các thủ tục thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Những khó khăn trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Tam nông

Trong 2 năm 2006 - 2007 huyện Tam Nông đã xác định lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tập trung vào hai nhiệm vụ chính là: Dồn đổi ruộng đất nông nghiệp (DĐRĐNN) theo Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 17/06/2004 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ và cấp GCNQSD đất ở cho nhân dân

Thực trạng quản lý và sử dụng đất của các Công ty Lâm Nghiệp và XNDV chè trên địa bàn huyện Yên Lập

Huyện Yên Lập có 4 Nông Lâm trường đóng trên địa bàn (gọi chung là các NLT) với tổng diện tích được giao quản lý và sử dụng 7.608,65 ha.

Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính - nội dung trọng tâm trong công tác quản lý đất đai từ nay đến năm 2010 và năm 2015

Thực hiện Nghị quyết số 07/2007/QH12 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09/01/2008 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ địa chính và định giá đất

Một hệ thống đồng bộ từ việc đo đạc, định hướng xét duyệt và cấp GCNQSDĐ sẽ được xây dựng làm cơ sở dữ liệu cho việc lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ. Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Thế Ngọc tại Hội nghị triển khai lập hồ sơ địa chính và định giá đất diễn ra trong hai ngày 15 và 16/9 ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) do Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì.

Cẩm Khê triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính sau dồn đổi ruộng đất

Thực hiện Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Luận chứng kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính các xã trên địa bàn huyện Cẩm Khê.

Một góc ao nuôi cá của gia đình anh Đặng Văn Được ở xã Văn Khúc (Cẩm Khê).

Cẩm Khê: Sau 3 năm thực hiện dồn đổi ruộng đất nông nghiệp

Huyện Cẩm Khê có trên 17.774ha đất nông nghiệp (chiếm gần 76% diện tích đất tự nhiên); đất lâm nghiệp gần 6.739ha; đất nuôi trồng thủy sản 710ha... Trước khi thực hiện dồn đổi ruộng đất (DĐRĐ) nông nghiệp, Cẩm Khê có 27.833 hộ sử dụng đất nông nghiệp với số thửa lên tới 316.956 thửa (trong số này có 294.811 thửa đất trồng cây hàng năm).

Việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao sử dụng trước ngày 18/12/1980 được xác định như thế nào?

Theo quy định tại điều 87 Luật Đất đai thì việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao quy định như sau:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Ngày 04/6/2008, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Đình Vượng đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Thẩm định Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007-2015 thị xã Phú Thọ

Thực hiện Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2015 của thị xã Phú Thọ, Trung tâm Kỹ thuật công nghệ Tài nguyên đã được Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan chủ đầu tư chọn làm cơ quan tư vấn thực hiện dự án.

Đôi điều cần chú ý khi lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định của pháp luật, đất đai thuộc hình thức sở hữu nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý. Do vậy, khi giao dịch, các bên phải lập “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất’’ chứ không lập “Hợp đồng mua bán đất’’ như đối với trường hợp mua bán nhà ở.

Thực trạng quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú thọ

Thực trạng quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú thọ

Khái quát về quy hoạch sử dụng đất:
Điều 18 Hiến pháp 1992 quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật”. Như vậy, quy hoạch sử dụng đất là cơ sở quan trọng để thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai.
Quy hoạch sử dụng đất có thể hiểu đó là hệ thống các biện pháp của Nhà nước về tổ chức sử dụng và quản lý đất đai đầy đủ, hợp lý, khoa học kết hợp với bảo vệ đất và môi trường nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho xã hội.

Dồn dổi ruộng đất nông nghiệp - Kết quả thực hiện và nhiệm vụ trong thời gian tới

Sau hơn 3 năm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18-NQ-TU trên địa bàn tỉnh, đến hết năm 2007, các nhiệm vụ Nghị quyết đặt ra đạt được kết quả nhất định

Hội nghị kiểm kê quỹ đất của các tổ chức theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị kiểm kê quỹ đất của các tổ chức theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28/4/2008, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1074/KH-UBND ngày 23/4/2008 của UBND tỉnh.

Mất đất trồng lúa, đời sống người nông dân bị đe dọa.

Chính phủ lo giữ đất trồng lúa

Lo ngại trước tình hình đất lúa bị mất dần trong quá trình CNH-HĐH, Thủ tướng Chính phủ ngày 18/4 đã ký Quyết định 391/QĐ-TTg yêu cầu rà soát, kiểm tra đất đai trên toàn quốc. Trong đó, chú trọng đất nông nghiệp nói chung, đất trồng lúa nước nói riêng.

Tiến độ cấp sổ đỏ cho cơ sở giáo dục đào tạo chậm

Theo kết quả thống kê về thực trạng tình hình sử dụng đất cho mục đích giáo dục - đào tạo (GD - ĐT) của Vụ Đăng ký và thống kê đất đai (Bộ TN&MT) đến hết năm 2006, còn 652 ha đất GD - ĐT chưa có tổ chức thuộc hệ thống GD quản lý (do UBND cấp xã quản lý).

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trả lời báo chí bên lề Hội nghị

Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai 2003 - Hà Nội,12/3/2008

Hội nghị lấy ý kiến về nội dung sửa đổi Luật Đất đai 2003 khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ đã khai mạc tại Hà Nội sáng 12/3. Đây là hội nghị khu vực thứ hai có quy mô lớn của Bộ TN&MT, tập trung bàn việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật với mục tiêu khai thông ách tắc trong quá trình tổ chức thi hành, tạo điều kiện phát triển kinh tế và ổn định xã hội, đơn giản hơn và thuận lợi hơn cho người sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Giá đất ở nhiều đô thị đã tăng nóng trong thời gian gần đây

Sẽ thành lập Cục Định giá đất

Ngày 12/3, Bộ trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên đã có cuộc trao đổi với báo chí. Ông cho biết sẽ thành lập Cục Định giá đất. Cục Định giá đất sẽ đảm trách nhiệm vụ định giá đất phù hợp với thị trường.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 15 16 17 18  Trang sau
 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2018 << 11/2019 >> 2020
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Ngày MT thế giới 2019
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


thời trang công sở Hôm nay : 4768

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 170820

4 Tổng lượt truy cập : 12906608

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv