Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Chính sách bồi thường cho nông dân khi bị thu hồi đất - Cần cải cách triệt để và toàn diện

Theo các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta hiện nay, người bị thu hồi đất được đền bù về đất đai và tài sản gắn liền với đất bị thu hồi. Ngoài ra, người bị thu hồi đất còn được hỗ trợ thêm nhằm chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống.

Từ 1/1/2010, cả nước sẽ tiến hành kiểm kê đất đai

* Đặc biệt chú trọng kiểm kê đất chuyên trồng lúa nước
Ngày 15/5/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 618/CT-TTg, về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/1/2010, cả nước sẽ tiến hành kiểm kê đất đai và công việc kiểm kê phải hoàn thành trước ngày 31/10/2010.

Hội thảo Chính sách pháp luật đất đai liên quan đến vấn đề nông nghiệp và nông thôn

Hội thảo Chính sách pháp luật đất đai liên quan đến vấn đề nông nghiệp và nông thôn

Ngày 8/5, tại Hà Nội, đông đảo các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách đã tham dự Hội thảo Chính sách pháp luật đất đai liên quan đến vấn đề nông nghiệp và nông thôn do Hội Khoa học Đất Việt Nam tổ chức.

Hai Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường và Xây dựng thống nhất nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan

Hai Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường và Xây dựng thống nhất nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan

Chiều 28-4, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã có buổi làm việc về các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, các công trình xây dựng gắn liền với đất; lĩnh vực bất động sản; công trình ngầm; quản lý nước thải, rác thải và quy hoạch.

Một số vấn đề về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo Luật Đất đai năm 2003

I. Quy định về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đấtTheo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2003, người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ điều kiện sau:

Ruộng sau dồn đổi ở Hương Nộn - Tam Nông

Bước tiến mới của nông dân Tam Nông

Trong những năm qua, nhất là 2 năm 2007 - 2008, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi diễn ra mạnh mẽ ở nhiều xã, thị trấn của huyện Tam Nông. Đặc biệt, sự quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các khu chuyển đổi và Nghị quyết số 18/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực sự là đòn bẩy quan trọng đưa các khu chuyển đổi đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ bước đầu. Nhiều mô hình chăn nuôi xa khu dân cư, nuôi trồng thủy sản, vườn trại, rau màu…mọc lên tạo cho bức tranh nông nghiệp của huyện thêm đa dạng.

Vài nét về Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 2015

Trước những khó khăn phức tạp của nhiệm vụ quản lý đất đai, năm 1997 Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính giai đoạn 1997-2010 định hướng đến năm 2020. Nhiệm vụ cơ bản của dự án mà các địa phương phải làm là điều tra tỉ mỉ hiện trạng địa chính đã làm được, công nghệ và lực lượng đã có. Từ đó cân đối lại lực lượng, khả năng công nghệ và yêu cầu nguồn vốn, lộ trình thực hiện từng khâu công việc để đến năm 2010 cấp xong giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCN) cho toàn bộ đất đai trong phạm vi địa giới hành chính của địa phương mình.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Có thể tách riêng kinh phí giải phóng mặt bằng giao địa phương thực hiện

Đây là một trong những điểm mới mà Bộ TN&MT sửa đổi bổ sung hoàn thiện các nội dung quy định về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư tại dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, chuẩn bị trình Chính phủ.

Sửa Luật Đất đai: Cần sự hỗ trợ của các nhà tài trợ

Tăng cường năng lực thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật về TN&MT - Tầm nhìn đến 2020: Xây dựng mới 3 dự Luật

Hội thảo Diễn đàn đối thoại chính sách các nhà tài trợ quốc tế (ISGE) chuyên đề “Tăng cường năng lực về TN&MT” vừa được Nhóm hỗ trợ quốc tế về TN&MT (Bộ TN&MT) tổ chức nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ quốc tế đối với 3 mảng nhiệm vụ ưu tiên của Bộ TN&MT, là quản lý biển và hải đảo, xây dựng pháp luật về TN&MT và cải cách thủ tục hành chính.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Có thể tách riêng kinh phí giải phóng mặt bằng giao địa phương thực hiện

Đây là một trong những điểm mới mà Bộ TN&MT sửa đổi bổ sung hoàn thiện các nội dung quy định về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư tại dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, chuẩn bị trình Chính phủ.

Quản lý hồ sơ địa chính

Tổng cục Quản lý đất đai: Sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về đất đai cấp Trung ương

(TN&MT) Đây là một trong những dự án sẽ được Tổng cục Quản lý đất đai triển khai thực hiện từ nay đến 2011. Mục tiêu nhằm xây dựng và đưa vào vận hành một cơ sở dữ liệu tổng hợp về đất đai, giúp các cơ quan quản lý các cấp, các ngành có được một công cụ quản lý tốt, hiệu quả đối với tài nguyên đất, phục vụ chung cho công tác quản lý, điều hành, hoạch định chính sách liên quan đến đất đai của lãnh đạo Tổng cục, giúp các cá nhân, tổ chức thuận lợi khi có nhu cầu, hoạt động liên quan đến tài nguyên đất.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên làm việc với Tổng cục Đất đai: Sẽ xây dựng Chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai đến 2020 theo hướng phát triển bền vững

“Xác định hướng đi lâu dài, Tổng cục quản lý Đất đai cần tiến hành đồng bộ mục tiêu kinh tế hóa và hiện đại hóa lĩnh vực quản lý đất đai, tiến tới xây dựng hệ thống quản trị trong toàn ngành”. Chỉ đạo này của Thứ trưởng Trần Thế Ngọc tại buổi làm việc với Tổng cục ngày 27/2 được Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên hoàn toàn nhất trí và khẳng định đây cũng chính là kết luận của lãnh đạo Bộ sau buổi làm việc.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên làm việc với Tổng cục Đất đai: Sẽ xây dựng Chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai đến 2020 theo hướng phát triển bền vững

“Xác định hướng đi lâu dài, Tổng cục quản lý Đất đai cần tiến hành đồng bộ mục tiêu kinh tế hóa và hiện đại hóa lĩnh vực quản lý đất đai, tiến tới xây dựng hệ thống quản trị trong toàn ngành”. Chỉ đạo này của Thứ trưởng Trần Thế Ngọc tại buổi làm việc với Tổng cục ngày 27/2 được Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên hoàn toàn nhất trí và khẳng định đây cũng chính là kết luận của lãnh đạo Bộ sau buổi làm việc. Bộ trưởng đồng ý với đề xuất của Tổng cục, sẽ xây dựng “Chiến lược sử dụng và bảo vệ đất đai theo hướng phát triển bền vững”, biểu dương Tổng cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2008 dù một số sản phẩm chưa đi tới hồi kết.

Thứ trưởng Trần Thế Ngọc: Những điểm mới về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự thảo Nghị định mới

Thứ trưởng Trần Thế Ngọc: Những điểm mới về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự thảo Nghị định mới

Dự kiến trong tháng 2 này, Bộ TN&MT sẽ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trao đổi với Báo TN&MT về một số điểm mới của Dự thảo Nghị định này, Thứ trưởng Trần Thế Ngọc cho biết:

Thẩm định dự án đánh giá phân hạng đất huyện Thanh Sơn

Vừa qua, Hội đồng thẩm định Dự án đánh giá phân hạng đất tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm định nghiệm thu Dự án đánh giá phân hạng đất huyện Thanh Sơn do Trung tâm Kỹ thuật công nghệ Tài nguyên thuộc Sở TN&MT là đơn vị tư vấn thực hiện theo phương pháp FAO- UNESCO.

Quan hệ đất đai ở nước ta qua các thời kỳ

Các quan hệ về đất đai bất cứ ở đâu và lúc nào cũng mang tính lịch sử - xã hội một cách sâu sắc. Suốt thời gian lịch sử lâu dài xây dựng đất nước, từ đời Vua Hùng lấy tên nước là Văn Lang đặt kinh đô ở miền núi Phong Châu (Phú Thọ), đến thời An Dương Vương đổi tên nước là Âu Lạc, dời đô về miền đồng bằng Cổ Loa (Hà Nội) người Việt cổ vẫn không dời bỏ việc khai thác sản phẩm tự nhiên bằng săn bắt, hái lượm, tuy vậy đã dần dần tập trung sức nhiều hơn vào việc làm ruộng, làm vườn, chăn nuôi và làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đơn sơ.

Phù ninh: Kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006 - 2010

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất của huyện Phù Ninh đến năm 2010, đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 5, khoá XX, ngày 29/12/2005, hàng năm UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch sử dụng đất của cơ sở. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Phù Ninh tính đến 31/8/2008, chỉ tiêu kế hoạch đạt được cụ thể như sau: Đất ở đã thực hiện là 30,0 ha/89,08 ha, đạt 33,68% kế hoạch. Đất chuyên dùng thực hiện là 114,08 ha/455,83 ha, đạt 25,59% kế hoạch.

Sửa Luật Đất đai: Những kiến nghị từ IFC

Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) vừa mới công bố một báo cáo tổng hợp về Luật Đất đai 2003, đồng thời cũng đưa ra một số kiến nghị sửa đổi bổ sung liên quan tới luật này.
Theo đánh giá của IFC, Luật Đất đai 2003 và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành là một bước tiến lớn trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, kể từ khi thi hành đến nay, luật này cũng đã bộc lộ một số bất cập và vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hơn.

Kết quả quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, hệ thống chính sách về đất đai ngày càng được hoàn thiện làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, song đây cũng là lĩnh vực có nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn được miễn tiền sử dụng đất, thuê đất

Theo Thông tư số 121/2008 do Bộ Tài chính vừa ban hành thì các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn (CTR) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, có dự án đầu tư phù hợp, sử dụng công nghệ có khả năng xử lý triệt để CTR và có hiệu quả cao về kinh tế, kỹ thuật được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 14 15 16 17 18  Trang sau
 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2018 << 11/2019 >> 2020
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Ngày MT thế giới 2019
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 47


thời trang công sở Hôm nay : 4156

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 170208

4 Tổng lượt truy cập : 12905996

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv