Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Tổng cục Quản lý đất đai tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022

Thứ ba - 18/01/2022 17:10
Chiều 17/1, tại trụ sở Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
1

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hoàn thành 100% việc xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ông Chu An Trường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, trong năm 2021, Tổng cục đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức trong toàn Tổng cục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ đột xuất đã được các đơn vị chủ trì, phối hợp hoàn thành theo đúng chỉ đạo, đảm bảo chất lượng. Trong đó, đã hoàn thành 100% việc xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm 02 Nghị định và 04 Thông tư; hoàn thành và trình Quốc hội Quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Việc trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Quốc hội gửi đến trước, trong và sau kỳ họp Quốc hội được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; các báo cáo phục vụ lãnh đạo Bộ làm việc với các Bộ, ngành, địa phương được chuẩn bị đầy đủ; kịp thời chỉ đạo, kiểm soát tình trạng sốt đất ở một số địa phương, các biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở, góp phần phát triển kinh tế và trật tự xã hội...

Về công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, Tổng cục tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên (các loại tỷ lệ bản đồ); tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 97,36% tổng diện tích các loại đất cần cấp. Chỉ đạo, chấn chỉnh các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn các địa phương thực hiện đánh giá đầy đủ và toàn diện về tình hình hoạt động và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.

Về giá đất, Tổng cục kịp thời chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất để chấn chỉnh tình trạng giá đất ở một số địa phương, một số khu vực tăng lên một cách đột biến gây nên hiện tượng sốt ảo làm ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các dự án đầu tư. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức áp dụng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 và việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn cấp tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt việc xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất…

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2022, Tổng cục phấn đấu hoàn thành 100% văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ đề ra; ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và gắn với tăng cường phổ biến, tổ chức thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể: Hoàn thành các nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tại nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hoàn thiện báo cáo về Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đảm bảo tiến độ và chất lượng trình Chính phủ; Hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

1

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022

Về các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, trong năm 2022, Tổng cục sẽ tổ chức triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025, hoàn việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu,  kết nối liên ngành, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai; Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc áp dụng khung giá đất cho giai đoạn 2020 – 2024.

Ngoài ra, triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt. Duy trì và tăng cường công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng; nắm bắt và xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí và dư luận quan tâm.

Tại Hội nghị, các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của đơn vị trong năm qua, từ đó đề xuất ý kiến để Tổng cục nói chung và các đơn vị nói riêng hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2022. Đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ cũng có ý kiến về việc tăng cường sự phối hợp trong tất cả các hoạt động giữa các đơn vị và Tổng cục trong thời gian tới.

1

Toàn cảnh Hội nghị

Tập trung tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và sửa đổi Luật Đất đai 2013

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Minh Ngân ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả đã đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai trong năm 2021. Thứ trưởng cho rằng, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, nhiều nhiệm vụ phát sinh, nhưng tập thể Tổng cục đã đoàn kết, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, đóng góp không nhỏ góp phần vào thành công chung của Ngành tài nguyên và môi trường, nhất là việc hoàn thành và trình Quốc hội Quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; tích cực thực hiện các nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết 19/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI, tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng dự án Luật đất đai sửa đổi. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh việc thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng cục đã tham mưu Lãnh đạo Bộ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án góp phần rút ngắn đáng kể thời gian thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện các công trình, dự án, được địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã kịp thời chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất để chấn chỉnh tình trạng giá đất ở một số địa phương, một số khu vực tăng lên một cách đột biến gây nên hiện tượng sốt ảo làm ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các dự án đầu tư. Tổ chức thực hiện tốt việc xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất....

Thứ trưởng mong rằng năm 2022, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu đã đề ra.

Thống nhất cao với các nhiệm vụ đã đề ra của Tổng cục Quản lý đất đai trong năm 2022, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Tổng cục tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn trách nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các đề án, dự án trình Chính phủ và các văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai và các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương; các nội dung về sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Chính phủ và Bộ Chính trị về các vấn đề lớn liên quan đến hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. Hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; góp ý các địa phương trong việc lập phương án phân bổ đất đai trong quy hoạch tỉnh, tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) quốc phòng, an ninh và cấp tỉnh.

Cùng với đó là tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để kịp thời đưa vào vận hành, khai thác sử dụng theo đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia”; Đề án “Kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế”.

Đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường quản lý đố́i với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; Đề án Hoàn chỉnh việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận cho các huyện biên giới....

1

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến cảm ơn Thứ trưởng đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với lĩnh vực đất đai, đồng hành cùng Tổng cục Quản lý đất đai vượt qua những khó khăn, thách thức, đồng thời bày tỏ mong muốn trong năm 2022 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát hơn nữa của Thứ trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Bộ cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ để Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác định giá đất đã góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, qua số liệu tổng hợp theo dõi của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính cho thấy nguồn thu về đất đai liên tục tăng qua các năm, cụ thể: năm 2013 là 63.681 tỷ đồng; năm 2014 là 69.580 tỷ đồng; năm 2015 là 102.045 tỷ đồng; năm 2016 là 145.801 tỷ đồng; năm 2017 là 185.957 tỷ đồng; năm 2018 là 217.699 tỷ đồng; năm 2019 là 232.689 tỷ đồng; năm 2020 là 254.854 tỷ đồng. Đến 21 tháng 12 năm 2021 đạt 172,25 nghìn tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng thu ngân sách nội địa cao gấp 3,5 lần năm 2015.


Nguồn tin: monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
2022 << 2/2023 >> 2024
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 169

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 168


thời trang công sở Hôm nay : 4547

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 138637

4 Tổng lượt truy cập : 30212947

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv