Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thứ ba - 21/05/2019 09:57
Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để thi hành pháp luật về đất đai, môi trường (đến nay có 38 văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực) đồng thời thường xuyên chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Luật mới ban hành. Các văn bản quy phạm pháp luật được UBND tỉnh ban hành đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là đối với đất đô thị đã từng bước phát huy nguồn lực đất đai để thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội.
Việc ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền của UBND tỉnh ban hành đã đáp ứng được yêu cầu và đảm bảo đúng thẩm quyền ban hành theo phân cấp. Nội dung ban hành phù hợp với các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, đúng quy trình; văn bản pháp luật được ban hành kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đất đai; Việc triển khai tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đã được các cấp, ngành của tỉnh Phú Thọ quan tâm, thực hiện. Quá trình triển khai tập huấn đảm bảo thời gian, chất lượng và nội dung truyển tải tới đối tượng được tập huấn.  
Tỉnh Phú Thọ bao gồm 13 huyện, thành, thị (01 thành phố, 01 thị xã và 11 huyện). Về cơ bản các huyện, thành, thị đã có quy hoạch chung được duyệt. Quy hoạch chung xây dựng được duyệt là cơ sở cho các huyện, thành, thị tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh luôn được coi trọng và tuân thủ áp dụng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. tỉnh Phú Thọ trình Bộ Xây dựng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 tại Quyết định số: 277/2005/QĐ-TTg ngày 02/11/2005, phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 tại Quyết định số: 1214/QĐ-TTg ngày 30/7/2015; Đã phê duyệt Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đối với các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2016.
Công tác lập, thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) cấp tỉnh và cấp huyện được UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1590/UBND-KTN ngày 20/4/2018 phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp huyện lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng, đầy đủ trình tự thủ tục lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định. Đến nay, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/5/2018; đối với quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh thẩm định đang chỉnh sửa, trình duyệt.
Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, trong quá trình thực hiện phát sịnh những vấn đề cần phải điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch. Các quy hoạch được điều chỉnh cơ bản đảm bảo căn cứ, điều kiện điều chỉnh theo quy định; đa số là phát sinh thêm dự án không có trong nhu cầu sử dụng đất khi xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch đã làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu thực hiện quy hoạch; Việc xin phép cấp có thẩm quyền chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phải qua nhiều khâu, tiến độ chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án cũng như ảnh hưởng đến chỉ tiêu thực hiện quy hoạch. Trên địa bàn tỉnh có một số quy hoạch, dự án chậm triển khai làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, cụ thể: quyền mua, bán, thế chấp ngân hàng, cho tặng, tách hộ, cấp phép xây dựng… bị ảnh hưởng. Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đều nghiêm túc tuân thủ quy định về lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan.
        Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp được phê duyệt là căn cứ pháp lý để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, để triển khai thực hiện các công trình, dự án. Tài nguyên đất được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, bảo vệ được môi trường sinh thái, qua đó đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.
Về sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất; sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất: Theo quy định tại Khoản 8, Điều 35, Luật Đất đai năm 2013: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tính đến và cập nhật các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn (2016-2020), quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quy hoạch khu đô thị, quy hoạch vùng phát triển đô thị, quy hoạch nông thôn mới . . . vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện, phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/5/2018.
Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cơ bản các dự án triển khai đều tuân thủ theo quy hoạch đô thị được duyệt. Một số dự án trong quá trình triển khai gặp những khó khăn, vướng mắc đều tổ chức rà soát, báo cáo và được cấp thẩm quyền đồng ý về chủ trương cho điều chỉnh quy hoạch một cách kịp thời, đảm bảo theo quy định.

Tác giả bài viết: Trịnh Thanh Bình-Chuyên viên CCQLĐĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2019 << 3/2020 >> 2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Ngày MT thế giới 2019
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2019
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 21


thời trang công sở Hôm nay : 6516

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 239913

4 Tổng lượt truy cập : 14009803

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv