Tin được xem nhiều

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Tập trung cao độ đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án trọng điểm

Thứ năm - 09/06/2022 16:37
PhuthoPortal - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị UBND tỉnh nghe các sở, ngành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác vào ngày 7/6/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Vũ Tiến Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đưa nền kinh tế được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu ý kiến về việc tháo gỡ khó khăn trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp

Đồng chí yêu cầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, thống nhất, bổ sung số liệu tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, tập trung làm rõ kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19; công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của tỉnh để thích ứng linh hoạt, mở cửa trở lại và duy trì các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; việc thực hiện các chính sách phục hồi phát triển kinh tế, an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.

Về việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh cần tập trung nhấn mạnh, làm rõ hơn công tác chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy; việc đổi mới công tác chỉ đạo điều hành phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về thực hiện các giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội cần làm rõ hơn công tác chỉ đạo thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, huy động nguồn lực, xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính…

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Tiếp tục chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung cao độ đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án trọng điểm. Trong đó, cần đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và người đứng đầu các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, tăng cường và nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; huy động sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức đoàn thể để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng phát biểu ý kiến về các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án

Về lĩnh vực xã hội, cùng với việc chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng phương án di chuyển và tổ chức hoạt động của Trường THPT Chuyên Hùng Vương ở địa điểm mới.

Đồng thời, tiếp tục chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022, đồng chí yêu cầu: Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; triển khai có hiệu quả các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người nộp thuế chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là các chính sách từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả, đổi mới hoạt động trong lĩnh vực thuế và hải quan; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu ý kiến về các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cũng đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền - TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

6 tháng đầu năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh có nhiều đổi mới, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả “nhiệm vụ kép”. Các hoạt động kinh tế tiếp tục đà phục hồi và phát triển nhanh. Tốc độ GRDP tăng trưởng 7,8%, tăng 6,22% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,8%; giá trị xuất khẩu đạt 5,8 tỷ USD, mức tăng cao so với 2 năm gần đây.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 16.416 tỷ đồng, tăng 8,5% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.592,3 tỷ đồng, đạt 81,3% dự toán cả năm. Thu hút thêm 41 dự án, trong đó có 3 dự án FDI, 6 dự án khu đô thị, vốn đăng ký 30.378 tỷ đồng. Có 24 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, vốn thực hiện ước đạt 1.716 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu thảo luận về quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số quản trị hành chính công có tiến bộ vượt bậc. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021, Phú Thọ xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Phú Thọ tăng bậc và là lần đầu tiên vươn lên đứng đầu trong 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 toàn tỉnh đạt 50,28%, tăng 15,28% so với cùng kỳ.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo, đã thành lập Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 31/5/2022, số vốn giải ngân đạt 2.054 tỷ đồng, đạt 51% so kế hoạch. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi đất, bàn giao cho nhà đầu tư 320ha đất sạch để triển khai đầu tư các dự án.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của nhân dân trong trạng thái bình thường mới. Công tác phối hợp, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ các trận bóng đá SEA Games 31 được chuẩn bị chu đáo, an toàn tuyệt đối, để lại hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế, nhân dân cả nước và là niềm tự hào của người dân đất Tổ.

Quang cảnh hội nghị

Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách, có 12/15 chỉ tiêu thu NSNN ước thực hiện 6 tháng đạt bằng và vượt 50% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó một số khoản thu ước đạt cao như: Thu tiền sử dụng đất vượt dự toán (đạt 215,4%); Thuế thu nhập cá nhân đạt 91,1%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 83,2%; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 66%...

Các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước đã được thực hiện đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, chi ngân sách đã bám sát định mức, chế độ chính sách quy định, đã chú trọng cân đối nguồn lực đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên sử dụng kinh phí thực sự tiết kiệm, hiệu quả. Công tác huy động vốn của các tổ chức tín dụng ước đạt 74.085 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay ước đạt 85.918 tỷ đồng, tăng 5,17% so với thời điểm cuối năm 2021.


Nguồn tin: Theo CTTĐT tỉnh Phú Thọ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2021 << 9/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Bầu cử
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 59

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 54


thời trang công sở Hôm nay : 5422

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 540218

4 Tổng lượt truy cập : 26410431

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv