Tin được xem nhiều

Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Kết quả thực hiện quy hoach, Kế hoach sử dụng đất đến ngày 30/4/2020 của tinh Phú thọ và một số chính sách,giải pháp tổ chức thực hiện trong quy hoach sử dụng đất

Thứ hai - 07/12/2020 09:53
Kết quả thực hiện quy hoach, Kế hoach sử dụng đất đến ngày 30/4/2020 của tinh Phú thọ và một số chính sách,giải pháp tổ chức thực hiện trong quy hoach sử dụng đất

Kết quả thực hiện quy hoach, Kế hoach sử dụng đất đến ngày 30/4/2020 của tinh Phú thọ và một số chính sách,giải pháp tổ chức thực hiện trong quy hoach sử dụng đất

Thực hiện luật đất đai, UBND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/5/2018.
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh đã góp phần đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là cơ sở quan trọng phân bổ cho các huyện, thành, thị trong tỉnh để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp huyện; đồng thời tạo lập cơ sở pháp lý cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương đi vào nề nếp. Quy hoạch sử dụng đất đảm bảo phân bổ và chủ động dành quỹ đất hợp lý cho phát triển, khắc phục các mâu thuẫn, chồng cheo trong sử dụng đất của các ngành, linh vực, đáp ứng nhu cầu đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, thương mại, dịch vụ, các khu dân cư..., góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh, chính trị - xã hội của tỉnh; đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến 30/4/2020 của tỉnh Phú Thọ như sau:
- Đất nông nghiệp: Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là 281.186,0 ha kết quả thực hiện đến ngày 30/4/2020 là 294.690,90ha.
- Đất phi nông nghiệp: Theo quy hoạch được duyệt đến năm 2020 diện tích đất phi nông nghiệp là 69.820,0 ha, kết quả thực hiện đến ngày 30/4/2020 là 56.253,99ha, thấp hơn 16.786,00 ha so với chỉ tiêu được Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch sửdụng đất của tỉnh.
Hình ảnh: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Phú Thọ
- Đất chưa sử dụng: Diện tích phê duyệt đến năm 2020 là 2.446,0 ha; thực hiện đến ngày 30/4/2020 là 2.459,94 ha. Theo kế hoạch, trong 5 năm (2016 - 2020) se đưa 215 ha đất chưa sử dụng để khai thác sử dụng cho các mục đích nông, lâm nghiệp và phi nông nghiệp. Nhìn chung việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất chưa đạt so với chỉ tiêu đã được Chính phủ cho phep. Nguyên nhân là do chủ trương của tỉnh Phú Thọ chỉ thực hiện việc thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi có dự án đầu tư; không thực hiện việc thu hồi đại trà để tránh tình trạng hoang hóa đất, lãng phí đất đai. Mặt khác trong giai đoạn này, do khó khăn về tài chính nên rất nhiều dự ánđầu tư chưa bố trí được vốn để thực hiện theo quy hoạch. Vì vậy kết quả thu hồi đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp thực hiện được còn thấp so với quy hoạch. sử dụng đất của tỉnh Phú Thọ: Chính sách về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển du lịch; ứng dụng khoa học công nghệ, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài; khuyến khích tham gia đầu tư phát triển sự nghiệp văn hoá - xã hội; cung cấp dịch vụ công, các hình thức hợp tác công tư; các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, tạo việc làm mới; tham gia dạy nghề, đào tạo nghề; chú trọng phát triển ngành nghề, dịch vụ khu vực nông thôn, miền núi; hỗ trợ người nghèo trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.
Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao ty trọng vốn đầu tư ngoài Nhà nước; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hình thức đối tác công tư; tăng cường thu hút vốn FDI đầu tư hạ tầng thương mại, dịch vụ và khu, cụm công nghiệp; thu hút vốn đầu tư hạ tầng y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường theo cơ chế xã hội hóa; khuyến khích phát triển nhanh kết cấu hạ tầng thông tin truyền thông. Thực hiện tốt cơ chế đấu giá đất ở, đất thương mại những nơi có điều kiện để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm.
Tập trung huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ, hiện đại hạ tầng các khu công nghiệp Phú Hà, Cẩm Khê, Phu Ninh, Trung Hà. Phát triển giao thông vận tải đường bộ kết nối các trung tâm kinh tế của tỉnh với mạng lưới giao thông quốc gia và kết nối liên thông giữa các vung: Đường Hồ Chí Minh, Âu Cơ, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Tuyên Quang, quốc lộ 32, 70B, cầu Văn Lang; nâng cấp các tuyến tỉnh lộ, mở mới các tuyến trục vào các khu công nghiệp, đô thị, du lịch, các vung sản xuất tập trung; phấn đấu cứng hóa 70% đường giao thông nông thôn. Phối hợp chặt che với các bộ, ngành sớm xây dựng hoàn thành các dự án cầu Văn Lang, đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt, cầu theo quy hoạch chưa được nâng cấp và các nút xuống đường cao tốc. Đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Việt Trì cơ bản trở thành thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, trung tâm đô thị động lực, hạt nhân phát triển vung và quốc gia; nâng cấp thị xã Phú Thọ lên thành thành phố; nâng cấp xã Tân Phú (huyện Tân Sơn) lên thị trấn huyện lỵ  Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đất đai, chính sách tài chính về đất đai để khuyến khích đầu tư vào đất, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tránh bỏ hoang gây lãng phí đất đai; quản lý chặt che quỹ đất quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ thương mại, hạ tầng, chỉ thực hiện việc thu hồi đất khi có dự án đầu tư, không tiến hành thu hồi đồng loạt, đại trà; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả để tăng cường sự tham gia, giám sát của các tổ chức, đoàn thể và người dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Điều chỉnh quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch các ngành của tỉnh đồng bộ, thống nhất, phu hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vung và cả nước để phát triển Phú Thọ trở thành một trong những trung tâm khoa học, công nghệ; giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch của vung Trung du và miền núi Bắc Bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền có liên quan để đảm bảo cho việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.


Tác giả bài viết: Trịnh Thanh Bình - Chuyên viên Chi cục Quản lý Đất đai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hoàng Nguyên Vũ - 26/09/2021 11:52
https://traigaminhtri.com/
Hoàng Nguyên Vũ - 26/09/2021 11:45
https://traigaminhtri.com/

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2021 << 9/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Bầu cử
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 126

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 125


thời trang công sở Hôm nay : 4409

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 623750

4 Tổng lượt truy cập : 26493963

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv