Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên đất

Kết quả 3 năm thi hành Luật đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thứ ba - 27/06/2017 09:07
Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, sau gần 3 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả trên các lĩnh vực như sau:
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai: Được tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh; Hình thức tuyên truyền được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đài phát thanh, truyền hình, bản tin, in phát Tờ rơi, treo Pa nô, Băng zôn; tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và tới các khu hành chính và tổ dân phố.
 Việc ban hành văn bản quy định thuộc thẩm quyền tỉnh: Từ năm 2013 đến nay Tỉnh ủy đã ban hành 03 văn bản (01 Nghị quyết, 01 Chỉ thị và 01 Chương trình hành động); UBND tỉnh ban hành các văn bản: 09 Quyết định cụ thể hóa để thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời. 
Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Tỉnh Phú Thọ đã triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thông qua Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đang hoàn thiện để trình Chính phủ phê duyệt; 11 huyện đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ đang tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp danh mục các dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua, đến nay đã có 05 Nghị quyết về nội dung này. Từ năm 2015 đến 2017, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện (duyệt trước ngày 31 tháng 12) làm cơ sở cho việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đúng quy định.
Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, từ ngày 01/7/2014 đến nay, kết quả đã thực hiện: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích cho các tổ chức được 616,90 ha (Giao đất 124,86 ha; cho thuê đất 355,78 ha; chuyển mục đích 136,26 ha). Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 78,98 ha( Giao đất 46,86 ha; cho thuê đất 32,12 ha).
Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất: Tính từ 01/7/2014 đến 30/3/2017, UBND các huyện, thành, thị và Trung tâm phát triển quỹ đất đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công 3.002 ô đất với tổng diện tích đấu giá là 40,39 ha, tổng số tiền thu được từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất là 855,27 tỷ đồng. 
Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành việc cấp GCN lần đầu cho các loại đất và đạt 93,1% so với tổng diện tích cần cấp GCN; tổ chức triển khai theo quy trình từ khâu đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp GCN, lập hồ sơ địa chính được gần 50% số xã trên địa bàn tỉnh; cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Yên Lập (đang vận hành thử nghiệm); UBND tỉnh đã phê duyệt dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất các tổ chức, chuẩn bị thực hiện. 
Về tài chính đất đai, giá đất: UBND tỉnh đã ban hành bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019); từ năm 2015 đến 2017, trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tổ chức thực hiện đúng quy định.
Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai: Từ năm 2013 đến nay, đã triển khai 75 cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai tại 227 đơn vị; phát hiện 40 đơn vị có vi phạm về quản lý đất đai; UBND tỉnh đã thu hồi đất của 22 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất vi phạm quy định hoặc không có nhu cầu sử dụng đất. Các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tiếp nhận đơn thuộc thẩm quyền giải quyết liên quan đến đất đai là 504 đơn (Khiếu nại 294 đơn, tố cáo 210 đơn), đã giải quyết xong 499/504 đơn, đạt 99% (khiếu nại 291/294 đơn; tố cáo 208/210 đơn), còn 05 vụ việc đang trong hạn giải quyết. 
Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được quan tâm: UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp từ trung ương đến địa phương để hủy bỏ, bổ sung, cắt giảm thành phần hồ sơ, quy trình, thời gian thực hiện theo quy định của Bộ thủ tục hành chính các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đến nay, trình tự, thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai đã được cắt giảm đáng kể, một số thủ tục thời gian thực hiện chỉ còn 1/3 so với thời gian quy định. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc: Việc triển khai lập, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chậm; dự báo nhu cầu sử dụng đất của một số ngành, lĩnh vực không bám sát nguồn lực đầu tư, chưa phù hợp với thực tế của địa phương; Công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai chưa kịp thời; tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, đất để hoang hoặc sử dụng không hiệu quả, giải quyết các tranh chấp về đất đai chưa triệt để, tình trạng khiếu kiện vẫn xảy ra. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số dự án, một số nơi khó thực hiện, chậm tiến độ. Công tác đo đạc - cấp GCN gặp nhiều khó khăn, kinh phí được giao hàng năm có hạn, ngân sách hỗ trợ từ Trung ương chưa đảm bảo theo tiến độ thực hiện, toàn tỉnh còn 50% số xã chưa có bản đồ địa chính chính quy để cấp đổi GCN, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai gặp khó khăn. Quy định về xác định giá đất còn chồng chéo, chưa thực sự rõ ràng về thẩm quyền giữa cơ quan Tài chính và Tài nguyên và Môi trường, nguồn kinh phí thực hiện xây dựng giá đất cụ thể chưa đảm bảo để thực hiện, còn vướng mắc. Những tồn tại, vướng mắc trên đây cần phải được tiếp tục điều chỉnh, bổ sung về cơ chế, chính sách và phải được các cấp các ngành quan tâm, sớm được xem xét giải quyết.
 

Tác giả bài viết: Phạm Văn Luật - Chi cục trưởng Chi cục QL đất đai

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2019 << 6/2020 >> 2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Chủ quyền Biển, Đảo
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 145


thời trang công sở Hôm nay : 5400

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 31005

4 Tổng lượt truy cập : 14659648

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv