Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Ô nhiễm môi trường từ hoạt động nông nghiệp

Thứ hai - 20/03/2017 14:13
Ô nhiễm môi trường nước đang là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng và xã hội. Trong các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước hiện nay, nước thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều thách thức do xu hướng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) ngày càng nhiều gây nhiễm độc nguồn nước mặt và nước ngầm. Đặc biệt, tại các khu vực nông thôn, người dân dùng nguồn nước sông ngòi, nước ngầm làm nước sinh hoạt, các chất độc theo chuỗi thức ăn gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và ô nhiễm môi trường trên toàn bộ quy mô canh tác.
 
Sản xuất nông nghiệp gắn liền vời nguồn nước, trong đó chủ yếu là nước mặt. Dự báo đến năm 2020, lượng nước thải từ hoạt động nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ dao động từ 5.000*104 m3/năm đến 6.769*104 m3/năm (Theo ước tính trên cơ sở diện tích đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm của tỉnh Phú Thọ và định mức nước cấp cho sản xuất/ha). Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ có 813 công trình tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong đó có 607 công trình hồ, 187 công trình trạm bơm tưới, 19 trạm bơm tưới tiêu kết hợp và hàng trăm công trình tạm (Nguồn: Quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 định hướng đến năm 2030). Nguồn cấp nước chủ yếu là các hệ thống sông chính: sông Hồng, sông Đà, sông Lô, hệ thống sông và các hồ, đập trên địa bàn toàn tỉnh. Và nơi tiếp nhận nước thải chính cũng là các hệ thống sông chính: Sông Hồng, Sông Lô, Sông Đà thông qua các sông, kênh, mương nội đồng đổ ra. Tổng lượng nước lấy để tưới hàng năm ước tính khoảng 440 triệu m3/năm. Tổng lượng nước thải nông nghiệp đổ ra các sông chính ước tính khoảng 110 triệu m3/năm.
Hiện nay, hình thức canh tác nông nghiệp của tỉnh còn lạc hậu, việc sử dụng phân động vật tươi hoặc ủ chưa đảm bảo còn phổ biến gây nhiễm bẩn nguồn nước bởi những thành phần hữu cơ và vi sinh vật trong chất thải động vật. Bên cạnh đó, hiện nay trong sản xuất nông nghiệp việc sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc (BVTV), phân bón hóa học…. không có nguồn gốc xuất xứ, không được sự cho phép của các cơ quan khuyến nông đã và đang là mối nguy hại với môi trường đất và môi trường nước. Các chất độc hại có trong thuốc trừ sâu, thuốc (BVTV), phân bón hóa học một phần được ngấm xuống đất ảnh hưởng đến các tầng nước ngầm phía dưới, một phần theo dòng chảy qua hệ kênh mương nội đồng xả ra hệ thống sông, suối làm ô nhiễm nguồn nước. Theo kết quả điều tra trong thời gian từ năm 2010 - 2014 trên địa bàn tỉnh sử dụng khoảng 100 tấn (thuốc BVTV)/năm, năm 2014 sử dụng 83 tấn và số liệu thống kê năm 2016 thì tổng sản lượng buôn bán trong năm là: 102,9896 tấn (thuốc trừ sâu 24,167 tấn; thuốc trừ bệnh 18,3178 tấn; thuốc trừ cỏ 40,9295 tấn; thuốc trừ ốc 5,812 tấn; thuốc trừ chuột 5,9088 tấn; thuốc KTST 7,854 tấn). Ước tình hình sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong năm (khoảng 75% tổng sản lượng thuốc BVTV kinh doanh) là: 77,242 tấn (Số liệu theo báo cáo được cung cấp bởi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ phục vụ xây dựng báo cáo chuyên đề môi trường nước tỉnh Phú Thọ năm 2016).
Do hiện tượng thấm nước mà dư lượng các loại thuốc trừ sâu cũng như phân bón ở các vùng sản xuất nông nghiệp có thể gây ô nhiễm nước ngầm và đất. Sự có mặt của những chất này, kể cả khi có nồng độ rất nhỏ cũng gây những hậu quả nghiêm trọng. Ước tính trên địa bàn tỉnh có khoảng một nửa lượng phân bón đưa vào đất được cây trồng sử dụng, nửa còn lại là nguồn gây ô nhiễm môi trường. Hệ số sử dụng phân đạm khoảng 60%; trong đó từ 15 - 20% bị huỷ ra khỏi đất dưới dạng khí, 20 - 25% được chuyển vào chất hữu cơ trong đất; 20 - 25% bị rửa trôi ra sông suối dưới dạng NO3. Còn lượng phôtpho bị rửa trôi khỏi đất và đi vào hệ thống sông suối dưới dạng đất bị sói mòn trung bình khoảng 6 - 15kg phôtpho (dạng P2O5) trên 1ha đất canh tác. Thuốc BVTV là một trong các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường. Theo nghiên cứu, khi phun thuốc BVTV để trừ dịch hại ngoài đồng ruộng thì chỉ có 5 - 7% lượng thuốc tham gia trực tiếp vào quá trình tiêu diệt dịch hại, còn 93 - 95% bị rửa trôi vào nguồn nước, thẩm thấu vào đất canh tác gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và tiêu diệt các loài vi sinh vật có ích. Mặt khác, khi phun, thuốc bị khuếch tán vào trong không khí và nhờ gió và mưa sẽ di chuyển đến nhiều vùng khác nhau. Thuốc BVTV để lại dư lượng trong các sản phẩm nông nghiệp gây nguy hiểm tới sức khoẻ con người.
Bênh cạnh hoạt động canh tác nông nghiệp thì hiện nay, hoạt động chăn nuôi ngày càng phát triển và phát triển mạnh theo quy mô tập trung. Trên địa bàn tỉnh có 12 doanh nghiệp và 163 trang trại và tương đương trang trại chăn nuôi đã sử dụng hệ thống chuồng trại công nghệ bán tự động phục vụ sản xuất, còn lại 178,8 nghìn hộ chăn nuôi hiện chưa sử dụng hệ thống chuồng trại bán tự động. Việc cơ giới hóa trong chăn nuôi của các doanh nghiệp chủ yếu ở các khâu cho ăn, nước uống và chế biến thức ăn. Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi trước khi thải ra nguồn tiếp nhận còn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Riêng đối với chăn nuôi lợn, năm 2015, có tổng số hơn 800 nghìn con, đứng thứ 2 vùng trung du miền núi phía bắc. Chăn nuôi lợn tập trung ở một số địa phương có tổng đàn lớn như huyện: Đoan Hùng, Phù Ninh, Thanh Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Ba, Thị xã Phú Thọ (Nguồn: Quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 định hướng đến năm 2030). Chăn nuôi lợn hiện nay hầu hết là qui mô hộ gia đình nhỏ lẻ (trên 90%) nên tiêu chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm thấp; quản lý dịch bệnh không tốt nên rủi ro dịch bệnh cao. Tính trung bình, nhu cầu sử dụng nước trong chăn nuôi lợn là khoảng 50 lít/con/ngày đêm, lượng nước thải ra ước tính bằng 80% lượng nước cấp, khoảng 40 lít/con/ngày đêm (Định mức nước cấp chăn nuôi theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp). Như vậy, tổng lượng nước thải từ hoạt động chăn nuôi lợn là 32.000 m3/ngày đêm. Mặc dù hiện nay, hầu hết các hộ chăn nuôi lợn đều đầu tư hầm biogas và hệ thống xử lý sinh học để xử lý nước thải chăn nuôi nhưng hiệu quả hoạt động của hầm biogas ở nhiều trang trại chưa cao, nước thải ra ngoài môi trường chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn gây ô nhiễm nguồn nước mặt tiếp nhận.
Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước không thể không kể đến trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đó là nuôi trồng thủy sản. Đến năm 2015 diện tích ao hồ chuyên nuôi thủy sản đạt gần 6000 ha (trong đó: Nuôi thâm canh 1.650 ha; nuôi bán thâm canh 4.350 ha). Hiện nay, các khu vực nuôi trồng thủy sản chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ, tự phát và chưa có biện pháp xử lý nước thải trong trường hợp xảy ra sự cố nhiễm độc nguồn nước, sự cố cá chết, nước thải sau khi thay thế được thải trực tiếp ra ngoài môi trường gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận, đặc biệt là phát tán nguồn bệnh trong khu vực.
Với những số liệu thống kê như trên, có thể nhận thấy, nguồn gây ô nhiễm nước từ hoạt động nông nghiệp là tương đối lớn và thời gian ảnh hưởng lâu dài. Tuy nhiên, để đưa ra hướng giải quyết lại là vấn đề không nhỏ do hiện trạng hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp nông thôn, thói quen canh tác và nhận thức của người dân. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, công tác huy động người dân, đặc biệt là người dân nông thôn cùng chung tay bảo vệ môi trường đang cho thấy kết quả và đã bắt đầu đi vào nếp sống của nhân dân. Tiêu chí Môi trường là một trong số những tiêu chí để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Do đó, để xử lý lượng nước thải nông nghiệp nông thôn hiệu quả, có chiều sâu hơn nữa thì cần phải có sự góp sức của các cấp chính quyền, xã hội, cộng đồng và cần có lộ trình, thời gian cụ thể.
 

Tác giả bài viết: Ngô Thị Mai - Chi cục BV Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2017 << 12/2018 >> 2019
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 16


thời trang công sở Hôm nay : 742

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 72239

4 Tổng lượt truy cập : 10657040

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv