Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Kết quả dự án:Quan trắc tài nguyên Nước dưới đất khu vực phía nam huyện Lâm Thao tỉnh phú thọ giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016

Thứ tư - 12/10/2016 15:02
Cán bộ TT Quan trắc và BV MT kiểm tra mẫu nước ngầm

Cán bộ TT Quan trắc và BV MT kiểm tra mẫu nước ngầm

Thực hiện Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án “Quan trắc tài nguyên nước dưới đất khu vực phía Nam huyện Lâm Thao giai đoạn 2012 - 2016”.
Dự án thực hiện tổng số là 10 lỗ khoan. Diện tích đất sử dụng là 4 m2/1 lỗ khoan. Các lỗ khoan quan trắc nước dưới đất(QTNDĐ) bố trí tương đối trải đều trên diện tích vùng dự án và đảm bảo yêu cầu ở các vị trí mà xung quanh có nhiều giếng khoan khai thác, đồng thời tập trung vào những khu vực sản xuất công nghiệp, làng nghề, dân cư tập trung là những nơi có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước dưới đất cao.
Tiến hành quan trắc thường xuyên bằng thiết bị kỹ thuật tự ghi sử dụng đầu đo tự ghi do Canada sản xuất. Đồng thời, Quan trắc bằng thiết bị đo mực nước Yamayo RWL100. Tần suất quan trắc: 1 lần/tháng. Khối lượng thực hiện lấy mẫu và phân tích nước dưới đất: 40 mẫu/năm.
Phương pháp kỹ thuật lấy mẫu dựa trên các TCVN 6663-11: 2011 về công tác lấy mẫu nước, TCVN 6663-3: 2008 về công tác bảo quản mẫu. Thông số thực hiện quan trắc và phân tích: 30 thông số. Kết quả so sánh với giới hạn của QCVN 09: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. 
Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất cho thấy hiện trạng mực nước, chất lượng nước như sau: Hiện trạng các lỗ khoan hầu hết đảm bảo an toàn, nắp khóa, biển hiệu, bệ và miệng lỗ khoan nguyên vẹn, thiết bị tự ghi hoạt động tốt. Công tác vệ sinh đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên, một số lỗ khoan LT3 đã bị vỡ biển hiệu và LT5, LT9 do đặt tại những nơi công cộng, không có tường rào bảo vệ nên các lỗ khoan này đã và đang bị ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt. Các thông số phân tích toàn diện và phân tích vi lượng tại các lỗ khoan đều nằm trong giới hạn cho phép. Mực nước có xu hướng lên cao vào mùa mưa, hạ thấp dần vào mùa khô. Nhiệt độ tương đối ổn định. Cụ thể: 
1. Lỗ khoan QTNDĐ số hiệu LT2, chiều sâu 37m: Vị trí đặt tại UBND xã Hợp Hải. Mực nước cách điểm mốc tọa độ trung bình là -5,91 m; dao động từ - 4,97 m đến - 6,77 m, biên độ dao động trung bình là 1,8 m. Nhiệt độ trung bình là 25,83 độ C; dao động từ 25,37 độ C đến 25,5 độC; biên độ dao động là 0,36 độ C. Thông số NH4+ là 0,278 mg/L vượt 2,78 lần. Mn từ 0,947 - 1,115 mg/L vượt 1,894 - 2,3 lần. 
2. Lỗ khoan QTNDĐ số hiệu  LT3, chiều sâu 40m: 
Mực nước cách điểm mốc tọa độ trung bình là - 5,53 m; dao động từ - 4,56 m đến - 6,33 m, biên độ dao động là 1,77 m. Nhiệt độ trung bình là 25,66 độ C; dao động từ 25,32 độ C đến 26,12 độ C; biên độ dao động là 0,8 độ C. NH4+ từ 0,198 - 0,215 mg/L vượt 1,98  - 2,15 lần. 
3. Lỗ khoan QTNDĐ số hiệu  LT5, chiều sâu 30m: Vị trí gần Trạm cấp nước xã Sơn Dương. Mực nước cách điểm mốc tọa độ trung bình là - 6,71 m; dao động từ - 5,78 m đến - 7,67 m, biên độ dao động là 1,89 m. Nhiệt độ trung bình là 25,99 độ C; dao động từ 25,91  độ C đến 26,16 độ C; biên độ dao động là 0,25 độ C.  NH4+ từ 2,34 - 3,87 mg/L vượt từ 23,4 - 38,7 lần. 
4. Lỗ khoan QTNDĐ số hiệu  LT6, chiều sâu 45m: Vị trí đặt tại UBND xã Kinh Kệ. Mực nước cách điểm mốc tọa độ trung bình là -6,77 m; dao động từ - 5,9 m đến - 7,5 m, biên độ dao động là 1,6 m. Nhiệt độ trung bình là 25,44 độ C; dao động từ 25,37 0C đến 25,5 0C; biên độ dao động là 0,13 0C. NH4+ từ 1,076 - 1,192 mg/L vượt từ 10,76  - 11,92 lần. 
5. Lỗ khoan QTNDĐ số hiệu LT7, chiều sâu 35m: Vị trí đặt tại khu 3, xã Tứ Xã. Mực nước cách điểm mốc tọa độ trung bình là - 6,48 m; dao động từ - 5,82 m đến - 6,89 m, biên độ dao động là 1,07 m. Nhiệt độ trung bình là 25,76 0C; dao động từ 25,65  độ C đến 25,96 độ C; biên độ dao động là 0,5 độ C. NH4+ từ 1,01 - 1,046 mg/L vượt 10,1 - 10,46 lần. 
6. Lỗ khoan QTNDĐ số hiệu  LT8, chiều sâu 37m: Vị trí đặt tại Trạm y tế Tứ Xã. Mực nước cách điểm mốc tọa độ trung bình là - 3,29 m; dao động từ - 1,9 m đến - 5,17 m, biên độ dao động là 3,22 m. Nhiệt độ trung bình là 25,38 độ C; dao động từ 24,44 độ C đến 25,80 độ C; biên độ dao động là 1,36 độ C. NH4+ từ 0,355 - 0,837 mg/L vượt từ 3,55 - 8,37 lần. Mn từ 0,507 - 0,521 mg/L vượt từ 1,014 - 1,042 lần. 
7. Lỗ khoan QTNDĐsố hiệu  LT9, chiều sâu 55m: Vị trí đặt tại chợ Bản Nguyên. Mực nước cách điểm mốc tọa độ trung bình là -6,54 m; dao động từ - 5,39 m đến -7,55 m, biên độ dao động là 2,16 m. Nhiệt độ trung bình là 24,98 độ C; dao động từ 24,88 độ C đến 25,06 độ C; biên độ dao động là 0,18 độ C. NH4+ từ 6,381 - 6,80 mg/L vượt từ 63,81 - 68 lần. Mn từ 0,857 - 1,302 mg/L vượt từ 1,714 - 2,604 lần. 
8. Lỗ khoan QTNDĐ số hiệu  LT10, chiều sâu 32m: Vị trí đặt tại UBND xã Cao Xá. Mực nước cách điểm mốc tọa độ trung bình là - 4,38 m; dao động từ - 4,01 m đến - 4,63 m, biên độ dao động là 0,62 m. Nhiệt độ trung bình là 24,95 độ C; dao động từ 23,51 độ C đến 26,11 độ C; biên độ dao động là 2,6 độ C không ổn định. NH4+ từ 0,957- 1,212 mg/L vượt từ 9,57 - 12,12 lần. 
9. Lỗ khoan QTNDĐ số hiệu  LT11, chiều sâu 40m: Vị trí đặt khu 14, xã Vĩnh Lại. Mực nước cách điểm mốc tọa độ trung bình là - 5,89 m; dao động từ - 4,27 m đến – 6,63 m, biên độ dao động là 2,36 m. Nhiệt độ trung bình là 25,81 độ C; dao động từ 25,73 độ C đến 25,87 độ C; biên độ dao động là 0,14 độ C. NH4+ từ 2,34- 3,462 mg/L vượt từ 23,4 - 34,62 lần. 
10. Lỗ khoan QTNDĐ số hiệu  LT12, chiều sâu 40m: Vị trí đặt tại UBND xã Vĩnh Lại. Mực nước cách điểm mốc tọa độ trung bình là - 3,54 m; dao động từ - 2,23 m đến - 5,41 m, biên độ dao động là 3,18 m. Nhiệt độ trung bình là 25,81độ C; dao động từ 25,74 độ C đến 25,84 độ C; biên độ dao động là 0,1 độ C.  NH4+ từ 4,46 - 5,56 mg/L vượt từ 46,6 - 55,6 lần. 
Từ những kết quả đã thực hiện của Dự án, cho thấy hiện trạng động thái và chất lượng nước dưới đất khu vực phía Nam huyện Lâm Thao. Phục vụ tốt cho công tác quản lý Nhà nước về nước và đưa ra các chính sách quản lý phù hợp.

Tác giả bài viết: Hà Thị Minh Chúc - Phó Giám đốc TT Quan trắc và BV môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2017 << 10/2018 >> 2019
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 19


thời trang công sở Hôm nay : 3411

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 97205

4 Tổng lượt truy cập : 10387038

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv