Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Kết quả bước đầu thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường trên địa bàn huyện Lâm Thao

Thứ ba - 20/01/2009 23:59
Lò gạch thủ công tại xã Thạch Sơn - H.Lâm Thao

Lò gạch thủ công tại xã Thạch Sơn - H.Lâm Thao

Căn cứ kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 14/11/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005. UBND huyện Lâm Thao đã xây dựng kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 14/01/2007 về kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 trên địa bàn huyện và tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ Môi trường.
Qua đó nhằm nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống để tạo ra bước chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà  nước, các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về môi trường, góp phần hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn, các xã, thị trấn hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường từ 29/4 đến 6/5 và hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 với các hoạt động thiết thực như: Mít tinh, diễu hành hưởng ứng, ra quân tổng vệ sinh thu gom, xử lý, tiêu huỷ rác thải, giải toả, dọn dẹp các bãi rác, các điểm đổ chất thải không đúng quy định, khơi thông cống rãnh, tổ chức phát động trồng cây bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, còn tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh của huyện, của xã và kẻ vẽ pano, áp phích ở các khu đông dân cư để tuyên truyền cho nhân dân về ý nghĩa, trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ môi trường.

Năm 2007, UBND huyện triển khai xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện đến năm 2010. Đề án trên đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 13 khoá XVI họp tháng 12/2007. Theo nội dung của đề án, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ tổ chức thành lập các đội thu gom và tiến hành thu gom toàn bộ rác thải trên địa bàn xã, thị trấn tập trung về một điểm thu gom của xã để phân loại và vận chuyển đến điểm xử lý theo qui định. Đến nay, hầu hết các xã, đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện và thành lập các tổ thu gom, xây dựng bể chứa rác thải. Các xã Sơn Vi, Thạch Sơn, TT Lâm Thao, Tứ Xã, Sơn Dương đã  tổ chức thu gom trên địa bàn của xã, thị trấn và đang tiến hành xây dựng bể chứa rác tạm thời theo mẫu thiết kế chung do UBND huyện ban hành và cấp kinh phí để xây dựng. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đang phối hợp với Hội nông dân huyện để xây dựng thí điểm mô hình lò ủ rác nhằm xử lý rác thu gom được thành phân vi sinh ngay tại các điểm thu gom rác nhằm tránh phải vận chuyển đi xa. Mô hình đang trong giai đoạn kiểm tra, nghiệm thu trước khi nhân ra diện rộng.

Đối với dự án Khí sinh học (hầm Biogas), UBND huyện đã chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân xây dựng được 82 hầm, dự án đang tiếp tục được triển khai.

Đối với việc sử dụng nước sạch sinh hoạt trong nhân dân: Được sự quan tâm của các cấp, các ngành của tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo, phối hợp với các ngành và các địa phương để triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt ở 7/12 xã. (Xuân Huy, Hợp Hải, Tứ Xã, Sơn Dương, Cao Xá, Vĩnh Lại, Sơn Vi). Hiện đang triển khai xây dựng tại xã Kinh kệ và chuẩn bị đầu tư ở 2 xã Bản Nguyên và Xuân Lũng.

Năm 2007, Chính phủ đã đầu tư trên 30 tỉ đồng để xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho xã Thạch Sơn và các vùng phụ cận là thị trấn Lâm Thao và thị trấn Hùng Sơn. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, tại thị trấn Lâm Thao và thị trấn Hùng Sơn dự án mới chỉ được thiết kế và thi công cho từng khu, xóm, không thiết kế và đầu tư đến từng hộ nên chưa cấp nước đến từng hộ được.

Trong 2 năm, UBND huyện đã tham gia Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường của tỉnh các dự án: Hồ chứa nước Supe, Dự án Hồ tuần hoàn nước trong Công ty Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao, Dự án xây dựng hạ tầng khu Làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Vi; Dự án chăn nuôi lợn xuất khẩu ở xã Tứ Xã. Thực hiện Điều 24 Luật Bảo vệ môi trường, trong năm 2007 và 8 tháng đầu năm 2008, UBND huyện Lâm Thao đã cấp giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường cho 53 dự án trên địa bàn huyện. Trong đó: Năm 2007 có 25 dự án được cấp giấy xác nhận (21 dự án thuộc các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp; 4 dự án của hộ gia đình, cá nhân); Năm 2008 có 22 dự án được cấp giấy xác nhận (11 dự án của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp; 11 dự án của hộ gia đình, cá nhân).

Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt Luật Bảo vệ Môi trường thì công tác khắc phục ô nhiễm môi trường cũng được tập trung chỉ đạo mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển mạnh về kinh tế, quá trình đô thị hoá nhanh ở hầu hết các xã, thị trấn, hạ tầng cơ sở được đầu tư, các cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN phát triển nhanh và sự xuống cấp, lạc hậu về công nghệ sản xuất của một số nhà máy xí nghiệp cũ đã làm tăng nhanh ô nhiễm môi trường như: Ô nhiễm nguồn nước, không khí, tiếng ồn .. Nổi lên trong thời gian qua là sự ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất của Công ty Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao gây ra, đây là vấn đề bức xúc được báo chí nêu lên. UBND huyện Lâm Thao đã tham gia cùng với các đoàn công tác của Chính phủ, các Bộ ngành, UBND tỉnh và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và đề ra các biện pháp khắc phục. Đến nay, việc khắc phục ô nhiễm môi trường của Công ty Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao cũng đã đạt được một số kết quả nhất định như: Công ty đã đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải, thay đổi công nghệ 3 xí nghiệp a xít, sửa chữa các tuyến đường thoát nước thải, xử lý chôn lấp bãi xỉ, xây tường rào ngăn không cho nước thải chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra ngoài.

Vấn đề ô nhiễm môi trường do việc đốt gạch bằng lò thủ công cũng gây búc xúc trong nhân dân thời gian qua, việc đốt gạch bằng lò thủ công trên địa bàn huyện còn tồn tại 131 lò ở 4 xã: Xuân Huy 12 lò, Xuân Lũng 8 lò, Thị trấn Lâm Thao 37 lò và đặc biệt là ở Thạch Sơn với 74 lò. Để thay thế và xoá bỏ lò thủ công, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 484/KH-UBND ngày 26/4/2006 về kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến 2010 trên địa bàn huyện, theo kế hoạch, toàn bộ các lò gạch thủ công sẽ được xoá xong trong năm 2007 và quy hoạch chuyển đổi sang đốt gạch bằng lò Tuynel và lò đứng liên hoàn. Hiện nay, toàn huyện đã quy hoạch và làm thủ tục giao đất xong cho 04 doanh nghiệp để sản xuất gạch theo công nghệ lò Tuynel và lò đứng liên hoàn ở các xã Cao Xá, Kinh Kệ, Bản Nguyên, Vĩnh Lại. Đối với 4 xã Thạch Sơn, Xuân Huy, Xuân Lũng và thị trấn Lâm Thao, UBND huyện đã chỉ đạo lập quy hoạch và hướng dẫn chuyển đổi sang đốt gạch bằng công nghệ lò đứng liên hoàn. Kết quả: Đã ra quyết định giao đất, cho thuê đất cho 15 hộ và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng lò đứng: Thạch Sơn 9 hộ, Xuân Lũng 02 hộ, Thị trấn Lâm Thao 04 hộ, Xuân Huy đã có 4 hộ được phê duyệt dự án và đang tiến hành xây dựng. Tuy nhiên, đến nay việc giải phóng mặt bằng cho các hộ trên chưa được giải quyết triệt để do các lò gạch thủ công vấn tiếp tục đốt gạch và làm đơn đề nghị với Nhà nước tiếp tục cho đốt gạch thủ công đến năm 2009. Theo thông báo số 68/TB-UBND ngày 4/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn đề nghị các hộ dân xã Thạch Sơn, thì thời hạn cho các hộ đốt gạch bằng lò thủ công phải dừng đốt gạch hoàn toàn trước ngày 31/12/2008.

Bên cạnh đó một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong thời gian qua cũng gây ra ô nhiễm môi trường là: Công ty Việt Đức trong quá trình sản xuất đã gây ô nhiễm môi trường. UBND huyện đã giao cho Phòng TN & MT cùng với UBND thị trấn Lâm Thao phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường tiến hành lấy mẫu phân tích và ra kết luận giải quyết, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối các chỉ tiêu phân tích vượt ngưỡng cho phép và yêu cầu Công ty có ngay những biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, mức phạt là 6.300.000 đồng.

Một số hộ dân tự phát xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ngay trong đất thổ cư hoặc gần khu dân cư làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh ở một số xã, thị trấn cũng đang gây bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có giải pháp, phương án để di chuyển cụ thể. Ngoài ra còn 1 số cơ sở sửa chữa ô tô, làm đồ mộc dân dụng, sơn, hàn xì, cơ sở tái chế, giặt bao bì …trong khu dân cư cũng đang nổi lên đòi hỏi các cơ quan Nhà ước phải xem xét giải quyết.

Trong 2 năm 2007 - 2008, UBND huyện đã chi cho công tác Bảo vệ môi trường là: 311 triệu đồng. Trong đó: Năm 2007 chi 43 triệu đồng phục vụ cho công tác tuyên truyền, tập huấn, tổ chức các hoạt động mít tinh hưởng ứng các ngày môi trường, quan trắc, xử lý ô nhiễm môi trường; Năm 2008 chi 268 triệu đồng cho hoạt động sự nghiệp về môi trường và hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện đề án thu gom rác thải.

Công tác thu phí bảo vệ môi trường từ các hoạt động khai thác đất, cát san nền; đất làm vật liệu xây dựng thông thường và phí vệ sinh môi trường các công trình xây dựng đã được triển khai thu đầy đủ đối với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền cho phép khai thác trên địa bàn, năm 2007 số tiền thu được là 108.271.000 đồng, năm 2008 thu được là 152.888.000 đồng. Tuy nhiên, việc thu phí bảo vệ môi trường vẫn chưa được quản lý và thu đầy đủ do còn một số cơ sở khai thác chế biến hoạt động trái phép, không khai báo với cơ quan Nhà nước theo quy định.

- Đối với phí vệ sinh môi trường, theo Nghị quyết 92/2006/NQ-HĐND ngày 8/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu là 1.500 đồng/khẩu; đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh mức thu từ 35.000 - 80.000 đồng/cơ sở. Tuy nhiên mức thu ở các xã, thị trấn cũng khác nhau, phần lớn là thu thấp hơn quy định như: Thị trấn Lâm Thao mức của hộ là 5.000đồng/hộ, các cơ sở kinh doanh chỉ thu từ 10.000 - 15.000đ/tháng. Do vậy, không đủ chi phí cho hoạt động thu gom rác tại địa phương, Nhà nước vẫn phải bỏ ngân sách để hỗ trợ cho công tác này.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Luật Bảo vệ Môi trường, UBND huyện chủ trương tiếp tục tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ Môi trường bằng nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân trong huyện để mọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn môi trường.

- Triển khai thực hiện tốt đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện theo đề án đã được HĐND huyện thông qua.

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức giám sát, kiểm tra kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở khai thác đất, cát san nền trái phép trên địa bàn để xử lý nghiêm các vi phạm.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xí  nghiệp, doanh nghiệp chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường tiến hành xây dựng đề án bảo vệ môi  trường theo quy định của Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT  của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tác giả bài viết: Phan Văn Thảo - Trưởng phòng TN & MT H.Lâm Thao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 130

Máy chủ tìm kiếm : 64

Khách viếng thăm : 66


thời trang công sở Hôm nay : 21212

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 83896

4 Tổng lượt truy cập : 28345179

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv