Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Đánh giá khái quát kết quả thự̣c hiện dự án lướ́i quan trắc phân tích và cảnh báo môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Thứ hai - 20/03/2017 10:43
Cán bộ Trung tâm Quan trắc Môi trường phân tích mẫu nước ngầm

Cán bộ Trung tâm Quan trắc Môi trường phân tích mẫu nước ngầm

Thực hiện Quyết định số 2624/QĐ- UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án “Thực hiện lưới quan trắc, phân tích, cảnh báo môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2016 đến năm 2020”.
 
Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường tỉnh Phú Thọ đã thực hiện quan trắc, lấy mẫu, phân tích 141 mẫu không khí, 68 mẫu nước nội đồng, 55 mẫu nước sông, 56 mẫu nước dưới đất, 48 mẫu đất theo đề cương Dự án phê duyệt.
Qua kết quả quan trắc các thông số môi trường trên địa bàn toàn tỉnh năm 2016, cho thấy: Môi trường không khí các khu vực bị ảnh hưởng bởi sản xuất công nghiệp (CN), các ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh rất đa dạng, trong quá trình sản xuất lượng khí thải vào môi trường là khác nhau, mức độ ô nhiễm trong không khí giữa các vùng có sự khác biệt đáng kể. Điển hình như KCN Thụy Vân, khu vực CN phía Nam, phía Đông, phía Tây thành phố Việt Trì. Thông số bụi TSP tại một số khu vực trung bình cao hơn giới hạn cho phép (GHCP) từ 1,03 - 2,93 lần. Thấp nhất tại khu vực gần công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, huyện Tân Sơn là 0,28 mg/m3. Thông số CO, NO2, SO2  quan trắc được cao nhất tại khu dân cư khu 6, xã Thạch Sơn và khu vực công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, SO2 là 0,384 mg/m3 vượt GHCP 1,1 lần, NO2 là 0,277 mg/m3 vượt GHCP 1,4 lần, thấp nhất tại khu 15, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn. Thông số tiếng ồn, giá trị cao nhất tại trung tâm khu vực CN phía Nam thành phố Việt Trì là 82,5 dBA vượt GHCP là 1,19 lần, thấp nhất tại khu dân cư xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập cách mỏ khai thác 1500m phía Tây Bắc là 51,6 dBA nằm trong GHCP.
Ô nhiễm không khí từ các hoạt động đô thị, dịch vụ: Quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị hóa nông thôn, cải tạo, nâng cấp các khu du lịch, sinh hoạt của dân cư. Ô nhiễm môi trường do các hoạt động này chủ yếu là bụi, tiếng ồn, các loại khí thải như CO, SO2. Thông số bụi TSP quan trắc cao nhất tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì là 0,83 mg/m3 vượt GHCP 2,8 lần, thấp nhất tại khu 13, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao là 0,23 mg/m3. Thông số CO quan trắc cao nhất tại khu 1, thị trấn Lâm Thao là 10,27 mg/m3. Thông số SO2 quan trắc cao nhất tại trung tâm thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao là 0,386 mg/m3 vượt GHCP 1,1 lần, thấp nhất tại khu 11, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa là 0,084 mg/m3. Thông số NO2 quan trắc cao nhất tại khu vực trung tâm thị xã Phú Thọ là 0,165 mg/m3, thấp nhất tại khu 3, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa là 0,041 mg/m3 nằm trong GHCP.
Làng nghề thường sử dụng công nghệ thủ công, chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lí khí thải; quá trình vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu thường phát sinh ra các chất gây ô nhiễm như bụi, các khí độc gây ô nhiễm môi trường. Thông số CO quan trắc được cao nhất tại khu vực lò gạch xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao là 28,94 mg/m3. Thông số bụi TSP cao nhất tại khu dân cư gần lò gạch liên hoàn khu 1 A, B, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao là 0,72 mg/m3 vượt GHCP 2,4 lần, thấp nhất tại khu 3, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì là 0,32 mg/m3. Thông số tiếng ồn quan trắc được cao nhất tại khu vực lò gạch xã Thạch Sơn là 72,6 dBA, thấp nhất tại khu dân cư khu 5, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì là 58,3 dBA nằm trong GHCP.
Hiện nay, một số các đầm hồ trong khu vực bị ảnh hưởng của CN đều là nơi tiếp nhận nước thải CN và một phần nước thải đô thị, một số các hồ, đầm này đã, đang và tiếp tục bị ô nhiễm về chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, các kim loại nặng… Thông số DO quan trắc thấp nhất tại đầm khu 1, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh là 1,32 mg/l, cao nhất tại hồ xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng là 4,83 mg/l. Thông số COD, BOD5, TSS, NH4 quan trắc cao nhất tại đầm Lầy, thị trấn Hạ Hòa vượt GHCP từ 1,4 đến 2,2 lần, thấp nhất tại đầm Ao Châu, huyện Hạ Hòa nằm trong GHCP. 
Chất lượng nước sông Hồng được sử dụng để cấp cho nông nghiệp, CN, sinh hoạt. Nước sông Hồng đã bị ô nhiễm từ thượng lưu trước khi chảy vào địa phân tỉnh Phú Thọ, khi chảy qua tỉnh Phú Thọ, tại các đoạn sông chảy qua các khu đô thị, khu vực hoạt động CN, khai thác khoáng sản, sau khi tiếp nhận nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đảm bảo GHCP của một số cơ sở sản xuất thì chất lượng nước tăng hàm lượng ô nhiễm. Thông số COD, BOD5, TSS quan trắc được cao nhất tại khu vực dưới của xả công ty CP Giấy Việt Trì, dưới cửa xả công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex, thành phố Việt Trì vượt GHCP từ 1,5 đến 3,3 lần.
Chất lượng nước sông Lô được dùng cấp cho sinh hoạt. Tuy nhiên, tại các khu vực khai thác, kinh doanh cát sỏi, nuôi cá lồng dọc trên sông Lô đã và đang bị ô nhiễm cục bộ về TSS, COD, BOD5. Thông số COD, BOD5, TSS quan trắc cao nhất tại khu vực hợp lưu với sông Hồng, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì vượt GHCP từ 1,1 đến 1,5 lần, thấp nhất tại khu vực trước cửa hút trạm cấp nước Tổng công ty Giấy Việt Nam, xã An Đạo, huyện Phù Ninh. Thông số DO, thấp nhất tại khu vực dưới điểm tiếp nhận nước cống Hạ Giáp 50m về phía hạ lưu là 5,48 mg/l; cao nhất tại khu vực khu 2, xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng (khu vực nuôi cá lồng) là 6,31 mg/l. Thông số NH4+-N quan trắc cao nhất tại tại bến kinh doanh, khai thác cát sỏi, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh là 0,143 mg/l, thấp nhất tại khu vực xã Chi Đám, huyện Đoan Hùng là 0,012 mg/l.
Chất lượng nước sông Đà được đánh giá là tốt, có thể dùng cấp cho sinh hoạt nhưng phải được xử lý trước khi sử dụng. Thông số DO quan trắc thấp nhất tại khu 2, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy là 5,54 mg/l, cao nhất tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn là 5,81 mg/l. Thông số COD, BOD5, TSS quan trắc cao nhất tại trên trạm bơm nước cấp cho nhà máy cấp nước Phú Thọ 20m về phía thượng lưu, khu 1, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy vượt GHCP 1,1 đến 1,3 lần, thấp nhất tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn.
Kết quả quan trắc tại các điểm quan trắc nước ngầm cho thấy có thể đánh giá chất lượng nước ngầm trong toàn tỉnh tương đối tốt. Chỉ có thông số độ cứng tại khu 2, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê vượt 1,97 lần vượt GHCP.
Qua kết quả phân tích 48 mẫu đất cho thấy chất lượng đất ổn định, các thông số ô nhiễm đất quan trắc, phân tích đa phần đều nằm trong GHCP. Tuy nhiên, do tồn dư của kho thuốc bảo vệ thực vật nhiều năm trước mà các vị trí quan trắc đất khu vực huyện Cẩm Khê có nồng độ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt 21,4 lần GHCP. 
Qua các số liệu quan trắc năm 2016, đánh giá được hiện trạng chất lượng môi trường không khí, môi trường nước, đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, xác định được một cách khoa học và khách quan các thông số ô nhiễm vượt GHCP tại thời điểm. Kết quả quan trắc này là cơ sở dữ liệu quan trọng để phục vụ công tác Quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT). Đồng thời, cần thiết tăng cường công tác phổ biến, cập nhật công khai các thông số ô nhiễm về môi trường để nâng cao nhận thức, nâng cao tuyên truyền và giáo dục ý thức trách nhiệm BVMT đối với công dân. Các đơn vị hoạt động sản xuất CN, tiểu thủ CN, khai thác khoáng sản cũng nêu cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng để nghiêm túc thực hiện Luật BVMT. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hằng - Trung tâm Quan trắc và BV Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2017 << 10/2018 >> 2019
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 17


thời trang công sở Hôm nay : 4494

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 107983

4 Tổng lượt truy cập : 10397816

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv