Tin được xem nhiều

Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

Thứ tư - 23/09/2020 10:49
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

Thuộc dự án: “Thực hiện lưới quan trắc, phân tích, cảnh báo ô nhiễm môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2016 đến năm 2020”
Thực hiện Quyết định số 2624/QĐ- UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án “Thực hiện lưới quan trắc, phân tích, cảnh báo môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2016 đến năm 2020”. Năm 2019, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường tỉnh Phú Thọ đã thực hiện quan trắc, phân tích 564 mẫu không khí; 272 mẫu nước nội đồng; 220 mẫu nước sông; 224 mẫu nước dưới đất; 96 mẫu đất. Sản phẩm gồm: 24 bộ số liệu về quan trắc, phân tích môi trường toàn tỉnh; 5 bộ chỉ thị môi trường; 5 báo cáo năm; 26 báo cáo năm cho từng huyện; 20 báo cáo quý; 104 báo cáo quý cho từng huyện.
Qua kết quả quan trắc các thông số môi trường trên địa bàn toàn tỉnh năm 2019 so sánh với giới hạn cho phép (GHCP), cho thấy: Môi trường không khí bị ảnh hưởng bởi đô thị, dịch vụ (ĐT, DV): Năm 2019, chất lượng không khí các khu vực này đã cải thiện tốt hơn so với năm 2018, do các khu vực xây dựng hạ tầng đô thị trọng điểm đã cơ bản hoàn thành, đường được rải nhựa và bê tông hóa mới tăng lên, công tác vệ sinh môi trường công cộng được nâng cao. Thực hiện quan trắc 136 mẫu, kết quả 59/136 mẫu có thông số bụi TSP vượt GHCP từ 1,02 ÷ 3,3 lần. Có 7/136 mẫu thông số tiếng ồn vượt từ 0,8 ÷ 10,3 dBA. Giá trị thông số quan trắc được cao nhất tại khu 1, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao.


   (Hình ảnh mang tính minh họa )

     Môi trường không khí bị ảnh hưởng bởi công nghiệp (CN): Hầu hết, tất cả các khu, cụm CN, đều bị ô nhiễm bởi bụi, mức độ ô nhiễm bụi trong không khí giữa các vùng có sự khác biệt. Nguyên nhân, chủ yếu là do các hoạt động sản xuất với nhiều loại hình và sử dụng các nguyên, nhiên liệu trong quá trình sản xuất, vận chuyển. Thực hiện quan trắc 332 mẫu, trong đó 177/332 mẫu có thông số bụi TSP vượt từ 1,03 ÷ 4,4 lần. Giá trị bụi TSP quan trắc được cao nhất tại khu vực trước cổng Cảng Việt Trì, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì. Có 33/332 mẫu có thông số tiếng ồn vượt từ 0,5 ÷ 13,3 dBA. Giá trị tiếng ồn quan trắc được cao nhất tại khu vực trước cổng công ty CP Giấy Việt Trì, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì. Có 3/332 mẫu có thông số SO2 vượt từ 1,05 ÷1,18 lần, thông số NO2 vượt GHCP từ 1,03 ÷ 1,19 lần. Giá trị SO2 quan trắc được cao nhất tại khu vực xung quanh cách công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao 500m về phía Tây Nam, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao. Giá trị NO2 quan trắc được cao nhất là tại khu vực khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Các thông số CO, H2S, O3 đều trong GHCP. Tuy nhiên, giá trị thông số CO tại các vị trí quan trắc đang có dấu hiệu tăng dần và diễn biến không ổn định.
Môi trường không khí bị ảnh hưởng bởi làng nghề: Chất lượng không khí các khu vực này đã cải thiện tốt hơn so với năm 2018 do các lò gạch thủ công đã được thay thế dây truyền công nghệ, đường xá đã được tu sửa, làm mới. Thực hiện quan trắc 96 mẫu, kết quả 39/96 mẫu có một số thông số vượt GHCP, thông số bụi TSP vượt từ 1,03 ÷ 2,77 lần, tiếng ồn vượt từ 0,7 ÷ 3,5 dBA, SO2 vượt từ 1,47 ÷ 1,58 lần, NO2 vượt từ 1,61 ÷ 1,82 lần. Giá trị các thông số quan trắc được cao nhất tại khu dân cư khu vực gần lò gạch khu 8, xã Thạch Sơn và khu vực lò gạch liên hoàn, khu 1A, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao.
Môi trường nước nội đồng bị ảnh hưởng bởi ĐT, DV: Các vị trí quan trắc đều là các đầm hồ, mương tiếp nhận nước thải sinh hoạt (NTSH) đô thị, các khu dân cư  của thành phố Việt Trì, các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông, Đoan Hùng … NTSH chủ yếu được thu gom và thải trực tiếp vào cống, rãnh sau đó được xả vào hệ thống kênh mương nội đồng, ao hồ gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận. Thực hiện quan trắc 156 mẫu. Kết quả 96/156 mẫu có một số thông số vượt GHCP, thông số TSS vượt từ 1,04 ÷ 3,1 lần, COD, BOD5 vượt từ 1,07 ÷ 6,87 lần, NO2-  vượt từ 1,08 ÷ 1,74 lần, NH4+ vượt từ 1,84 ÷ 3,76 lần, PO43- vượt từ 1,13 ÷ 1,41 lần. Giá trị cao nhất tại mương tiếp nhận NTSH thành phố ra khu vực phường Nông Trang, thành phố Việt Trì.
Môi trường nước nội đồng bị ảnh hưởng bởi CN: Hiện nay các lưu vực tiếp nhận nước thải CN chịu ảnh hưởng bởi các chất ô nhiễm theo dòng chảy. Một số các đầm, hồ quan trắc là nơi tiếp nhận nước thải CN chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Thực hiện quan trắc 116 mẫu, kết quả 77/116 mẫu có một số thông số vượt GHCP, thông số TSS vượt từ 11,06 ÷ 3,64 lần; thông số COD, BOD5 vượt từ 1,2 ÷ 92 lần, thông số NO2- vượt từ 06 ÷ 14,86 lần; thông số NH4+ vượt từ 1,07 ÷ 2,46  lần; thông số PO43- vượt từ 1,33 ÷ 5,62 lần. Giá trị cao nhất tại suối Giát, cách cửa thải nhà máy chế biến tinh bột sắn Sơn Sơn 50m về phía hạ lưu, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn.
Nước sông Hồng: Những năm gần đây vấn đề xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất có nước thải ra sông Hồng, đã được các cơ sở quan tâm, một số đơn vị đã tuần hoàn sử dụng nước thải sau xử lý vào sản xuất, nên giảm lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm nước thải. Thực hiện quan trắc 112 mẫu, kết quả 112/112 mẫu có một số thông số vượt GHCP, thông số TSS vượt từ 1,2 ÷ 5,57 lần, COD, BOD5 vượt từ 1,05 ÷ 3,6 lần, NH4+-N vượt từ 1,06 ÷ 4,42 lần . Giá trị cao nhất tại khu vực cách cửa thải Công ty TNHH Miwon VN 50m về phía hạ lưu, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì. Giá trị các thông số quan trắc trung bình năm 2019 thấp hơn so với năm 2018.
Nước Sông Lô: Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh tại các bến bãi tấp nập, mật độ giao thông đường thủy tăng cao, các phương tiện chuyên chở vật liệu thường xuyên, điều này gây ô nhiễm dòng sông cục bộ. Bên cạnh đó, mô hình nuôi cá lồng trên sông của người dân dọc dòng sông Lô đã phát triển nhân rộng, đây cũng là tác nhân gây ô nhiễm về chất hữu cơ. Tuy nhiên, chất lượng nước sông Lô vẫn được đánh giá là tốt, có thể dùng cấp cho sinh hoạt nhưng phải được xử lý trước khi sử dụng. Thực hiện quan trắc 60 mẫu, kết quả 40/60 mẫu có một số thông số vượt GHCP, TSS vượt từ 1,17÷ 2,1 lần, COD, BOD5 vượt từ 1,07 ÷ 2,25 lần. Giá trị cao nhất tại khu vực bến kinh doanh cát sỏi Công ty cổ phần VLXD Sông Lô, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì và khu vực cách Cảng An Đạo 100m về phía hạ lưu, xã An Đạo, huyện Phù Ninh.
Nước Sông Đà: ít chịu tác động của hoạt động sản xuất CN. Tuy nhiên, lại bị tác động của các hoạt động của các bến bãi kinh doanh cát, đánh bắt thuỷ sản, nuôi cá lồng trên sông, vận tải đường sông và một lượng NTSH khu dân cư. Thực hiện quan trắc 16 mẫu, kết quả 8/16 mẫu có thông số TSS vượt GHCP từ 1,17 ÷ 1,3 lần.  Giá trị cao nhất tại khu vực xã Tinh Nhuệ (điểm bắt đầu chảy vào tỉnh Phú Thọ), huyện Thanh Sơn;
Nước sông Bứa: Thực hiện quan trắc 24 mẫu, kết quả 20/24 mẫu có một số thông số vượt GHCP như TSS vượt từ 1,17 ÷ 5,2 lần, COD, BOD5 vượt từ 1,15 ÷ 308 lần, NH4+-N vượt 3,65 ÷ 10,92 lần, PO43- vượt 1,55 ÷ 4,45 lần, NO2- - N vượt 11,5 lần, Coliform vượt 1,66 lần. Giá trị các thông số quan trắc cao nhất tại khu 15, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn và thấp nhất tại khu vực xã Tề Lễ, huyện Tam Nông.
Nước Sông Chảy: Thực hiện quan trắc 8 mẫu, kết quả 4/8 mẫu có thông số COD, BOD5 vượt GHCP 1,27 ÷ 1,88 lần tại khu vực khu 12, xã Vân Du, huyện Đoan Hùng.
Môi trường nước dưới đất: Thực hiện quan trắc 224 mẫu, kết quả 12/224 mẫu mẫu có Độ cứng cao hơn GHCP từ 1,23  ÷ 1,87 lần. Giá trị cao nhất tại gia đình ông Vũ Minh Hiệu, khu 2, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê. Giá trị các thông số quan trắc trong năm 2019 tương đương nhau.Tại khu vực huyện Đoan Hùng và huyện Cẩm Khê do kết cấu địa chất của vùng, trong đất hàm lượng các ion Ca2+, Mg2+ cao, tạo thành các muối tan trong nước, làm cho nước ở đây có độ cứng rất cao. Tuy nhiên, độ cứng của nước có thể loại bỏ bớt bằng cách đun sôi nước uống để hạn chế việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
Môi trường đất: Thực hiện quan trắc 96 mẫu. Các thông số trong môi trường đất diễn biến tương đối ổn định. Kết quả quan trắc, phân tích các thông số đều trong GHCP.
Qua các số liệu quan trắc năm 2019, đánh giá được hiện trạng chất lượng môi trường không khí, nước, đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Xác định được một cách khoa học và khách quan các thông số ô nhiễm vượt GHCP tại thời điểm. Kết quả quan trắc này là cơ sở dữ liệu quan trọng để phục vụ công tác Quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT). Đồng thời, cần thiết tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, cập nhật công khai các thông số ô nhiễm về môi trường để nâng cao nhận thức của người dân, giáo dục ý thức trách nhiệm BVMT đối với mọi người dân. Kiên trì mục tiêu phát triển kinh tế gắn với BVMT bền vững.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hằng - Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
2020 << 9/2021 >> 2022
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Bầu cử
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 35


thời trang công sở Hôm nay : 3445

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 233660

4 Tổng lượt truy cập : 18806286

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv