Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Tỉnh Phú Thọ thực hiện hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

Thứ hai - 11/11/2019 08:37

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân thông qua các hoạt động thiết thực để bảo vệ, cải thiện môi trường. chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 là Hành động địa phương, tác động toàn cầu nhằm kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa
Để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 có hiệu quả, ngày 19/09/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4296/KH – UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Sau quá trình triển khai thực hiện, kết quả đạt được cụ thể như sau:
1. Công tác chỉ đạo thực hiện.
Căn cứ văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trình UBND tỉnh ban hành, đồng thời ban hành văn bản số 2521/TNMT-MT, ngày 19/9/2019 về việc hướng dẫn các Sở, ban ngành, các huyện, thành, thị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn quản lý.
Các huyện, thành, thị, Sở, ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng thực hiện Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn quản lý với nhiều hình thức khác nhau tạo khí thế sôi động trong mọi tầng lớp quần chúng nhân dân.
2. Công tác tuyên truyền.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn các huyện, thành, thị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, tập trung vào chủ đề chống rác thải nhựa, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản như: Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 23/NQ-TU ngày 23/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Chỉ thị số 20 –CT/TU ngày 22/8/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, ...
3. Kết quả thực hiện.
- Từ ngày 20/9 đến ngày 25/9/2019, tập trung tuyên truyền, phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Đài Phát thanh các huyện, thành, thị, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn ghi hình, viết bài, đưa tin về hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 ở các địa phương, đơn vị.
- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Chiến dịch ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại.
- Các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo trong các Hội nghị, cuộc họp của cơ quan không sử dụng nước uống đóng chai nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy.
- Hội cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức hưởng ứng Chiến dịch như: Hội cựu chiến binh huyện Phù Ninh triển khai phong trào “Sống thân thiện với môi trường”, Hội cựu chiến binh huyện Đoan Hùng phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn sử dụng chế phẩm sinh học ủ phân vi sinh từ rơm rạ, sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh thay thế phân hóa học,…
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim thực hiện 30 buổi chiếu phim tuyên truyền lồng ghép về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, phục vụ khoảng 6.000 lượt người xem trên địa bàn 6 huyện: Thanh Ba, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Cẩm Khê.
- Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”,... Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh thực hiện dọn dẹp, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm,... Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong việc bảo vệ môi trường.
- UBND các huyện, thành, thị đã phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 tại địa phương mình. Sau Lễ phát động, đồng loạt ra quân thực hiện buổi lao động tập thể vệ sinh môi trường với sự tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, nhà máy...
Kết quả cụ thể sau:
- Tổng số người tham gia mít tinh, lao động vệ sinh môi trường: 112.100 người.
- Tổng số rác thu gom và xử lý: 6.984,3 m3 và 866,96 tấn.
­­­­- Phát quang bờ rào, bụi rậm, cây hai bên đường: 810,256 km.
- Khơi thông cống rãnh đường phố, làng xóm: 4.053,1 km.
- Vệ sinh giếng khơi, Công trình vệ sinh được tu bổ: 3.780 chiếc.
- Trồng 5.656 cây xanh và chăm sóc 442,6 ha.
- Treo băng zôn, khẩu hiệu: 263 cái.
- Số buổi tuyên truyền phát thanh: 530 buổi.
4. Đánh giá chung.
Được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của UBND tỉnh, sự tham gia hưởng ứng tích cực của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân tham gia, từng bước đưa công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân, cộng đồng dân cư về ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại đó là:
- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chưa được đồng bộ do nguồn kinh phí chi cho công tác tuyên truyền còn hạn chế.
- Một số xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hưởng ứng hiệu quả chưa cao, mang nặng tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo ra được phong trào sâu rộng và duy trì thường xuyên.
 
Nhân dịp này, đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các ngành trên địa bàn tỉnh phát huy những nỗ lực và kinh nghiệm trong thời gian qua, tổ chức tham gia các hoạt động thiết thực với những công việc cụ thể để cải thiện môi trường ở địa phương; thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây đựng thói quen, nếp sống và các phong trào quần chúng bảo vệ môi trường, làm cho môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp hơn.

 

Tác giả bài viết: Dương Hồng Vân - Chi cục bảo vệ Môi Trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2019 << 10/2020 >> 2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVIII của Đảng
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 16


thời trang công sở Hôm nay : 3244

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 158619

4 Tổng lượt truy cập : 15731792

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv