Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Bài phát biểu của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tại lễ phát động chiến dịch “làm cho thế giới sạch hơn”

Thứ ba - 20/10/2009 23:14
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc phát biểu tại buổi lễ

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc phát biểu tại buổi lễ

Kính thưa: - Ông Nguyễn Xuân Cường - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, - Ông Nguyễn Hữu Tăng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, - Bà Vanessa - Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý! Thưa các đồng chí và các bạn!
Rất vinh dự cho thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là địa phương được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế lựa chọn để phát động Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn lần thứ 17- năm 2009. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Phú Thọ tôi xin gửi lời chào mừng và lời chúc sức khỏe đến các vị đại biểu, các vị khách quý, các tổ chức quốc tế, các cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh có mặt trong buổi lễ hôm nay.

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội là vấn đề mang tính toàn cầu. Đây không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân, một quốc gia mà là trách nhiệm của tất cả các dân tộc, các quốc gia đối với sự sống trên Trái đất này.

Phú Thọ, là tỉnh miền núi được tái lập năm 1997, nằm ở vị trí thuộc khu vực chuyển tiếp giữa vùng núi phía Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng, Phú Thọ có sự đa dạng về địa hình, khí hậu, môi trường tự nhiên khá phong phú, nên cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh về kinh tế của địa phương thì vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng phải được quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt tỉnh Phú Thọ được biết đến là một tỉnh công nghiệp hình thành từ thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước, với những cơ sở công nghiệp trải qua quá trình khai thác sử dụng, đến nay hầu hết công nghệ, thiết bị sản xuất đã lạc hậu, xuống cấp, mức độ gây ô nhiễm lớn và khả năng khắc phục rất khó khăn, như các khu công nghiệp: Nam Việt Trì, Lâm Thao, Bãi Bằng. Nhận thức rõ điều kiện đặc thù và bức xúc về môi trường sống ở địa phương, trong những năm qua Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ đã đề ra những chủ trương biện pháp và tiến hành các hoạt động cụ thể để bảo vệ môi trường, như:

- Kịp thời cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong các ngành sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hoạt động xã hội để triển khai thực hiện. Rà soát, bổ sung nội dung các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch nhằm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, như: Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Chỉ thị của Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Chương trình hành động của UBND tỉnh về Bảo vệ môi trường giai đoạn 2006- 2010; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; Quy hoạch xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện,vv...với những mục tiêu chính là: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; giải quyết những vấn đề ô nhiễm nguồn nước, xử lý rác thải, khí thải trong sản xuất công nghiệp, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, trồng cây xanh đô thị, trồng rừng tạo môi trường sinh thái.

- Chỉ đạo hướng dẫn các ngành, các cấp tổ chức thực hiện và hưởng ứng hành động nhiều nội dung, chương trình quốc gia, quốc tế về bảo vệ môi trường, như dự án giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp Việt Trì do UNDP tài trợ, dự án DANIDA của Chính phủ Đan Mạch. Kết quả các dự án đã trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư cải tiến trang thiết bị sản xuất sạch hơn và đề ra được một chiến lược giảm thiểu ô nhiễm môi trường công nghiệp tại địa phương. Đồng thời thực hiện nhiều đề tài, dự án điều tra cơ bản về tài nguyên môi trường, phòng ngừa và hạn chế những tác động xấu đối với môi trường, như: Lưới quan trắc môi trường; đánh giá các vùng ô nhiễm môi trường nhạy cảm trên địa bàn tỉnh; đánh giá đa dạng sinh học vùng đất ngập nước,... để có cơ sở dữ liệu về môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, thống kê, thu gom để tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không nằm trong danh mục được phép sử dụng; phát động phong trào vệ sinh môi trường nông thôn, như: khuyến khích việc xử lý chất thải hữu cơ bằng hầm ủ Biogas để giải quyết chất thải sinh hoạt, chăn nuôi ở nông thôn đảm bảo vệ sinh môi trường và bảo vệ nguồn nước; đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch ở nông thôn; đầu tư xây dựng bãi chôn lấp, khu xử lý rác thải sinh hoạt, như: đầu tư và chuẩn bị đưa vào sử dụng khu xử lý chất thải rắn công nghiệp toàn tỉnh tại Trạm Thản, huyện Phù Ninh; đầu tư nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ tại thành phố Việt Trì, phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp.

- Nhìn chung, những năm qua tỉnh Phú Thọ đã có những bước tiến đáng kể trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; chú trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh thiếu niên và học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước. Các phong trào xanh - sạch - đẹp, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường được tổ chức thường xuyên, nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới, ngày Đa dạng sinh học, thi tìm hiểu môi trường, vẽ tranh về bảo vệ môi trường. Đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn được tổ chức đều đặn hàng năm trên khắp các địa phương đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của nhân dân để toàn dân tham gia cùng chính quyền các cấp thực hiện vệ sinh môi trường cho địa phương mình và góp phần bảo vệ môi trường sống nói chung.

Nhằm từng bước đạt được sự phát triển môi trường bền vững, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo Nghị quyết số 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong thời gian tới tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành; cấp uỷ, chính quyền cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp tăng cường thực hiện biện pháp trọng tâm về bảo vệ môi trường, như:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi trường từ cấp tỉnh đến cơ sở; hoạch định các cơ chế, chính sách, xây dựng các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch nhất thiết phải cụ sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên môn, quản lý về bảo vệ môi trường với các cơ quan, ban, ngành có liên quan, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường để huy động tối đa các nguồn lực của xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, cộng đồng dâncư, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường nhất là các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải. Liên kết các tỉnh để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước. Xây dựng các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. Tăng cường hợp tác về chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh cung cấp thông tin môi trường; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào sinh hoạt thường xuyên của các khu dân cư, cộng đồng dân cư để người dân được chủ động tham gia giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường; xây dựng thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò tích cực của các tổ chức xã hội này.

- Tiếp tục duy trì công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện thành tích để biểu dương khen thưởng, xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Các biện pháp trên vừa nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, vừa hướng tới xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường và hưởng ứng chương trình quốc gia, quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong quá trình đó tỉnh Phú Thọ chúng tôi hy vọng được sự cộng tác, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực của cả nước và các tổ chức quốc tế vì một trái đất - ngôi nhà chung của chúng ta ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Nhân dịp Lễ mít tinh, thay mặt cho Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND, UBMTTQ tỉnh Phú Thọ tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn về sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, sự phối hợp và ủng hộ của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu, khách quý đã tới dự buổi lễ trọng thể ngày hôm nay.

Chúc các vị đại biểu, khách quý, các đồng chí và đồng bào mạnh khoẻ, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Xin Trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: Trung tâm Lưu trữ và Thông tin

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
nguyễn văn thế - 05/08/2019 16:01
bài phát biểu về môi trường
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2021 << 12/2022 >> 2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 74


thời trang công sở Hôm nay : 21371

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 84055

4 Tổng lượt truy cập : 28345338

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv