Tin được xem nhiều

Trang nhất » Tin Tức » Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Phú Thọ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ

Thứ năm - 27/04/2023 09:13


Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, do UBND tỉnh quyết định thành lập theo Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 15/9/2011, đến tháng 4 năm 2014 Quỹ chính thức đi vào hoạt động. Hoạt động của Quỹ là tiếp nhận nguồn vốn của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ và các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi truờng trên địa bàn tỉnh dưới các hình thức cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ và đồng tài trợ; tiếp nhận tiền ký quỹ ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất và ký quỹ bảo vệ môi trường trong hoạt động chôn lấp chất thải.

Tổ chức bộ máy của Quỹ Bảo vệ môi trường gồm: Hội đồng quản lý Quỹ (Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; các thành viên bán chuyên trách là Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và Giám đốc Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường); Ban kiểm soát Quỹ (Gồm 05 thành viên, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm) và Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ (Hoạt động theo chế độ chuyên trách) gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, viên chức chuyên môn nghiệp vụ và hợp đồng lao động.


 
 

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời đề xuất với UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ và Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính, quy chế hỗ trợ tài chính của Quỹ; ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ, quy trình hỗ trợ tài chính, quy trình ký quỹ và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm; cử cán bộ, viên chức tham gia các chương trình do Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức, trao đổi, học tập kinh nghiệm với Quỹ Bảo vệ môi trường các tỉnh, thành phố hoạt động hiệu quả, quan tâm đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động của Quỹ.

Trong những năm qua, Quỹ Bảo vệ môi trường đã tích cực rà soát, hướng dẫn, ban hành nhiều văn bản đôn đốc, đồng thời phối hợp với phòng Khoáng sản, Chi cục Bảo vệ môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan đôn đốc, quản lý chặt chẽ, hiệu quả công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kiên quyết xử lý (Xử phạt vi phạm hành chính) các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản không thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. Tính đến nay, Quỹ đã tiếp nhận 68,5 tỷ đồng của 194 tổ chức/198 điểm mỏ. Hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường cho 06 tổ chức với số tiền (gồm tiền ký quỹ và tiền lãi phát sinh) là: 1,1 tỷ đồng.
 

Về công tác hỗ trợ tài chính: Tổng số vốn điều lệ được cấp đến nay là 16 tỷ đồng. Quỹ đã triển khai cho vay với lãi suất ưu đãi trên địa bàn tỉnh, mức lãi suất cho vay ưu đãi hiện tại là 2%/năm. Thẩm định, giải ngân cho Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì vay với lãi suất ưu đãi từ nguồn vốn của Quỹ để thực hiện 02 dự án đầu tư mới thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải, xử lý sự cố môi trường, tổng mức đầu tư dự án là 5,84 tỷ đồng (05 xe chuyên dụng cuốn, ép chở rác; 01 xe xi téc phun nước rửa đường; 01 máy đào xúc bánh lốp).
 
=
 
Từ nguồn thu nghiệp vụ hàng năm, Quỹ đã từng bước bảo đảm bù đắp một phần kinh phí hoạt động của Quỹ. Từ năm 2022, Quỹ Bảo vệ môi trường được UBND tỉnh giao quyền tự chủ tài chính là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên (Đơn vị nhóm 2) theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Quỹ Bảo vệ môi trường đã cân đối thu, chi bảo đảm chi đủ lương, các chế độ cho cán bộ, viên chức, người lao động và kinh phí chi thường xuyên của Quỹ, góp phần giảm bớt gánh nặng cho Ngân sách nhà nước. Hoạt động của Quỹ đã mang lại những kết quả tích cực đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung, hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và đẩy mạnh các hoạt động đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, cải tạo phục hồi môi trường của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản; từng bước khẳng định Quỹ Bảo vệ môi trường là công cụ tài chính hữu hiệu của nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường, hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ và các hoạt động bảo vệ môi trường đặc biệt trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Để không ngừng nâng cao năng lực hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Quỹ, trong thời gian tới, Cơ quan điều hành nghiệp vụ xây dựng kế hoạch hoạt động, giải pháp thực hiện từng giai đoạn và hàng năm; tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường, thực hiện một số dự án truyền thông bảo vệ môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền đến các đối tượng có nhu cầu vay vốn đầu tư bảo vệ môi trường để hướng dẫn lập hồ sơ và đưa vào kế hoạch cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đảm bảo đúng mục đích và có hiệu quả; tăng cường công tác phối kết hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị có liên quan đôn đốc, quản lý hiệu quả công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; tăng cường khai thác các nguồn đầu tư của các cấp, các ngành, các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về môi trường để tăng nguồn vốn hoạt động; cử cán bộ, viên chức, người lao động tham gia các chương trình do Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức, trao đổi, học tập kinh nghiệm với Quỹ Bảo vệ môi trường các tỉnh, thành phố hoạt động hiệu quả, quan tâm đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động Quỹ.


        

Tác giả bài viết: Trần Thị Thương - Quỹ Bảo vệ Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ giá đất
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2022 << 9/2023 >> 2024
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
Chung tay phòng, chống Đại dịch COVID
Thông tin chỉ đạo điều hành
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 111


thời trang công sở Hôm nay : 12788

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 867847

4 Tổng lượt truy cập : 40359562

Bảng giá đất


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv