Trang nhất » Tin Tức » Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

BẢN TIN VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH PHÚ THỌ TỪ THÁNG 11 NĂM 2019 ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2020

Thứ năm - 17/10/2019 08:11

I. DIỄN BIẾN HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (Từ tháng 08/2019 đến nửa đầu tháng 10/2019)
1. Khí tượng
1.1. Hiện tượng ENSO
Hiện tại chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực NINO 3.4 ở mức 0,5 oC vào tuần đầu tháng 10/2019, tăng so với tuần đầu tháng 9/2019 là 0,6oC; trạng thái ENSO được xác định ở pha trung tính.
1.2. Thời tiết nguy hiểm
Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ):
Từ tháng 8 đến nửa đầu tháng 10 có 02 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng hoàn lưu của 02 cơn bão này; 03 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 01 ATNĐ (đầu tháng 9/2019) ảnh hưởng đến đất liền nước ta, nhưng không ảnh hưởng gì đến khu vực tỉnh.Cụ thể:
- Bão số 3 (WIPHA): Tối 02/8, bão số 3 đi vào Móng Cái (Quảng Ninh) gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 ở khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ. Khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng vùng thấp suy yếu từ cơn bão đã gây ra mưa to đến rất to từ ngày 01-04/08 với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, cá biệt Yên Lương 250mm.
- Bão số 4 (PODUL): Sáng sớm ngày 30/8, bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình gây ra gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10 ở vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Hoàn lưu bão đã gây ra mưa vừa, mưa to đến rất to cho khu vực tỉnh từ ngày 30/8-01/09 với lượng mưa phổ biến 100-150mm.
1.3. Nhiệt độ, nắng nóng
Nhiệt độ:
Tháng 8/2019, nhiệt độ trung bình ở các nơi trong tỉnh phổ biến cao hơn TBNN từ 1 - 1,1oC. Nhiệt độ trung bình tháng 9/2019 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN.
Nắng nóng:
Trong tháng 8 đến nửa đầu tháng 10, trên khu vực tỉnh đã xuất hiện các đợt nắng nóng sau: từ ngày 09-15/8, với nhiệt độ cao nhất phổ biến các nơi từ 35 - 38oC; cá biệt Minh Đài 38,5oC, Việt Trì 38,1oC. Sang tháng 9, cũng đã xuất hiện đợt nắng nóng từ ngày 05-07/9, đợt nắng nóng này không kéo dài và không quá gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36oC.
1.4 Lượng mưa và mưa lớn diện rộng
Tổng lượng mưa (TLM) tháng 8/2019 ở các nơi trong tỉnh cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Vào tháng 9/2019, TLM trên khu vực tỉnh thấp hơn so với TBNN từ 40-60%.
 Trên phạm vi toàn tỉnh đã xuất hiện các đợt mưa lớn đáng chú ý như sau: đợt mưa xảy ra từ ngày 01-04/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua Bắc Bộ sau chịu ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 3 nên khu vực tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, cá biệt Yên Lương 250mm. Đợt mưa từ 30/8-1/9, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với vùng thấp suy yếu từ cơn bão số 4 nên các nơi trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-1500mm.
2. Thủy văn
Trong tháng 8 vào thời kỳ đầu tháng, do ảnh hưởng mưa lớn diện rộng từ hoàn lưu cơn bão số 3 trên các hệ thống sông, suối trong tỉnh đã xuất hiện lũ nhỏ và lũ vừa. Trên sông Bứa tại Thanh Sơn biên độ lũ đạt 3,52m, trên sông Thao tại Phú Thọ biên độ lũ đạt 2,05m. Trên sông Lô tại Vụ Quang biên độ lũ đạt 1,56m, tại Việt Trì biên độ lũ đạt 1,95m. Đến thời kỳ cuối tháng tại Thanh Sơn, Phú Thọ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tại Thanh Sơn: 3,05m, tại Phú Thọ: 2,59m. Tại Vụ Quang, Việt Trì mực nước chủ yếu dao động nhỏ và ảnh hưởng điều tiết các hồ chứa.
Trong tháng 9 vào thời kỳ đầu tháng trên các sông xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tại Phú Thọ: 1,04m, tại Vụ Quang: 4,77m, tại Việt Trì: 2,30m. Từ giữa  đến hết tháng 9 mực nước trên các sông trong tỉnh chủ yếu biến đổi chậm và dao động theo xu thế xuống dần. Tại Vụ Quang, Việt Trì đã liên tiếp xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc trong hai tháng 8 và 9.
Sang đầu tháng 10 mực nước trên các sông trong tỉnh chủ yếu biến đổi chậm trong đó thời kỳ từ ngày 13 đến ngày 15 có dao động nhỏ.
Tính đến 7h ngày 15/10/2019 mực nước tại các hồ chứa lớn thượng nguồn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020  như sau: Mực nước tại hồ Thác Bà đạt đến cao trình 52,77m thấp hơn 5,23m so với thiết kế và thấp hơn 5,27m so với cùng kỳ. Mực nước tại hồ Hòa Bình đạt đến cao trình 107,63m thấp hơn 9,37m so với thiết kế và thấp hơn 6,97m so với cùng kỳ. Hồ Tuyên Quang đạt đến cao trình 113,03m thấp hơn 6,97m so với thiết kế và thấp hơn 5,24m so với cùng kỳ.
Bảng thống kê mực nước lớn nhất trên các sông trong tỉnh
  (Từ 1/VIII  đến 15/X/2019)
TT Sông Trạm Hmax (cm) Ngày xuất hiện
1 Thao Phú Thọ 1639 5/VIII
2 Vụ Quang 1035 11/IX
3 Việt Trì 935 6/VIII
II. NHẬN ĐỊNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (Từ tháng 11/2019 đến tháng 04/2020)
1. Hiện tượng ENSO
Dự báo khả năng ENSO ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha nóng từ nay đến những tháng đầu năm 2020 với xác suất khoảng 75% vào cuối năm 2019 và giảm dần còn khoảng 55-60% vào những tháng đầu năm 2020.
2. Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Nhận định những tháng cuối năm 2019, mật độ bão trên khu vực Biển Đông có xu hướng cao hơn trung bình, dự báo từ nay đến cuối năm còn khoảng 3-5 cơn bão và ATNĐ trên khu vực Biển Đông; trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tuy nhiên ít có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Phú Thọ. Tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá.
3. Nhiệt độ và nắng nóng
`        Nhiệt độ trung bình có khả năng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,0oC, riêng tháng 12/2019 cao hơn từ 1,0-1,5oC. Dự báo đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 01/2020. Rét đậm tập trung nhiều trong tháng 01 và tháng 02/2020. Đề phòng các đợt rét đậm kéo dài 5-10 ngày trong thời gian này.
4. Lượng mưa
Tổng lượng mưa (TLM) từ tháng 11/2019 - 3/2020 ở mức cao hơn TBNN từ 10-30%, tháng 4/2020, TLM tại khu vực phổ biến thấp hơn TBNN từ 10-25%. Trong những tháng mùa đông có thể xuất hiện một số đợt mưa rào và dông khi có gió mùa Đông Bắc.
5. Thủy văn
Nhìn chung mùa Đông Xuân 2019 - 2020 lượng dòng chảy trên các sông suối trong tỉnh khả năng vẫn ở mức thấp hơn so với TBNN và thấp hơn vụ Đông Xuân 2018 - 2019.
Trong tháng 1, 2/2020 các hồ thủy điện lớn trên thượng nguồn có kế hoạch xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019-2020 nên mực nước trên các sông sẽ dao động mạnh với biên độ từ 2 - 4m.
Các tháng cuối mùa mực nước trên sông Thao tại Phú Thọ sẽ xuống dần gây ra tình trạng thiếu nước, trên sông Lô tại Vụ Quang,Việt Trì mực nước chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ chứa thủy điện và cũng xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ nhưng mức độ thiếu hụt không nhiều. Do vậy các ngành, các địa phương cần chủ động có kế hoạc sử dụng nước tiết kiệm để đảm bảo đủ nhu cầu nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất.
Trên sông Thao tại Phú Thọ mực nước thấp nhất năm khả năng xuất hiện vào  cuối tháng 3 đầu tháng 4/2020, trên sông Lô tại Vụ Quang,Việt Trì khả năng xuất hiện trong tháng 2/2020.
Bảng kết quả nhận định mực nước thấp nhất vụ Đông Xuân 2019 - 2020
TT Sông Trạm Hmin (cm) Thời gian xuất hiện So với TBNN (cm) So với cùng kỳ
2018-2018 (cm)
1 Thao Phú Thọ 1180 III,IV/2020 < TBNN (1306) - 23 (1203)
2 Vụ Quang 460 II/2020 < TBNN (966) - 35(495)
3 Việt Trì 280 II/2020 < TBNN (597) - 18 (298)

Nguồn tin: Tổng cục KTTV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2019 << 6/2020 >> 2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cổng TTDT Chính phủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Chủ quyền Biển, Đảo
Dịch vụ công trực tuyến
Du lịch Phú Thọ
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 17


thời trang công sở Hôm nay : 8883

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 34488

4 Tổng lượt truy cập : 14663131

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv