Trang nhất » Văn bản pháp quy » Văn bản liên quan khác

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
- >> Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng,duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
- >> Thông báo số 154/TB-TTPTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
- >> Thông tư số 29/2013/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước ngành Tài nguyên Môi trường
- >> Thông báo số 217/TB-TTPTQĐ ngày 21/12/2018 về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
- >> Thông báo số 147A/TB-TTPTQĐ ngày 15 tháng 10 năm 2018 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
- >> Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, 02 lô thương mại, dịch vụ
- >> Thông báo số 76/TB-TTPTQĐ về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
- >> Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
- >> Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
- >> Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện Dự án: Lập Quy hoạch tài nguyen Nước tỉnh Phú Thọ đến 2025, tầm nhìn đến 2035
- >> Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
- >> Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016
- >> Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
- >> Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014
- >> Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
- >> Về việc ban hành Quy chế quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
- >> Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005
- >> Về việc đổi tên, chuyển Trung tâm Lưu trữ và Thông tin thành Trung tâm Công nghệ Thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
- >> Ban hành Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường
- >> Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
 

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv