Trang nhất » Văn bản pháp quy » Thông báo

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
1 Thông báo kết quả chấm điểm lựa chọn tổ chức đấu giá dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
1 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với lô đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu 8, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy
1 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
1 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với lô đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu 8, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy.
1 Thông báo Tổ chức chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023 (Viettri Countdown 2023- Sắc xuân Việt Trì)
1 Thông Báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá lô đất thương mại, dịch vụ tại khu 1, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa;
1 Thông Báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tại khu vực Đồng Nhà Trám, khu 6, xã Chu Hóa, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
1 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tại khu vực Đồng Nhà Trám, khu 6, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì.
1 Thông Báo Lựa Chọn Đơn Vị Tổ Chức Đấu Giá Tài Sản Quyền Sử Dụng Đất Tại Xã Xuân Áng Và Tứ Hiệp, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ
1 THÔNG BÁO về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 (đợt 02)
1 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSD đất tại xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì
1 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 07 mỏ cát lòng sông
1 Thông Báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá đối với lô đất thương mại, dịch vụ tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
1 Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Công ty đấu giá hợp danh Minh An
1 Thông báo và đăng tải công khai các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Phú Thọ.
1 Thông Báo công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường
1 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
1 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất đối với lô đất thương mại, dịch vụ tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
1 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá dự án Khu nhà ở đô thị tại khu đất thu hồi của Công ty TNHH Việt Hàn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
1 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá án Khu dân cư nông thôn mới xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;