Tin được xem nhiều

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Tài nguyên Nước

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
- >> Quyết định số 1354/QĐ-BTNMT
- >> Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất
- >> Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
- >> Thông tư 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất
- >> Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải
- >> Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
- >> Thông tư số 08/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000”.
- >> Thông tư số 09/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000”.
- >> Thông tư số 10/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 100.000”
- >> Thông tư số 11/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 200.000”
- >> Thông tư số 13/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất”
- >> Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
- >> Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất
- >> Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
- >> Thông tư số 12/2014/TT – BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 ban hành “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt”
- >> Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
- >> Thông tư “Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất”
- >> Công văn số :4782 /VPCP-KTN V/v tăng cường quản lý thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản
- >> THÔNG TƯ Số: 11/2010/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất
- >> Về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh
 


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv