Tin được xem nhiều

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Quản lý đất đai

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
- >> Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT 2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
- >> QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
- >> QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
- >> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về Giấy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014
- >> QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 542094 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 cho UBND xã Phương Lĩnh (nay là UBND xã Mạn Lạn)
- >> Nghị định 10/2023/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- >> QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện
- >> QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
- >> QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã
- >> Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản kèm theo
- >> QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả dự án: điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
- >> Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
- >> Quyết định ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
- >> QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
- >> Nghị Quyết về việc Ban hành Kế hoạch hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
- >> QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lập
- >> Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ
- >> Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
- >> Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
- >> Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022
 


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv