Trang nhất » Văn bản pháp quy » Quản lý đất đai

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
- >> QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả dự án: điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
- >> Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
- >> Quyết định ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
- >> QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
- >> Nghị Quyết về việc Ban hành Kế hoạch hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
- >> QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lập
- >> Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ
- >> Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
- >> Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
- >> Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022
- >> THÔNG BÁO Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án: Khu nhà ở đô thị phía Nam đồng Lạc Ngàn, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (đợt 2)
- >> Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)
- >> Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- >> THÔNG TƯ Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
- >> THÔNG TƯ Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
- >> THÔNG TƯ Quy định về hồ sơ địa chính
- >> Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
- >> Quy định việc lập phương án SDĐ; lập hồ sơ ranh giới SDĐ; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
- >> Thông tư Quy định chi tiết ột số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
- >> THÔNG BÁO V/v điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án: Khu nhà ở Nam Đồng Mạ, thành phố Việt Trì (đợt 2)
 


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv