Trang nhất » Văn bản pháp quy » Quản lý đất đai

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
- >> Thông báo Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án: Khu dân cư mới Soi Cả, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn
- >> Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án: Khu đô thị mới Việt Séc xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì
- >> Điều tra, đánh giá lần đầu về chất lượng đất, tiềm năng đất đai tỉnh Phú Thọ
- >> Ban hành Quy định về giá đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
- >> Thông báo số:74/TB-TTPTQĐ Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
- >> Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
- >> LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - THÔNG BÁO SỐ 12/TB-TTPTQĐ
- >> Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án kỹ thuật, dự toán Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
- >> QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019”
- >> Nghị Định số 91/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
- >> Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất
- >> Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
- >> Hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích và giao đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
- >> Kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép.
- >> Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia
- >> Đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
- >> NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2019
- >> Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ : Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ
- >> Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nahf ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
- >> Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv