Tin được xem nhiều

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Chỉ thị

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
CHỈ THỊ Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2022 ( 78 Đã xem )
Ngày ban hành : 02/07/2022 11:35
Ngày hiệu lực : 02/07/2022 11:35
Thuộc chủ đề : Văn bản pháp quy » Chỉ thị
Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Phú Thọ
Người kí : Nguyễn Thanh Hải
Nội dung : Trong những năm qua, tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung có những diễn biến hết sức bất thường, cực đoan và trái quy luật, những tác động của thiên tai đã ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, thiên tai đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân (đặc biệt làm 4 người chết). Mặc dù các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tuy nhiên, trong quá trình phòng, chống, ứng phó thiên tai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai của một số ngành và địa phương vẫn còn chậm, thiếu linh hoạt; công tác truyền tải thông tin, báo cáo chưa kịp thời; do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác tập huấn, diễn tập cho lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai còn hạn chế…
Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, năm 2022 trên khu vực tỉnh Phú Thọ khả năng chịu ảnh hưởng hoàn lưu của 01 - 02 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; tổng lượng mưa xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, đỉnh lũ trên sông Thao tại Hạ Hòa và sông Bứa tại Thanh Sơn ở mức báo động II - III; cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá, sét đánh. Để chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
I. Nhiệm vụ chung
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả: Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1651/CT-BNN-PCTT ngày 18/3/2022 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022; số 1652/CT-BNN-TCTL ngày 18/3/2022 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022 (có sao gửi kèm theo); các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi.
2. Khẩn trương rà soát, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy; tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/5/2022.
3. Rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình đê điều, thủy lợi, công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng; khẩn trương hoàn thành công tác duy tu, tu bổ, sửa chữa các công trình (nhất là các công trình đê, kè, cống, hồ, đập…), kịp thời khắc phục các sự cố công trình có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa lũ; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP; xây dựng, phê duyệt các phương án ứng phó các công trình trọng điểm. Yêu cầu hoàn thành các nội dung nêu trên trước ngày 15 tháng 5 năm 2022.
4. Tiếp tục củng cố lực lượng, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai... để chủ động thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố thiên tai xảy ra.
5. Bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt động thông suốt trong mùa mưa bão và trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, đảm bảo thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng khu dân cư, người dân để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai có thể xảy ra.
6. Chủ động bố trí nguồn kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai theo các quy định hiện hành.
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác duy tu, tu bổ, sửa chữa các công trình đê điều, thủy lợi do Sở quản lý; đồng thời, thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hiện trạng và hoàn thành công tác duy tu, sửa chữa để đảm bảo an toàn đối với các công trình được giao quản lý, khai thác (công trình đê điều, thủy lợi, công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng…); đảm bảo hoàn thành theo tiến độ tại mục I nêu trên. Sau mùa mưa, lũ phải chỉ đạo kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng công trình để có phương án xử lý, khắc phục kịp thời;
- Triển khai kế hoạch và chỉ đạo tổ chức tập huấn, diễn tập công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành liên quan chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa tổ chức tốt cuộc diễn tập cấp huyện về ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn;
- Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm túc việc thu, nộp, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định, đảm bảo kịp thời, hiệu quả;
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về đê điều, thủy lợi và các yêu cầu của Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh.
2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chỉ đạo rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống thiên tai; sẵn sàng phối hợp, hiệp đồng, hỗ trợ, chi viện cho các huyện, thành, thị ngay khi có yêu cầu. Chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để huy động khi cần thiết; đồng thời, từng bước đầu tư, hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, tăng cường tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhằm đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống.
3. Công an tỉnh: Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thiên tai; tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân, khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông khi xảy ra thiên tai.
4. Sở Xây dựng: Rà soát hệ thống tiêu, thoát nước đô thị, có giải pháp phòng chống úng ngập phù hợp, kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng dân dụng, hệ thống cây xanh, công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình và các công trình xây dựng khác ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng.
5. Sở Giao thông vận tải: Có kế hoạch chủ động phòng chống thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến đường được giao quản lý; phối hợp với địa phương bố trí lực lượng canh gác để hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí ngầm, tràn, đò ngang, đò dọc, vị trí ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, lực lượng khắc phục các sự cố công trình giao thông.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Lồng ghép nội dung về phòng chống thiên tai, các kỹ năng nhận biết, phòng tránh trong nhà trường, nhất là cấp tiểu học và trung học cơ sở. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án bảo đảm an toàn đối với hệ thống trường, lớp học, cây xanh và các công trình khác thuộc phạm vi quản lý.
7. Sở Công Thương: Xây dựng kế hoạch dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho công tác phòng chống thiên tai; chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Thọ có kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp, phát điện khi có thiên tai diễn ra.
8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai đến cộng đồng; truyền tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết để chủ động phòng ngừa và ứng phó. Củng cố mạng lưới thông tin liên lạc từ tỉnh đến cơ sở, sẵn sàng các phương án đảm bảo thông tin 2 chiều thông suốt, kịp thời trong mọi tình huống.
9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị
- Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình đê điều, thủy lợi và các công trình xây dựng khác thuộc phạm vi quan lý; tập trung khắc phục, duy tu, sửa chữa, đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa lũ (trước ngày 15 tháng 5), nhất là các công trình đê, kè, cống, hồ, đập…. Xác định rõ các khu vực trọng điểm xung yếu cần bảo vệ, đặc biệt cần lưu ý các khu vực có dân cư sinh sống ven sông, suối, ngòi, hạ lưu các hồ chứa, các khu vực bờ vở sông có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất….; trên cơ sở đó, xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai để đảm bảo an toàn;
- Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều, hồ đập trong mùa mưa lũ theo quy định; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội trong các hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;
- Đôn đốc, kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn; tuyệt đối không thi công các hạng mục công trình chính trong mùa mưa, lũ; yêu cầu triển khai các biện pháp, phương án đảm bảo an toàn tại khu vực đang thi công, lập rào chắn và cắm biển cảnh báo tại các vị trí hố móng, các công trình bị ngập nước do ảnh hưởng mưa lũ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân;
- Tổ chức thu Quỹ phòng, chống thiên tai và nộp về Cơ quan quản lý Quỹ theo Kế hoạch đã được phê duyệt; quản lý, sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn kinh phí khác được phân bổ để phục vụ công tác phòng chống thiên tai theo quy định hiện hành, đảm bảo kịp thời, phát huy hiệu quả;
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai, đê điều, thủy lợi và hướng dẫn các kỹ năng ứng phó với thiên tai bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi. Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quản lý, đảm bảo hiệu quả, khả thi và sát với tình hình thực tế;
- Rà soát, đánh giá năng lực của các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Tuyệt đối không giao cho các tổ chức, cá nhân không đủ năng lực quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi;
- Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục giao trách nhiệm cho các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức thực hiện các nội dung yêu cầu tại Chỉ thị này.
10. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc: Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, đảm bảo kịp thời, chính xác, sát với từng vùng của tỉnh, nhất là vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
11. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ và các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình thủy lợi theo quy định; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra sự cố công trình.
12. Các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi ngành, cơ quan, đơn vị mình; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng tham gia vào công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai khi được huy động.
13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các hội, đoàn thể cấp tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, năng lực, tính chủ động cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tích cực tham gia công tác cứu trợ nhân đạo, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ theo quy định.
 
Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc chỉ đạo thực hiện các nội dung trên./.


Thông tin về bài viết
Số hiệu văn bản:
03/CT-UBND
Gửi lên:
26/04/2022 15:37
Cập nhật:
26/04/2022 15:37
Dung lượng file đính kèm:
2.55 MB
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv