Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Quản lý đất đai
▪ số 41/NQ-CP: Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ : Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ
▪ 03/2018/QĐ-UBND: Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nahf ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
▪ 01/2018/QĐ-UBND: Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
▪ 34/2017/QĐ-UBND: Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ 01/2017/NĐ-CP: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
 Đo đạc và Bản đồ
▪ 52/2016/TT-BTNMT: Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
▪ 72/2015/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000
▪ 45/2015/NĐ-CP: Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ
▪ 55 /2014/TT - BTNMT: Thông tư 55 /2014/TT - BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000
▪ 47/2014/TT-BTNMT: Thông tư 47/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
 Tài nguyên Nước
▪ 59/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất
▪ 43/2015/NĐ-CP: Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
▪ 08/2015/TT-BTNMT: Thông tư 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất
▪ 80/2014/NĐ-CP: Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải
▪ 40/2014/TT-BTNMT: Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 431/QĐ-UBND: Thông báo khu vực cấm, phương án bảo vệ hoạt động khai thác khoáng sản
▪ 158/2016/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản
▪ 47/2015/TT-BTNMT: Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT về việc Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
▪ 04/2015/TT-BTNMT: Thông tư 04/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì – kẽm
▪ 03/2015/TT-BTNMT: Thông tư 03/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc
 Môi trường
▪ 31/2016/TT-BTNMT: Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
▪ 30/2016/TT- BTNMT: Thông tư về Quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu
▪ 12/2016/NĐ-CP: Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 2016
▪ 40/2015/TT-BTNMT: Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
▪ 2028/QĐ-UBND: QĐ 2028/QĐ-UBND Về việc phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ năm 2015
 Khí tượng - Thủy văn
▪ 36/2016/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
▪ 70/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
▪ 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp
▪ 07 /2008/TT-BTTTT: Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
▪ 105 /2008/TT-BTC: Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
 Văn bản liên quan khác
▪ Số 147A/TB-TTPTQĐ: Thông báo số 147A/TB-TTPTQĐ ngày 15 tháng 10 năm 2018 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ số 81/TB-TTPTQĐ: Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, 02 lô thương mại, dịch vụ
▪ Số 76/TB-TTPTQĐ: Thông báo số 76/TB-TTPTQĐ về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ : Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 2378/QĐ-BTTTT: Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
 Danh sách phôi giấy chứng nhận bị tiêu hủy
▪ QĐ 270/QĐ-TNMT: Về việc hủy GCN quyền sử dụng đất số Q-419832 do UBND tỉnh PT cấp cho Tổng CTy Giấy VN
▪ 203/QĐ-TNMT: QĐ số 203/QĐ-TNMT về việc hủy GCN QSD đất số Q-419830 do UBND tỉnh đã cấp cho cửa hàng Vàng bạc thị xã Phú Thọ tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
▪ : Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất mặt đại lộ hùng vương
 Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ QĐ 136/QĐ-STNMT: Quyết định 136/QĐ-STNMT về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua sắm,bảo dưỡng máy điều hòa
▪ 988/CTr: Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
▪ 47/TB-TNMT: Thông báo công khai nhiệm vụ, dự án thực hiện năm 2018
▪ số 334/QĐ-TNMT: Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018
▪ : Công văn về việc khảo sát hiện trạng XD, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai
 Lĩnh vực Công nghệ thông
▪ 142/QĐ-TNMT: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng mạng máy tính nội bộ, Internet và Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
▪ 104/2016/QH13: Luật tiếp cận thông tin
▪ 13/2018/NĐ-CP: Nghị định số 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
 

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv