Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Quản lý đất đai
▪ : Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án: Khu đô thị mới Việt Séc xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì
▪ 3548/QĐ-UBND: Điều tra, đánh giá lần đầu về chất lượng đất, tiềm năng đất đai tỉnh Phú Thọ
▪ 20/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về giá đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ 74/TB-TTPTQĐ: Thông báo số:74/TB-TTPTQĐ Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 06/2020/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 Đo đạc - Bản đồ - Viễn thám
▪ 14/2019/TT-BTNMT: Thông tư số14/2019/TT-BTNMT
▪ 12/2019/TT-BTNMT: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
▪ : Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
▪ 52/2016/TT-BTNMT: Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
▪ 72/2015/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000
 Tài nguyên Nước
▪ 59/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất
▪ 43/2015/NĐ-CP: Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
▪ 08/2015/TT-BTNMT: Thông tư 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất
▪ 80/2014/NĐ-CP: Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải
▪ 40/2014/TT-BTNMT: Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
 Địa chất - Khoáng sản
▪ : Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Thành Công
▪ : Thông báo công khai thông tin thăm dò khoáng sản trên trang thông tin điện tử.
▪ 1877 /TNMT-KS: Công khai danh mục các khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá theo kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
▪ : Nghị định số 67/2019/NĐ-CP
▪ số 3549 /QĐ-BTNMT: Quyết định số 3549 /QĐ-BTNMT Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ TN và MT
 Môi trường
▪ 31/2016/TT-BTNMT: Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
▪ 30/2016/TT- BTNMT: Thông tư về Quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu
▪ 12/2016/NĐ-CP: Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 2016
▪ 40/2015/TT-BTNMT: Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
▪ 2028/QĐ-UBND: QĐ 2028/QĐ-UBND Về việc phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ năm 2015
 Khí tượng - Thủy văn
▪ : THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ HẬU MÙA II, III, IV NĂM 2021
▪ 1527/TNMT-ĐĐ,BĐ-KTTV&BĐKH: Khí tượng thủy văn tháng 06 năm 2020
▪ 1529HNMT-DDBD-KTTV&BDKH: Nhận định xu thế thời tiết, hiện tượng ENSO và biến đổi khí hậu từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2020
▪ 598/TNMT-ĐĐ,BĐ-KTTV&BĐKH: Xu thể thời tiết khí tượng thủy văn tháng 3 năm 2020
▪ 1348/BTNMT-TĐKTTT: Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
 Văn bản liên quan khác
▪ 01/TB - TNMT: Lịch Tiếp Công Dân Năm 2021 Của Giám Đốc Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Phú Thọ
▪ 528/QĐ-TNMT: Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 923/QĐ-UBND: PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
▪ 22/KH-STTTT: Tuyên truyền công tác Phòng, chống bạo lực gia đình ăm 2020
▪ 01/KH-BCĐ: Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
▪ 461/QĐ-TNMT: Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 Danh sách phôi giấy chứng nhận bị tiêu hủy
▪ QĐ 270/QĐ-TNMT: Về việc hủy GCN quyền sử dụng đất số Q-419832 do UBND tỉnh PT cấp cho Tổng CTy Giấy VN
▪ 203/QĐ-TNMT: QĐ số 203/QĐ-TNMT về việc hủy GCN QSD đất số Q-419830 do UBND tỉnh đã cấp cho cửa hàng Vàng bạc thị xã Phú Thọ tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
▪ : Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất mặt đại lộ hùng vương
 Thông báo Đấu Giá
▪ : V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất để Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với lô đất thương mại, dịch vụ tại xã Minh Tân - huyện Cẩm Khê
▪ 505/TB-TTPTQĐ: Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của Khu đấu giá quyền sử dụng đất thu hồi của Xí nghiệp Ván nhân tạo cũ tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì
▪ 497/TB-TTPTQĐ: Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước cho thuê đất thương mại, dịch vụ tại Cao Xá, huyện Lâm Thao
▪ 265-TB/TNMT: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( Mỏ cát sông Hồng số 1 thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ )
▪ 427/TB-TTPTQĐ: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( P.Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)
 Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 387/BC-TNMT: Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
▪ 230/TB-TTPTQĐ: Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 59/TB-TNMT: Thông báo công khai Nhiệm vụ, dự án năm 2019
▪ Số 62/TB-TTPTQĐ: Thông báo số 62/TB-TTPTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hoà
▪ số 30/TB-TTPTQĐ: Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 06 ô đất ở tại phường Thanh Miếu, Tp Việt Trì
 Lĩnh vực Công nghệ thông tin
▪ 142/QĐ-TNMT: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng mạng máy tính nội bộ, Internet và Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
▪ 104/2016/QH13: Luật tiếp cận thông tin
▪ 13/2018/NĐ-CP: Nghị định số 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 193/TB-TTPTQĐ: LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
▪ 2565/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
▪ 2566/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
▪ 2564/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 Tin tuyển dụng
▪ 1829/KH-TNMT: Xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
 


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv