Tin được xem nhiều

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Quản lý đất đai
▪ 1087/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 542094 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 cho UBND xã Phương Lĩnh (nay là UBND xã Mạn Lạn)
▪ 10/2023/NĐ-CP: Nghị định 10/2023/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
▪ 546/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện
▪ 545/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 547/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã
 Đo đạc - Bản đồ - Viễn thám
▪ 13/2022/TT-BTNMT: Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
▪ 06/2022/TT-BTNMT: Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2022 Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ1:50.000, 1:100.000
▪ 05/2022/TT-BTNMT: Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
▪ 16/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT
▪ 15/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT Về việc ban hành Văn bản hợp nhất về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
 Tài nguyên Nước
▪ 02/2023/NĐ-CP: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
▪ 166/BTNMT-TNN: V/v cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước vào CSDL giấy phép tài nguyên nước dùng chung và xây dựng, nâng cấp hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại địa phương
▪ 2866/QĐ-BTNMT: Quyêt định số 2866/QĐ-BTNMT: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước
▪ 4379/BTNMT-TNN: Công bố Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021
▪ 31/CT-TTg: Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 116/TB-TNMT: Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Công ty đấu giá hợp danh Minh An
▪ 2742/TNMT-KS&TNN: Thông báo và đăng tải công khai các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Phú Thọ.
▪ 88/NQ-CP: Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
▪ 1894/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 1717/TNMT-KS&TNN: Thông báo và đăng tải công khai thông tin các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Phú Thọ.
 Môi trường
▪ 13/2023/QĐ-TTg: Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg
▪ 205/QĐ-TNMT: Thông báo Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Wyndham Thanh Thuỷ” tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thuỷ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji.
▪ 01/2023/TT-BTNMT: Thông tư 01/2023/TT-BTNMT - Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh
▪ 773/QĐ-TNMT: QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường giao thông nối từ đường tỉnh 325B (CCN Bắc Lâm Thao) - quốc lộ 2 - đường tỉnh 323H - đường huyện P2 (CCN Phú Gia, huyện Phù Ninh)” của Uỷ ban nhân dân huyện Phù Ninh.
▪ 42/2022-QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
 Khí tượng - Thủy văn
▪ DIEM- 123/15h30/VBAC: BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY TỈNH PHÚ THỌ ( Từ ngày 04/05/2023 đến ngày 13/05/2023)
▪ 2483/QĐ-BTNMT: Quyết định số 2483/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025
▪ 40/BCH-VPTT: V/v chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của Bão số 3
▪ 08/2022/TT-BTNMT​: Thông tư 08 /2022/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
▪ 17/VBHN-BTNMT năm 2022: Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
 Văn bản khác
▪ 1903/UBND-NCKS: V/v Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
▪ 472/QĐ-BTNMT: Về việc phê duyệt tên tiếng Anh và tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 03/2023/NĐ-CP: Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
▪ 3/2023-QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ 760/QĐ-TNMT: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023
 Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
▪ 22/2023/NĐ-CP: Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ
▪ 06/2023/QĐ-UBND: Quyết Định Ban hành Quy định về bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường di chuyển mồ mả và chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ 429/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường QĐ 429/QĐ-UBND
▪ 11/2022/TT-BTNMT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 798/QĐ-BTNMT: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
 Danh sách phôi giấy chứng nhận bị tiêu hủy
▪ 167/TB-TNMT: Về việc tiêu huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ QĐ 270/QĐ-TNMT: Về việc hủy GCN quyền sử dụng đất số Q-419832 do UBND tỉnh PT cấp cho Tổng CTy Giấy VN
▪ 203/QĐ-TNMT: QĐ số 203/QĐ-TNMT về việc hủy GCN QSD đất số Q-419830 do UBND tỉnh đã cấp cho cửa hàng Vàng bạc thị xã Phú Thọ tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
▪ : Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất mặt đại lộ hùng vương
 Thông báo Đấu Giá
▪ 81/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất P. Dữu Lâu VT
▪ 79/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Phường Thanh Miếu VT
▪ 78/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Tại Xã Hà Thạch
▪ 609/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tại khu vực Đồng Nhà Trám, khu 6, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì.
▪ 591/TB-TTPTQĐ: Thông Báo Lựa Chọn Đơn Vị Tổ Chức Đấu Giá Tài Sản Quyền Sử Dụng Đất Tại Xã Xuân Áng Và Tứ Hiệp, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ
 Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 753/QĐ-TNMT: Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Phú Thọ giai đoạn III”...
▪ 12/KH-TNMT: KẾ HOẠCH Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
▪ 424/QĐ-TNMT: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
▪ 1269/TNMT-CCMT: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
▪ 01/TB - TNMT: Lịch Tiếp Công Dân Năm 2021 Của Giám Đốc Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Phú Thọ
 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 139/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với lô đất chợ tại Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
▪ 141/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở và chợ đầu mối Đồng Na, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
▪ 96/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá đối với lô đất thương mại, dịch vụ tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ
▪ 95/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá đối với 02 lô đất TMDV tại thành phố Việt Trì
▪ 94/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá với lô đất cơ sở giáo dục tại Thanh Miếu
 Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
▪ 2565/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
▪ 2566/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
▪ 2564/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 Tin tuyển dụng
▪ 44/KH-TNMT: KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 (đợt 02)
▪ 122/TB-TNMT: THÔNG BÁO về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 (đợt 02)
▪ 91/TB-TNMT: THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
▪ 78/TB - UBND: THÔNG BÁO v/v Tuyển Dụng Công Chức Nhà Nước Tỉnh Phú Thọ Theo Chỉ Tiêu Tuyển Dụng Năm 2020
▪ 01/TB-HĐQL: Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2021
 Lĩnh vực Công nghệ thông tin - Chuyển đổi số
▪ 643/QĐ-UBND: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền
▪ 176/STTTT-TTBCXB: V/v truyền thông nâng cao nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số.
▪ 388/QĐ-BTNMT: Quyết định số 388/QĐ-BTNMT
▪ 06/QĐ-TTg: Quyết định phê duyệt Đề án số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính Phủ
▪ 291/QĐ-BTNMT: Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
 


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv