Tin được xem nhiều

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Quản lý đất đai
▪ 91/2019/NĐ-CP: Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)
▪ 10/VBHN-BTNMT: Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
▪ 09/VBHN-BTNMT: THÔNG TƯ Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
▪ 01/VBHN-BTNMT: THÔNG TƯ Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
▪ 02/VBHN-BTNMT: THÔNG TƯ Quy định về hồ sơ địa chính
 Đo đạc - Bản đồ - Viễn thám
▪ 07/VBHN-BTNMT: THÔNG TƯ Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
▪ 03/VBHN-BTNMT: Quy định về bản đồ địa chính
▪ 14/2019/TT-BTNMT: Thông tư số14/2019/TT-BTNMT
▪ 12/2019/TT-BTNMT: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
▪ : Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 Tài nguyên Nước
▪ 31/CT-TTg: Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
▪ 1978/QĐ-TTg: Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 Phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
▪ 1354/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1354/QĐ-BTNMT
▪ 59/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất
▪ 43/2015/NĐ-CP: Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 33/TB-TNMT: THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
▪ 27/TB-TNMT: Thông báo Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
▪ 14/TB-TNMT: THÔNG BÁO Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 02 mỏ khoáng sản
▪ 13/TB-TNMT: THÔNG BÁO Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 03 mỏ khoáng sản
▪ 3675//TNMT-KS: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
 Môi trường
▪ 1045/QĐ-TCMT: Quyết Định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của Tổng cục Môi trường giai đoạn 2021 - 2025
▪ 4209/UBND-KTN: V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.
▪ 2563/TNMT-CCMT: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
▪ 2139: V/v góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
▪ 2075/KH-UBND: Kế hoạch triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ
 Khí tượng - Thủy văn
▪ 03/CT-UBND: CHỈ THỊ Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2022
▪ : QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ : THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ HẬU MÙA II, III, IV NĂM 2022
▪ 03/2022/NĐ-CP: Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
▪ : THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ HẬU MÙA I, II, III NĂM 2022
 Văn bản liên quan khác
▪ 27/2022/NĐ-CP: Nghị định quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
▪ 1155/UBND-NCKS: V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
▪ 323/STTTT-TTBCXB: Đẩy mạnh tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần - 2022
▪ 489/UBND-KGVX: Đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.
▪ 14-HD/ĐUK: Hướng dẫn Xây dựng và nhân rộng các gương tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025
 Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
▪ 798/QĐ-BTNMT: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
▪ 12 /VBHN-BTNMT: NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
▪ 762/TNMT-CCMT: Đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
▪ 481/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 483/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
 Danh sách phôi giấy chứng nhận bị tiêu hủy
▪ 167/TB-TNMT: Về việc tiêu huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ QĐ 270/QĐ-TNMT: Về việc hủy GCN quyền sử dụng đất số Q-419832 do UBND tỉnh PT cấp cho Tổng CTy Giấy VN
▪ 203/QĐ-TNMT: QĐ số 203/QĐ-TNMT về việc hủy GCN QSD đất số Q-419830 do UBND tỉnh đã cấp cho cửa hàng Vàng bạc thị xã Phú Thọ tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
▪ : Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất mặt đại lộ hùng vương
 Thông báo Đấu Giá
▪ 128/TB-TTPTQĐ: Đính chính Thông báo số 125/TB-TTPTQĐ ngày 25/3/2022 về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá QSD 05 ô đất ở đô thị tại khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Phú Thọ tại thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
▪ 125/TB-TTPTQĐ: Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 05 ô đất ở đô thị tại khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Phú Thọ tại thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
▪ 63/TB-TTPTQĐ: Thông báo V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 21 ô đất ở đô thị tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì
▪ 59/TB-TTPTQĐ: Thông báo V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất để Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với lô đất thương mại, dịch vụ tại phố Đoàn Kết, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì
▪ 41/TB-TTPTQĐ: Thông báo v/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị tại phường Gia Cẩm
 Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 1269/TNMT-CCMT: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
▪ 387/BC-TNMT: Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
▪ 230/TB-TTPTQĐ: Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 59/TB-TNMT: Thông báo công khai Nhiệm vụ, dự án năm 2019
▪ Số 62/TB-TTPTQĐ: Thông báo số 62/TB-TTPTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hoà
 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 193/TB-TTPTQĐ: LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
▪ 2565/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
▪ 2566/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
▪ 2564/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 Tin tuyển dụng
▪ 78/TB - UBND: THÔNG BÁO v/v Tuyển Dụng Công Chức Nhà Nước Tỉnh Phú Thọ Theo Chỉ Tiêu Tuyển Dụng Năm 2020
▪ 01/TB-HĐQL: Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2021
▪ 02/TB-HĐQL: Thông Báo Kết Quả Trúng Tuyển Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2021
▪ : DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
▪ : Kế Hoạch Xét Tuyển Viên Chức Sự Nghiệp Thuộc Quỹ Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Phú Thọ Năm 2021
 Lĩnh vực Công nghệ thông tin
▪ 1140/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
▪ 291/QĐ-BTNMT: Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia...
▪ 901/STTTT-TTBCXB: V/v tuyên truyền 04 tập phim sitcom phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin
▪ 874/QĐ-BTTTT: BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
▪ 43/2011/NĐ-CP: Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
 


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv