Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Quản lý đất đai
▪ 3469/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả dự án: điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ 44/2022/QĐ-UBND: Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ 41/2022-QĐ-UBND: Quyết định ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ 3271/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 150/NQ-CP: Nghị Quyết về việc Ban hành Kế hoạch hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
 Đo đạc - Bản đồ - Viễn thám
▪ 13/2022/TT-BTNMT: Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
▪ 06/2022/TT-BTNMT: Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2022 Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ1:50.000, 1:100.000
▪ 05/2022/TT-BTNMT: Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
▪ 16/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT
▪ 15/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT Về việc ban hành Văn bản hợp nhất về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
 Tài nguyên Nước
▪ 166/BTNMT-TNN: V/v cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước vào CSDL giấy phép tài nguyên nước dùng chung và xây dựng, nâng cấp hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại địa phương
▪ 2866/QĐ-BTNMT: Quyêt định số 2866/QĐ-BTNMT: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước
▪ 4379/BTNMT-TNN: Công bố Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021
▪ 31/CT-TTg: Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
▪ 1978/QĐ-TTg: Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 Phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 116/TB-TNMT: Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Công ty đấu giá hợp danh Minh An
▪ 2742/TNMT-KS&TNN: Thông báo và đăng tải công khai các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Phú Thọ.
▪ 88/NQ-CP: Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
▪ 1894/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 1717/TNMT-KS&TNN: Thông báo và đăng tải công khai thông tin các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Phú Thọ.
 Môi trường
▪ 773/QĐ-TNMT: QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường giao thông nối từ đường tỉnh 325B (CCN Bắc Lâm Thao) - quốc lộ 2 - đường tỉnh 323H - đường huyện P2 (CCN Phú Gia, huyện Phù Ninh)” của Uỷ ban nhân dân huyện Phù Ninh.
▪ 42/2022-QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
▪ 2946/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước số 7, 8 tại Mục IVDanh mục kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND, Quyết định số 481/QĐ-UBND
▪ 677/QĐ-TNMT: Quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án đầu tư khai thác mỏ đất sét làm gạch tại xóm Cảnh, xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ” của Công ty TNHH Gạch Tuynel Thanh Lâm
▪ 10/GPMT - TNMT: Giấy phép môi trường Cấp phép cho Công ty TNHH Sinsung Vina
 Khí tượng - Thủy văn
▪ 2483/QĐ-BTNMT: Quyết định số 2483/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025
▪ 40/BCH-VPTT: V/v chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của Bão số 3
▪ 08/2022/TT-BTNMT​: Thông tư 08 /2022/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
▪ 17/VBHN-BTNMT năm 2022: Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
▪ 04/2022/TT-BTNMT: Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT ngày 03/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô - dôn và bức xạ cực tím.
 Văn bản khác
▪ 04/KH-STTTT: Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025
▪ 4/TB-TNMT: Thông báo Về việc phân công Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trực trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
▪ 6269/BTTTT-CATTT: V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán 2023
▪ 110/2022/NĐ-CP: Nghị định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
▪ 2822/TB-UBND: Thông báo Tổ chức chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023 (Viettri Countdown 2023- Sắc xuân Việt Trì)
 Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
▪ 11/2022/TT-BTNMT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 798/QĐ-BTNMT: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
▪ 12 /VBHN-BTNMT: NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
▪ 762/TNMT-CCMT: Đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
▪ 481/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
 Danh sách phôi giấy chứng nhận bị tiêu hủy
▪ 167/TB-TNMT: Về việc tiêu huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ QĐ 270/QĐ-TNMT: Về việc hủy GCN quyền sử dụng đất số Q-419832 do UBND tỉnh PT cấp cho Tổng CTy Giấy VN
▪ 203/QĐ-TNMT: QĐ số 203/QĐ-TNMT về việc hủy GCN QSD đất số Q-419830 do UBND tỉnh đã cấp cho cửa hàng Vàng bạc thị xã Phú Thọ tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
▪ : Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất mặt đại lộ hùng vương
 Thông báo Đấu Giá
▪ 609/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tại khu vực Đồng Nhà Trám, khu 6, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì.
▪ 591/TB-TTPTQĐ: Thông Báo Lựa Chọn Đơn Vị Tổ Chức Đấu Giá Tài Sản Quyền Sử Dụng Đất Tại Xã Xuân Áng Và Tứ Hiệp, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ
▪ 579/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSD đất tại xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì
▪ 120/TB-TNMT: THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 07 mỏ cát lòng sông
▪ 510/TB-TTPTQĐ: Thông Báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá đối với lô đất thương mại, dịch vụ tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 753/QĐ-TNMT: Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Phú Thọ giai đoạn III”...
▪ 12/KH-TNMT: KẾ HOẠCH Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
▪ 424/QĐ-TNMT: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
▪ 1269/TNMT-CCMT: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
▪ 01/TB - TNMT: Lịch Tiếp Công Dân Năm 2021 Của Giám Đốc Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Phú Thọ
 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 39/TB-TTPTQĐ: Thông báo kết quả chấm điểm lựa chọn tổ chức đấu giá dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
▪ 16/TB-TTPTQĐ: Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với lô đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu 8, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy
▪ 17/TB-TTPTQĐ: Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
▪ 643/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với lô đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại khu 8, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy.
▪ 630/TB-TTPTQĐ: Thông Báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá lô đất thương mại, dịch vụ tại khu 1, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa;
 Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
▪ 2565/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
▪ 2566/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
▪ 2564/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 Tin tuyển dụng
▪ 44/KH-TNMT: KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 (đợt 02)
▪ 122/TB-TNMT: THÔNG BÁO về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 (đợt 02)
▪ 91/TB-TNMT: THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
▪ 78/TB - UBND: THÔNG BÁO v/v Tuyển Dụng Công Chức Nhà Nước Tỉnh Phú Thọ Theo Chỉ Tiêu Tuyển Dụng Năm 2020
▪ 01/TB-HĐQL: Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2021
 Lĩnh vực Công nghệ thông tin - Chuyển đổi số
▪ 06/QĐ-TTg: Quyết định phê duyệt Đề án số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính Phủ
▪ 291/QĐ-BTNMT: Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
▪ 631/TTr-TNMT: Kế hoạch và dự toán thuê dịch vụ công nghệ thông tin để quản lý, vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022-2025
▪ 42/2022/NĐ-CP: Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
▪ 964/QĐ-TTg: Quyết định phê duyệt Chiến lược An toàn an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030
 


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv