Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Quản lý đất đai
▪ 188/TB-TNMT: TB về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án: Khu đô thị mới Việt Séc, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì (Lần 3)
▪ 186/TB-TNMT: THÔNG BÁO Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án: Khu nhà ở đô thị tại phố Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
▪ 1732/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT-Ban hành Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
▪ 166/TB-TNMT: TB về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, điều kiện chuyển nhượng QSD đất tại dự án: Khu dân cư mới Soi Cả, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn (Lần 2)
▪ 362/QĐ-TNMT: QĐ Về việc thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty cổ phần kỹ thuật và công nghệ Việt Nam và Công ty cổ phần địa ốc Sa Hoàng Việt tại phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 Đo đạc - Bản đồ - Viễn thám
▪ 14/2019/TT-BTNMT: Thông tư số14/2019/TT-BTNMT
▪ 12/2019/TT-BTNMT: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
▪ : Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
▪ 52/2016/TT-BTNMT: Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
▪ 72/2015/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000
 Tài nguyên Nước
▪ 1354/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1354/QĐ-BTNMT
▪ 59/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất
▪ 43/2015/NĐ-CP: Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
▪ 08/2015/TT-BTNMT: Thông tư 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất
▪ 80/2014/NĐ-CP: Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 12/2021/TT-BTNMT: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS
▪ 2024/QĐ-UBND: QĐ về việc phê duyệt bổ xung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2021, định hướng đến năm 2023 (đợt 03 năm 2021)
▪ 999/QĐ-UBND: QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ xung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2021, định hướng đến năm 2023 (đợt 02 năm 2021)
▪ 104/QĐ-UBND: QĐ Về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đã được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
▪ 1900/QĐ-UBND: QĐ về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2023 (đợt 01 năm 2020)
 Môi trường
▪ 4209/UBND-KTN: V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.
▪ 2563/TNMT-CCMT: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
▪ 2139: V/v góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
▪ 2075/KH-UBND: Kế hoạch triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ
▪ 2298/BTNMT-TTTNMT: V/v tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
 Khí tượng - Thủy văn
▪ : THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ HẬU MÙA XII, I, II NĂM 2021/2022
▪ : THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ HẬU MÙA XI, XII, I NĂM 2021/2022
▪ : THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ HẬU MÙA X, XI, XII NĂM 2021
▪ : THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ HẬU MÙA IX, X, XI NĂM 2021
▪ : THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ HẬU MÙA VIII, IX, X NĂM 2021
 Văn bản liên quan khác
▪ 139-CV/ĐUK: TB v/v tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ
▪ 1123/STTTT-TTBCXB ; 3547/SYT-NVY&QLHN: TB V/v tuyên truyền hướng dẫn tự xét nghiệm gộp mẫu; cách ly, điều trị F0, F1 tại nhà
▪ 29 - KH/TU: Kế hoạch Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
▪ : V/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên
▪ 2302/UBND-BTC: V/v hỗ trợ tuyên truyền Cuộc vận động sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Việt Trì
 Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
▪ 461/QĐ-TNMT: Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 Danh sách phôi giấy chứng nhận bị tiêu hủy
▪ 167/TB-TNMT: Về việc tiêu huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ QĐ 270/QĐ-TNMT: Về việc hủy GCN quyền sử dụng đất số Q-419832 do UBND tỉnh PT cấp cho Tổng CTy Giấy VN
▪ 203/QĐ-TNMT: QĐ số 203/QĐ-TNMT về việc hủy GCN QSD đất số Q-419830 do UBND tỉnh đã cấp cho cửa hàng Vàng bạc thị xã Phú Thọ tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
▪ : Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất mặt đại lộ hùng vương
 Thông báo Đấu Giá
▪ 556/TB-TTPTQĐ: Thông báo v/v đính chính Thông báo số 548/TB-TTPTQĐ ngày 17/11/2021 về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 07 ô đất ở đô thị tại phường Dữu Lâu, phường Bến Gót và phường Vân Phú, thành phố việt Trì, tỉnh Phú Thọ
▪ 555/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
▪ 548/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 ô đất ở đô thị tại phường Dữu Lâu, phường Bến Gót và phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
▪ 527/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại khu Đồng Sào, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
▪ 190/TNMT-KS: THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quyền khai thác khoáng sản mỏ cát lòng sông Đà thuộc địa phận hành chính xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
 Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 1269/TNMT-CCMT: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
▪ 387/BC-TNMT: Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
▪ 230/TB-TTPTQĐ: Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 59/TB-TNMT: Thông báo công khai Nhiệm vụ, dự án năm 2019
▪ Số 62/TB-TTPTQĐ: Thông báo số 62/TB-TTPTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hoà
 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 193/TB-TTPTQĐ: LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
▪ 2565/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
▪ 2566/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
▪ 2564/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 Tin tuyển dụng
▪ 78/TB - UBND: THÔNG BÁO v/v Tuyển Dụng Công Chức Nhà Nước Tỉnh Phú Thọ Theo Chỉ Tiêu Tuyển Dụng Năm 2020
▪ 01/TB-HĐQL: Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2021
▪ 02/TB-HĐQL: Thông Báo Kết Quả Trúng Tuyển Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2021
▪ : DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
▪ : Kế Hoạch Xét Tuyển Viên Chức Sự Nghiệp Thuộc Quỹ Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Phú Thọ Năm 2021
 Lĩnh vực Công nghệ thông tin
▪ 901/STTTT-TTBCXB: V/v tuyên truyền 04 tập phim sitcom phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin
▪ 874/QĐ-BTTTT: BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
▪ 43/2011/NĐ-CP: Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
▪ 142/QĐ-TNMT: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng mạng máy tính nội bộ, Internet và Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
▪ 104/2016/QH13: Luật tiếp cận thông tin
 


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv