Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Quản lý đất đai
▪ 01/2017/NĐ-CP: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
▪ 21/2017/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
▪ 39/2016/QĐ-UBND: Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ 41/2016/QĐ-UBND: Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ
▪ 01/2017/NĐ-CP: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
 Đo đạc và Bản đồ
▪ 52/2016/TT-BTNMT: Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
▪ 72/2015/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000
▪ 45/2015/NĐ-CP: Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ
▪ 55 /2014/TT - BTNMT: Thông tư 55 /2014/TT - BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000
▪ 47/2014/TT-BTNMT: Thông tư 47/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
 Tài nguyên Nước
▪ 59/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất
▪ 43/2015/NĐ-CP: Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
▪ 08/2015/TT-BTNMT: Thông tư 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất
▪ 80/2014/NĐ-CP: Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải
▪ 40/2014/TT-BTNMT: Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 158/2016/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản
▪ 47/2015/TT-BTNMT: Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT về việc Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
▪ 04/2015/TT-BTNMT: Thông tư 04/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì – kẽm
▪ 03/2015/TT-BTNMT: Thông tư 03/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc
▪ 12/CT-UBND: Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh
 Môi trường
▪ 31/2016/TT-BTNMT: Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
▪ 30/2016/TT- BTNMT: Thông tư về Quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu
▪ 12/2016/NĐ-CP: Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 2016
▪ 40/2015/TT-BTNMT: Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
▪ 2028/QĐ-UBND: QĐ 2028/QĐ-UBND Về việc phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ năm 2015
 Khí tượng - Thủy văn
▪ 36/2016/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
▪ 70/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
▪ 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp
▪ 3454-CV/A11(A25): Về việc rà soát, kiểm tra phòng ngừa phần mềm gián điệp đánh cắp thông tin qua máy tính nối mạng chuyển ra nước ngoài
▪ 07 /2008/TT-BTTTT: Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
 Văn bản liên quan khác
▪ : Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 2378/QĐ-BTTTT: Công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
▪ Số 950/QĐ-UBND: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện Dự án: Lập Quy hoạch tài nguyen Nước tỉnh Phú Thọ đến 2025, tầm nhìn đến 2035
▪ Số 1101/QĐ-UBND: Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
▪ Số 3018/QĐ-BTNMT: Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016
 Danh sách phôi giấy chứng nhận bị tiêu hủy
▪ QĐ 270/QĐ-TNMT: Về việc hủy GCN quyền sử dụng đất số Q-419832 do UBND tỉnh PT cấp cho Tổng CTy Giấy VN
▪ 203/QĐ-TNMT: QĐ số 203/QĐ-TNMT về việc hủy GCN QSD đất số Q-419830 do UBND tỉnh đã cấp cho cửa hàng Vàng bạc thị xã Phú Thọ tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
▪ : Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất mặt đại lộ hùng vương
 Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ số 334/QĐ-TNMT: Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018
▪ : Công văn về việc khảo sát hiện trạng XD, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai
▪ số 360/QĐ-TNMT: Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: mua sắm thiết bị
▪ 206/TB-TTPTQĐ: Thông báo điều chỉnh, bổ sung việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 198/TB-TTPTQĐ: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo VB 198/TB-TTPTQĐ
 

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv