Tin được xem nhiều

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Quản lý đất đai
▪ 1161/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lập
▪ 06/2022/NQ-HĐND: Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ
▪ 857/QĐ-TTg: Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
▪ 05/NQ-HĐND: Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ 34/2022/NĐ-CP: Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022
 Đo đạc - Bản đồ - Viễn thám
▪ 06/2022/TT-BTNMT: Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2022 Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ1:50.000, 1:100.000
▪ 05/2022/TT-BTNMT: Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
▪ 16/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT
▪ 15/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT Về việc ban hành Văn bản hợp nhất về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
▪ 07/VBHN-BTNMT: THÔNG TƯ Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 Tài nguyên Nước
▪ 4379/BTNMT-TNN: Công bố Báo cáo tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021
▪ 31/CT-TTg: Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
▪ 1978/QĐ-TTg: Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 Phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
▪ 1354/QĐ-BTNMT: Quyết định số 1354/QĐ-BTNMT
▪ 59/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất
 Địa chất - Khoáng sản
▪ 88/NQ-CP: Về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
▪ 1894/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 1717/TNMT-KS&TNN: Thông báo và đăng tải công khai thông tin các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Phú Thọ.
▪ 70/TB-TNMT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ)
▪ 69/TB-TNMT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN(Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh)
 Môi trường
▪ 594/QĐ-TNMT: Quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu nhà ở đô thị đồng Đè Sòi, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì” tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ của Công ty cổ phần Địa ốc và Thương mại Hòa Phong
▪ 526/QĐ-TNMT: QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường tỉnh 325B ...
▪ 888/QĐ-TTg: Về việc phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
▪ 876/QĐ-TTg: Phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải
▪ 45/2022/NĐ-CP: Nghị định của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 Khí tượng - Thủy văn
▪ 40/BCH-VPTT: V/v chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của Bão số 3
▪ 08/2022/TT-BTNMT​: Thông tư 08 /2022/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
▪ 17/VBHN-BTNMT năm 2022: Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
▪ 04/2022/TT-BTNMT: Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT ngày 03/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô - dôn và bức xạ cực tím.
▪ 9/CT-TTg: CHỈ THỊ Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 Văn bản liên quan khác
▪ 68/2022/NĐ-CP: Nghị định của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
▪ 2474/QĐ-UBND: Quyết định về việc phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ 3621/KH-UBND: Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023-2030
▪ 280/TB-VPCP: Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 07/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 24 tháng 8 năm 2022
▪ 1046/QĐ-TTg: Triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
 Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
▪ 798/QĐ-BTNMT: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
▪ 12 /VBHN-BTNMT: NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
▪ 762/TNMT-CCMT: Đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
▪ 481/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 483/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
 Danh sách phôi giấy chứng nhận bị tiêu hủy
▪ 167/TB-TNMT: Về việc tiêu huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ QĐ 270/QĐ-TNMT: Về việc hủy GCN quyền sử dụng đất số Q-419832 do UBND tỉnh PT cấp cho Tổng CTy Giấy VN
▪ 203/QĐ-TNMT: QĐ số 203/QĐ-TNMT về việc hủy GCN QSD đất số Q-419830 do UBND tỉnh đã cấp cho cửa hàng Vàng bạc thị xã Phú Thọ tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
▪ : Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất mặt đại lộ hùng vương
 Thông báo Đấu Giá
▪ 449/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá dự án Khu nhà ở đô thị tại khu đất thu hồi của Công ty TNHH Việt Hàn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
▪ 441/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá án Khu dân cư nông thôn mới xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;
▪ 425 /TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại 02 khu đất ở tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
▪ 419/TB-TTPTQĐ: THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Khu dân cư nông thôn mới xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
▪ 407/TB-TTPTQĐ: Thông Báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá (Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh)
 Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 12/KH-TNMT: KẾ HOẠCH Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
▪ 424/QĐ-TNMT: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
▪ 1269/TNMT-CCMT: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
▪ 01/TB - TNMT: Lịch Tiếp Công Dân Năm 2021 Của Giám Đốc Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Phú Thọ
▪ 387/BC-TNMT: Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 193/TB-TTPTQĐ: LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
▪ 2565/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
▪ 2566/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
▪ 2564/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 Tin tuyển dụng
▪ 91/TB-TNMT: THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
▪ 78/TB - UBND: THÔNG BÁO v/v Tuyển Dụng Công Chức Nhà Nước Tỉnh Phú Thọ Theo Chỉ Tiêu Tuyển Dụng Năm 2020
▪ 01/TB-HĐQL: Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2021
▪ 02/TB-HĐQL: Thông Báo Kết Quả Trúng Tuyển Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2021
▪ : DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021
 Lĩnh vực Công nghệ thông tin
▪ 631/TTr-TNMT: Kế hoạch và dự toán thuê dịch vụ công nghệ thông tin để quản lý, vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022-2025
▪ 42/2022/NĐ-CP: Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
▪ 964/QĐ-TTg: Quyết định phê duyệt Chiến lược An toàn an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030
▪ 766/QĐ-TTg: QĐ 766 của Thủ tướng CP phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, theo thời gian thực trên môi trường điện tử
▪ 42/2022/NĐ-CP: Nghị định số 42/2022/NĐ-CP cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
 


san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv