Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)

 Quản lý đất đai
▪ 06/2020/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
▪ 99/QĐ-UBND: Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án kỹ thuật, dự toán Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
▪ 1932/QĐ-TTg: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019”
▪ 91/2019/NĐ-CP: Nghị Định số 91/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
▪ 96/2019/NĐ-CP: Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất
 Đo đạc - Bản đồ - Viễn thám
▪ 14/2019/TT-BTNMT: Thông tư số14/2019/TT-BTNMT
▪ 12/2019/TT-BTNMT: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
▪ : Ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
▪ 52/2016/TT-BTNMT: Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
▪ 72/2015/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000
 Tài nguyên Nước
▪ 59/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất
▪ 43/2015/NĐ-CP: Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
▪ 08/2015/TT-BTNMT: Thông tư 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất
▪ 80/2014/NĐ-CP: Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải
▪ 40/2014/TT-BTNMT: Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất
 Địa chất - Khoáng sản
▪ : Nghị định số 67/2019/NĐ-CP
▪ số 3549 /QĐ-BTNMT: Quyết định số 3549 /QĐ-BTNMT Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ TN và MT
▪ 431/QĐ-UBND: Thông báo khu vực cấm, phương án bảo vệ hoạt động khai thác khoáng sản
▪ 158/2016/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản
▪ 47/2015/TT-BTNMT: Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT về việc Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
 Môi trường
▪ 31/2016/TT-BTNMT: Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
▪ 30/2016/TT- BTNMT: Thông tư về Quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu
▪ 12/2016/NĐ-CP: Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 2016
▪ 40/2015/TT-BTNMT: Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
▪ 2028/QĐ-UBND: QĐ 2028/QĐ-UBND Về việc phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ năm 2015
 Khí tượng - Thủy văn
▪ 03/2020/QĐ-TTg: Quy định về dự báo,cảnh báo và truyền tin thiên tai
▪ 16/2019/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn.
▪ 36/2016/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
▪ 70/2015/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
▪ 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp
 Văn bản liên quan khác
▪ 20/2019/TT-BTNMT: Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng,duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
▪ : Thông báo số 154/TB-TTPTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ số 29/2013/TT-BCA: Thông tư số 29/2013/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước ngành Tài nguyên Môi trường
▪ 217/TB- TTPTQĐ: Thông báo số 217/TB-TTPTQĐ ngày 21/12/2018 về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ Số 147A/TB-TTPTQĐ: Thông báo số 147A/TB-TTPTQĐ ngày 15 tháng 10 năm 2018 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 Danh sách phôi giấy chứng nhận bị tiêu hủy
▪ QĐ 270/QĐ-TNMT: Về việc hủy GCN quyền sử dụng đất số Q-419832 do UBND tỉnh PT cấp cho Tổng CTy Giấy VN
▪ 203/QĐ-TNMT: QĐ số 203/QĐ-TNMT về việc hủy GCN QSD đất số Q-419830 do UBND tỉnh đã cấp cho cửa hàng Vàng bạc thị xã Phú Thọ tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
▪ : Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất mặt đại lộ hùng vương
 Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 59/TB-TNMT: Thông báo công khai Nhiệm vụ, dự án năm 2019
▪ số 30/TB-TTPTQĐ: Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 06 ô đất ở tại phường Thanh Miếu, Tp Việt Trì
▪ 447/QĐ-TNMT: Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở TN và MT
▪ 05/TB-TTPTQĐ: Thông báo số 05/TB-TTPTQĐ ngày 07/1/2019 của Trung tâm PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 4749: Phụ lục về đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT bằng nguồn vốn NSNN
 Lĩnh vực Công nghệ thông tin
▪ 142/QĐ-TNMT: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng mạng máy tính nội bộ, Internet và Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
▪ 104/2016/QH13: Luật tiếp cận thông tin
▪ 13/2018/NĐ-CP: Nghị định số 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
▪ 193/TB-TTPTQĐ: LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
▪ 2565/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
▪ 2566/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
▪ 2564/QĐ-UBND: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv