Trang nhất » Hỏi đáp

Hỏi đáp | Gửi câu hỏi tại đây
Tại đây bạn có thể tham khảo các câu trả lời cho những câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất.
Lên phía trên
Thủ tục lấy GCNQSD đất
Câu hỏi:
Nhà nước đã cấp sổ đỏ năm 2014 (đất thuộc diện tái định cư), nhưng vì điều kiện nên tôi không có tiền lấy sổ đỏ. Nay tôi muốn lấy sổ đỏ đó thì phải làm những thủ tục gì và phải nộp những khoản nào? Xin hãy tư vấn cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:
Ngày 26/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP về sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Đề nghị bạn nghiên cứu Nghị định trên để thực hiện và liên hệ với UBND cấp huyện nơi bạn được giao đất ở tái định cư để được hướng dẫn các thủ tục theo quy định.

Lên phía trên
Phân chia tài sản thừa kế
Câu hỏi:
Bố tôi đã mất nên mẹ và các anh chị em tôi là người thừa kế tài sản chung của bố mẹ. Năm 2006 mẹ tôi đã chia phần thừa kế cho anh chị em chúng tôi nhưng còn một người anh tôi ở bên Mỹ chưa được chia phần thừa kế, trong lúc chia thừa kế mẹ tôi có nói phần tài sản mẹ tôi đứng tên sau này sẽ là của anh tôi ở bên Mỹ. Nhưng mới đây chúng tôi phát hiện mẹ tôi đã sang tên cho cháu nội con của một người anh mà anh ấy đã được chia thừa kế rồi trong khi tất cả anh chị em trong nhà không ai biết, với lại mẹ tôi năm nay đã 95 tuổi và không biết chữ nhưng không biết anh tôi đã làm cách nào để sang tên quyền sử dụng đất cho con của anh ta. Vậy xin cho tôi hỏi anh chị em tôi phải làm cách nào để hủy quyền sử dụng đất của cháu tôi, trả lại quyền sử dụng đất cho mẹ tôi vì phần của người anh bên Mỹ chưa được hưởng và mẹ tôi hứa cách đây đã 16 năm rồi lúc còn tỉnh táo.
Trả lời:
Do bố bạn đã mất (chết) nên việc phân chia di sản của bố bạn sẽ dược thực hiện thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.   

- Đối với thừa kế theo di chúc:

Ngoài những người được thừa kế theo di chúc thì căn cứ vào Điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015 những người sau đây cũng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:
“Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.
2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này”.

- Đối với thừa kế theo pháp luật:

Những người sau đây được hưởng thừa kế theo pháp luật, cụ thể căn cứ vào Điều 651, 652 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:
“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hư