Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện dịch vụ công, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản dự toán cấp 1, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất có trụ sở riêng, trước mắt làm việc tại trụ sở của Sở tài nguyên và Môi trường.
Chức năng:
Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau khi quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được duyệt và quản lý quỹ đất thuộc khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị mà Nhà nước đã thu hồi nhưng chưa giao chưa cho thuê.
Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh đối với trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể.
2. Quản lý quỹ đất Nhà nước đã thu hồi đối với các trường hợp sau:
- Quỹ đất được thu hồi theo quy định tại điểm 2.2.1 của Quyết định này;
- Quỹ đất do Nhà nước thu hồi trong trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị, khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị;
3. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi Nhà nước có quyết định thu hồi;
4. Lập hồ sơ giới thiệu địa điểm, hồ sơ thu hồi và giao đất, giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư vào quỹ đất được giao quản lý; lập kế hoạch sử dụng đối với đất được giao để quản lý trình UBND tỉnh xét duyệt;
5. Giao đất cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của UBND tỉnh;
6. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định UBND tỉnh đối với đất được giao để quản lý;
7. Xây dựng cơ sở hạ tầng trên đất được giao quản lý theo quyết định của UBND tỉnh .
8. Sử dụng quỹ đất được giao quản lý làm quỹ đất dự trữ để điều tiết các nhu cầu về đất đai theo quyết định của UBND tỉnh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiệ hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.
10. Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
Tổ chức và biên chế:
1. Trung tâm Phát triển quỹ đất có Giám đốc và 02 Phó giám đốc.
- Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm;
- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm,  miễn nhiệm Phó giám đốc Trung tâm.
2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ
- Phòng Hành chính - Tổng hợp
- Phòng Quản lý và sử dụng đất
- Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng
3. Biên chế:
Biên chế của Trung tâm Phát triển Quỹ đất được chia làm 2 bộ phận:
- Bộ phận được ngân sách cấp lương: 15 biên chế
- Bộ phận hợp đồng( Quỹ lương do trung tâm tự chi trả): Trung tâm tự quyết định số lượng phù hợp với yêu cầu công việc, song không vượt quá 30 biên chế.
4. Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện chế độ hạch toán kế toán và cơ chế tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và các văn bản quy khác về tài chính.
5. Giao Giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất quy định nhiệm vụ, bố trí cán bộ, viên chức: xây dựng quy chế làm việc trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và triển khai thực hiện.  
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 22


thời trang công sở Hôm nay : 1203

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 58865

4 Tổng lượt truy cập : 10643666

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv