Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Tài nguyên

Trung tâm K thut Công ngh Tài nguyên

Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Tài nguyên là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản dự toán cấp I tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để giao dịch.
Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Tài nguyên có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Chức năng:
Thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước và các dịch vụ kỹ thuật, công nghệ trên lĩnh vực: tài nguyên đất, tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản. 
Nhiệm vụ:
+ Khảo sát, thiết kế, điều tra, lập và thực hiện các phương án kinh tế - kỹ thuật về xây dựng mốc toạ độ, mốc chỉ giới và đo đạc bản đồ.
+ Thực hiện hoặc tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, lập hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân.
+ Xây dựng các dự án và thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch  - kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã (phường, thị trấn). Quy hoạch lĩnh vực, vùng và chuyên ngành. Quy hoạch chi tiết phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất.
+ Xây dựng và thực hiện các phương án về điều tra, khảo sát đo đạc, phân tích đánh giá và phân hạng đất.
+ Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá và khoanh vùng khai thác, chế biến, vùng cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản.
+ Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước và nước thải.
+ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan của ngành.
+ Tham gia thực hiện các chương trình khoa học, kế hoạch, dự án của ngành.
Quyền hạn:
+ Quản lý về tổ chức cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi của Trung tâm theo quy định của Pháp luật và quy chế hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Pháp luật và phân cấp quản lý của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tổ chức:
1- Giám đốc và Phó Giám đốc.
2- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: (có 3 phòng)
+ Phòng Hành chính tổng hợp;
+ Phòng Quy hoạch - Phân tích tài nguyên;
+ Phòng Kỹ thuật đo đạc bản đồ.
3- Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Tài nguyên căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế được giao để bố trí, sắp xếp các phòng và đội công tác; Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm, quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng trong Trung tâm. Căn cứ các quy định của Nhà nước, của Luật Lao động, của UBND tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường ký các hợp đồng lao động theo yêu cầu của công việc và nguồn kinh phí cho phép theo năng lực kết quả hoạt động của Trung tâm.  
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 18


thời trang công sở Hôm nay : 618

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 61996

4 Tổng lượt truy cập : 10646797

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv