Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.6254.558
Chức năng:
Trung tâm Công nghệ Thông tin là đơn vị sự nghiệp có thu, dự toán cấp I, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng để giao dịch và hoạt động.
Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tại địa phương; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, tư vấn về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.
Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
2. Tổ chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh gồm:
a. Xây dựng Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh;
b. Xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường hàng năm của cấp tỉnh và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
c. Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; xây dựng, tích hợp, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
d. Cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
đ. Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh và phối hợp tổ chức công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường;
e. Tham gia kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
3. Tổ chức thực hiện công tác tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, giám sát, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.
4. Xây dựng, triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp các dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. Biên tập và phát hành bản tin Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ.
5. Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, dịch vụ, thu phí khai thác về thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
6. Thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
7. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm chuyên ngành cho các đơn vị thuộc Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và các đối tượng sử dụng theo kế hoạch, chương trình được duyệt.
8. Tổ chức xây dựng, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu về tài nguyên và môi trường.
9. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
10. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
11. Thực hiện các dịch vụ, chuyển giao công nghệ về ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng các loại bản đồ chuyên đề, trích lục bản đồ địa chính và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
12. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản của Trung tâm theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.
13. Thống kê, báo cáo về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu về tài nguyên và môi trường  của Sở Tài nguyên và Môi trường.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
Tổ chức bộ máy và biên chế:
1. Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
Giám đốc Trung tâm là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, phụ trách một hoặc nhiều lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
a. Phòng Hành chính - Tổng hợp.
b. Phòng Dữ liệu và Lưu trữ.
c. Phòng Phát triển công nghệ.
3. Biên chế:
Biên chế của Trung tâm Công nghệ Thông tin được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trong tổng biên chế hành chính - sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Giao Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế được giao để tổ chức các phòng; xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm và quy định chức năng, nhiệm vụ cho các phòng thuộc Trung tâm. Căn cứ các quy định của Luật Lao động và các quy định của Nhà nước ký các hợp đồng lao động theo yêu cầu của công việc và khả năng nguồn kinh phí của Trung tâm.
5. Trung tâm Công nghệ Thông tin thực hiện chế độ hạch toán kế toán và cơ chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hiện hành khác về tài chính.  
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


thời trang công sở Hôm nay : 873

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 62251

4 Tổng lượt truy cập : 10647052

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv