Trang nhất » Giới thiệu

Chi cục Quản lý Đất đai

Chi cc Qun lý Đt đai
Chi cục Quản lý Đất đai là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Phú Thọ. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, là đơn vị dự toán cấp I, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.
Trụ sở của Chi cục đặt tại Sở Tài nguyên & Môi trường Phú Thọ.

Chức năng:
Chi cục Quản lý Đất đai là cơ quan tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Trình Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường:
- Dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường về lĩnh vực đất đai.
- Các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kỹ thuật, các văn bản tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai;
2. Hướng  dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
3. Giúp Giám đốc Sở tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; hương dẫn, kiểm tra việc thực hiện;
4. Giúp Giám đốc Sở tổ chức có thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện, các phường, thị trấn và quy hoạch phát triển đô thị trình UBND tỉnh phê duyệt và kiểm tra việc thực hiện;
5. Thẩm định trình Giám đốc Sở hồ sơ trình duyệt về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền;
6. Thẩm định trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; hồ sơ về hợp đồng thuê đất, thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;
8. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân hạng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, phát triển quỹ đất, xây dựng, điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai của tỉnh;
9. Tham mưu cho Giám đốc Sở chủ trì việc xây dựng Bảng giá đất, điều chỉnh giá đất hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật; đề xuất với Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất trong quá trình thực hiện;
10. Tham mưu cho Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;
11. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thu hồi tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quản lý quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
12. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về đất đai, đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và cán bộ địa chính, xây dựng cấp xã;
13. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Phối hợp với Thanh tra Sở, các cơ quan thanh tra có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan trong vịêc thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của người sử dụng đất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hịên, hành vi vi phạm pháp lụât về đất đai trên địa bàn tỉnh;
14. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người lao động thuộc Chi cục theo phân cấp của UBND tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của Pháp luật;
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao;

Tổ chức và biên chế của Chi cục:
a. Lãnh đạo Chi cục:
 Chi cục Quản lý Đất đai có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;
Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Quản lý đất đai;
Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
b. Các phòng chuyên môn của Chi cục:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp;
- Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất;
- Phòng Kinh tế đất.
c. Biên chế: Biên chế Chi cục Quản lý đất đai được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trong tổng biên chế hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.  
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 23


thời trang công sở Hôm nay : 531

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 61909

4 Tổng lượt truy cập : 10646710

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv