Trang nhất » Giới thiệu

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Chi cc Bo v Môi trường

Chi cục Bảo vệ môi trường Phú Thọ là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng và kho bạc nhà nước để giao dịch.
Trụ sở của Chi cục: đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

Chức năng:
Chi cục Bảo vệ môi trường Phú Thọ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.  Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường; tổ chức việc thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, đề án đó sau khi được phên duyệt;
2. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;
3. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư;
4. Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh; xem xét trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh; thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trình Giám đốc Sở thông báo cho doanh nghiệp số phí thải nộp theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
5. Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; trình Giám đốc Sở việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường;
6. Đánh giá, dự báo và cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường;
7. Giúp Giám đốc Sở làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.
8. Giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường, chương trình quan trắc môi trường, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo nội dung chương trình đã được phê duyệt hoặc theo đặt hàng của tổ chức, cá nhân; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường ở địa phương và tổng hợp xây dựng báo cáo hiện trạng môi trên địa bàn tỉnh;
9. Giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ môi trường, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
10. Tham mưu cho Giám đốc Sở về hướng dẫn nghiệp vụ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị, thành và cán bộ địa chính - xây dựng xã, phường, thị trấn: chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường ở địa phương;
11. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra theo quy định của pháp luật; phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề xuất, kiến nghị Giám đốc Sở các biện pháp xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở.
12. Tham gia xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách sự nghiệp về bảo vệ môi trường hàng năm và dài hạn của địa phương; quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.
13. Tham gia và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Tổ chức, bộ máy của Chi cục.
a. Lãnh đạo Chi cục.
Chi cục bảo vệ môi trường Phú Thọ có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.
Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. Chi cục trưởng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm;
Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm;
b. Các phòng chuyên môn của Chi cục:
- Phòng Tổng hợp;
- Phòng Thẩm định và đánh giá tác động môi trường;
- Phòng kiểm soát ô nhiễm.  
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính
Gef 6 năm 2018
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Biển đảo Việt Nam
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 30

Khách viếng thăm : 25


thời trang công sở Hôm nay : 1748

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 59410

4 Tổng lượt truy cập : 10644211

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv