Trang nhất » Tin Tức » Môi trường

Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại liên bang nga

Thứ sáu - 14/05/2010 00:57
Thực hiện Quyết định số 3100-QĐ/BTCTW ngày 05/01/2010 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Đoàn nghiên cứu khảo sát về “Quản lý tài nguyên và môi trường” tại Liên bang Nga gồm 26 đồng chí ở các cơ quan Trung ương và địa phương do Đ.C Nguyễn Văn Kim - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 20/01 đến 04/02/2010
Thông qua hệ thống các bài giảng do các giáo sư có kinh nghiệm thuộc Trường đại học Tổng hợp Sinh thái Môi trường Matxcova thực hiện, Đoàn đã nắm bắt được những nét cơ bản nhất về kỹ thuật cơ bản trong việc xử lý nước, khí thải hiện nay; thực trạng công tác quản lý tài nguyên, môi trường sinh thái của Liên Bang Nga trong giai đoạn vừa qua:

Về kỹ thuật cơ bản liên quan đến xử lý làm sạch môi trường:

- Đối với công nghệ xử lý nước thải: Các phương pháp xử lý nước thải đang được áp dụng tại Nga hiện nay bao gồm 6 phương pháp chủ yếu là: Phương pháp cơ học, hoá học, lý - hoá, sử dụng nguồn điện, sinh học và phương pháp vi sinh; một số mô hình xử lý nước của các nhà máy, những nét khái quát nhất về tình trạng nhiễm bẩn của các sông hồ tại Matxcova.

- Đối với công nghệ xử lý nước thải: Nguồn khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí hiện nay chủ yếu do việc sử dụng các nhiên liệu hoá thạch gồm than, dầu… quá trình đốt cháy nhiên liệu tạo ra các loại khí thải gồm: CO2, NOx, SO2, CH4,... đây cũng chính là các loại khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính, một trong những vấn đề cả thế giới quan tâm, cũng chính vì vậy trong những năm gần đây các nhà khoa học các nước trên thế giới đang nghiên cứu sử dụng các loại năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, sóng biển…thay thế dần cho các loại năng lượng hoá thạch hiện nay.

Quá trình xử lý khí thải độc hại có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc làm sạch môi trường không khí, nguồn thải cố định bao gồm các các nhà máy công nghiệp, nguồn thải di động chủ yếu do các động cơ của các loại xe vận tải (Matxcova có đến 95% khí thải từ các xe ô tô). Các phương pháp xử lý khói, bụi chất thải độc hại đang được sử dụng bao gồm phương pháp khô và phương pháp ướt, trên thực tế cần lựa chọn các phương pháp cho phù hợp; các thiết bị lọc bụi hiện cũng rất đa dạng như kame-pa bụi, thiết bị lọc bụi dạng cyclome, thiết bị lọc bụi tay áo…; đối với phương pháp xử lý ướt bao gồm các phương pháp hoá học, phương pháp hấp thụ, phương pháp sử dụng màng mỏng…

Tuy nhiên, hiện nay vấn đề xử lý khí thải của các doanh nghiệp ở Nga cũng đang gặp khó khăn vì kinh phí chi phí cho các hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn rất lớn mà các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ không đủ kinh phí để trang trải, nhiều năm qua mặc dù Chính phủ đưa ra mức phạt khá cao, bên cạnh đó có chính sách hỗ trợ từ Quỹ môi trường song tình trạng các nhà máy vẫn không đầu tư xử lý; tình trạng nhiên liệu cho các loại xe vận tải, ôtô vẫn chưa đạt tiêu chuẩn (xăng vẫn có hàm lượng chì,…) do đó khí thải là độc hại, tình trạng ôtô cũ có số lượng rất lớn cũng là những thách thức với thủ đô Matxcova, so với các nước tiên tiến khác như Nhật Bản, Mỹ thì hệ thống xử lý khí thải độc hại công nghiệp của Nga còn có khoảng cách khá xa.

Về quản lý tài nguyên sinh thái và môi trường:

- Hệ thống quản lý tài nguyên, môi trường và sinh thái của Liên bang Nga, với các nội dung:
+ Lịch sử hệ thống bảo tàng thiên nhiên của Liên bang Nga;
+ Hệ thống bảo tồn thiên nhiên;
+ Cấu trúc cơ quan bảo tồn thiên nhiên;
+ Hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý;
+ Phân bố quyền hạn giữa các cơ quan Liên bang trong vấn đề quản lý tài nguyên, thiên nhiên và môi trường;
+ Phân chia quyền hạn giữa các ban ngành (Chính phủ, cơ quan của Tổng thống);
+ Bảo tồn khôi phục nguồn tài nguyên cá;
+ Các địa bàn bảo tồn đặc biệt…
Hệ thống bảo tồn thiên nhiên của Nga (cơ quan bảo vệ môi trường) được hình thành từ thời Liên bang Xô viết, cơ quan chịu trách nhiệm là Bộ Sinh thái Tài nguyên và Môi trường, Bộ này đã bị giải tán khi Liên Xô tan rã. Cuối năm 1991 thành lập lại Bộ Sinh thái Tài nguyên và Môi trường sau đó chuyển thành Uỷ ban và đến tháng 5/2000 mới thành lập lại Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Sinh thái và giữ cho đến nay.

Cấu trúc cơ quan bảo toàn thiên nhiên Nga gồm: Bộ ngành trực thuộc Chính phủ, Ban ngành trực thuộc Tổng thống và các chủ thể bao gồm các nước Cộng hoà, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Sinh thái là đơn vị được giao trách nhiệm quản lý chính cùng với các Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế, Bộ Kinh tế thực hiện các chức năng quản lý, các nội dung có liên quan đến đất đai nông nghiệp, sức khoẻ con người…; Cơ quan trực thuộc Tổng thống có vai trò rất quan trọng trong quá trình tham gia thực hiện quản lý.

Hệ thống văn bản pháp luật: Cho đến nay riêng hệ thống văn bản pháp lý để phục vụ công tác quản lý tài nguyên đã có trên 1.500 văn bản các loại gồm: Luật, Nghị định và các loại văn bản khác; Hệ thống quản lý cũng được phân theo các cấp từ trên xuống là Liên bang và các Địa phương. Quyền hạn, trách nhiệm của từng đơn vị quản lý cũng được quy định rõ ràng trong các hệ thống văn bản pháp quy; Việc quản lý các khu vực bảo toàn các địa bàn đặc biệt như: Các khu vực vườn Quốc gia, công viên, vùng bảo tồn động vật, thắng cảnh… hiện có khoảng 300 địa điểm, hiện nay càng tăng chủ yếu trách nhiệm giao cho Bộ TNTN&MT quản lý.
Việc phân chia quyền hạn trách nhiệm giữa cơ quan của Liên Bang và địa phương quy định rõ ràng cụ thể phân chia cho 83 Chủ thể Liên bang có 49 tỉnh, 21 nước cộng hòa, 10 vùng tự trị, 2 thành phố lớn trực thuộc Trung ương (Matxcova, SaintPetecbua).

Tuy vậy, hiện nay việc quản lý tài nguyên, thiên nhiên và môi trường của Liên bang Nga cũng chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong muốn, vấn đề kiểm soát ô nhiễm của Nga cũng gặp phải một số khó khăn mà chủ yếu do nền kinh tế còn chưa thoát khỏi những hậu quả cũ, một số nhà máy công nghệ còn lạc hậu, việc xả thải các chất ô nhiễm còn chưa kiểm soát được chặt chẽ, tiêu chuẩn của Nga còn có khoảng cách đối với các nước Châu Âu như tiêu chuẩn khí thải các xe cơ giới hiện nay mới chỉ áp dụng tiêu chuẩn EURO3, Việt Nam là  EURO2, Châu Âu là EURO4, một số nước đang tiến đến áp dụng tiêu chuẩn EURO5…
Hiện nay Nga cũng đang bị cộng đồng thế giới đánh giá cho rằng chưa thực sự quan tâm đến việc bảo tồn các khu vực sinh thái đặc biệt, tình trạng quản lý còn lỏng lẻo, chưa nghiêm ngặt.

- Thẩm định sinh thái tài nguyên và môi trường:

Giai đoạn trước năm 1991 do Uỷ ban thuộc Liên bang Nga chịu trách nhiệm thẩm định toàn bộ, sau năm 1991 Cơ quan thẩm định Tài nguyên, môi trường được thành lập và chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng sử dụng tài nguyên thiên nhiên và môi trường theo các Văn bản pháp lý đã quy định. Thẩm định được thực hiện dựa trên các nguyên tắc như độc lập, khách quan, công khai, mang tính hệ thống, các đối tượng bắt buộc thẩm định được các văn bản pháp luật quy định và tuân thủ theo một trình tự nhất định, năm 1993 đạo luật thẩm định sinh thái tài nguyên môi trường mới hoàn thiện trên cơ sở văn bản ban hành năm 1991. Việc thẩm định được phân chia thành hai cấp; Cấp Liên bang do cơ quan thẩm định sinh thái công nghệ, hạt nhân thực hiện; Cấp địa phương, khu vực do các cơ quan giám sát của các chủ thể thực hiện, đối tượng thẩm định được quy định tại các văn bản Pháp luật. Phương pháp thẩm định là phương pháp chuyên gia;

Quy trình thủ tục thẩm định của Nga hiện đang được Việt Nam áp dụng, khác biệt lớn nhất là Hội đồng thẩm định của Nga có mời các Chuyên gia tư vấn độc lập (số lượng tuỳ theo mức độ phức tạp của dự án), kinh phí các đối tượng cần phải nộp được quy định rất rõ ràng, trách nhiệm của Hội đồng được quy định cụ thể,…Tuy nhiên, hiện nay tình trạng chung ở Nga là chưa đáp ứng được yêu cầu chính vì cho rằng hiện nay tình trạng kiểm soát còn có phần dài hơn giai đoạn trước đây, một số khâu trong quá trình thẩm định còn trì trệ và còn mang định tính, thời gian thẩm định còn dài,…

- Hệ thống quản lý an toàn sinh thái của Liên bang Nga:

+ Hệ thống quản lý an toàn sinh thái của Liên bang Nga được quy định chặt chẽ tại các văn bản quy phạm pháp luật ngay từ những năm 1961, theo nguyên tắc đặt quyền con người kết hợp với sinh thái môi trường, đảm bảo giữ vững tiềm năng, không xâm phạm ảnh hưởng xấu đến môi trường, do đó bắt buộc phải có công tác đánh giá tác động môi trường, tại Hiến pháp Nga có 02 điều quy định về sinh thái và môi trường bao gồm: Nghĩa vụ và quyền lợi của mọi công dân, cho đến nay Nga đã ba lần sửa đổi Luật về tài nguyên sinh thái.

+ Cấu trúc cơ quan quản lý sinh thái môi trường: Bao gồm cơ quan Liên bang và Cơ quan của các chủ thể; Các cơ quan sinh thái môi trường thuộc Liên bang Nga, đứng đầu là Bộ Tài nguyên, Thiên nhiên Môi trường có trách nhiệm xây dựng các văn bản quy phạm, các đạo luật quản lý sinh thái của Liên bang Nga, xác định và đưa ra các nhóm tiêu trí thực hiện, kiểm soát các hoạt động của con người và thực hiện đánh giá, điều hành thông qua hệ thống các văn bản pháp lý đã được ban hành, thông tin về tình trạng sinh thái môi trường. Bộ có 03 cơ quan liên quan quản lý sinh thái là: Cơ quan giám sát sinh thái, công nghệ hạt nhân; cơ quan giám sát sử dụng tài nguyên, cơ quan khí tượng thuỷ văn ngoài ra còn có các cơ quan quản lý khoáng sản.
Quyền hạn của các cơ quan này được quy định rõ ràng đảm bảo các nhiệm vụ không bị chồng chéo giữa các đơn vị.

Các cơ quan quản lý sinh thái môi trường thuộc các chủ thể và các Bộ có trách nhiệm quản lý trong phạm vi trách nhiệm của mình, các đối tượng quản lý được Chính phủ quy định rõ ràng;

Hệ thống các đạo luật cơ bản của Nga liên quan đến quản lý sinh thái môi trường gồm: Hiến pháp (1993); Đạo luật bảo tồn tài nguyên và môi trường xung quanh; Đạo luật chất thải - tiêu dùng; Đạo luật bảo tồn khí quyển; Đạo luật thẩm định sinh thái; Đạo luật vệ sinh dịch tễ; Đạo luật kiểm soát pháp nhân, pháp thể…và hàng trăm các văn bản Nghị định, quy định về quản lý sinh thái môi trường. Quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan Liên bang và các cơ quan thuộc chủ thể.

Cơ quan thuộc Liên bang ngoài trách nhiệm xây dựng hệ thống các Đạo luật, văn bản quản lý phải thực hiện trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các vùng sinh thái, kiểm soát phóng xạ, báo cáo hàng năm về tình hình sinh thái cho Chính phủ, đưa ra các chuẩn mực an toàn sinh thái, thẩm định tài nguyên, xác định kinh phí cho thẩm định đánh giá tài nguyên môi trường, truy tố tội phạm, giáo dục về sinh thái môi trường, quản lý quỹ sinh thái, hợp tác quốc tế, cấp phép hoạt động…; Các cơ quan thuộc các chủ thể có trách nhiệm xác định hướng, kiểm tra kiểm soát các hoạt động liên quan đến sinh thái tại địa bàn được phân công, xây dựng các định mức tiêu chuẩn trên địa bàn…theo nguyên tắc định mức tiêu chuẩn không được thấp hơn đã được Liên bang quy định.

Hệ thống luật pháp của Nga đã tương đối hoàn chỉnh và liên tục được sửa đổi, điều chỉnh nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế, việc thẩm định sinh thái có hẳn một đạo luật riêng, việc xử phạt được thực hiện như một công cụ có hiệu quả, kinh phí phạt có thể rất lớn…quy trình thẩm định thực hiện tại Nga giống như quy trình thẩm định thực hiện tại Việt Nam, các vấn đề như cơ sở dữ liệu quản lý sinh thái đã được hình thành duy trì nhiều năm nay, đây là điều mà Việt Nam cần nhanh chóng học tập để có thể quản lý một cách hệ thống sinh thái. Các đơn vị Báo chí cũng góp phần phanh phui một số vi phạm về môi trường tương tự trường hợp Vedan Việt Nam, trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp được hết sức coi trọng, hiện nay theo quy định cứ 5 năm bắt buộc người đứng đầu doanh nghiệp phải thực hiện đào tạo về kiến thức sinh thái, toàn Nga hiện có tới 135 cơ sở đào tạo loại hình này, các doanh nghiệp có trách nhiệm quan trắc số liệu về sinh thái gửi cơ quan quản lý; Việc quản lý vi phạm sinh thái ngoài việc do các cơ quan có trách nhiệm ở Nga cũng duy trì thực hiện kiểm soát thông qua cộng đồng, các vi phạm nặng có thể xem xét xử lý hình sự.... Nga thừa nhận việc quản lý hiện nay tuy có nhiều ưu điểm song có một vấn đề quản lý tài nguyên lại không chặt được như giai đoạn Liên bang Xô viết… cuối cùng bạn cũng cho rằng vấn đề sinh thái là vấn đề mang tính toàn cầu có sự hợp lực chung của các nước toàn thế giới mới có thể giải quyết được vấn đề thay đổi khí hậu trong những năm tới.

- Quản trị an toàn sinh thái Liên bang Nga:

Vấn đề an toàn sinh thái ngày càng được coi trọng tại Liên bang Nga, hệ thống Luật pháp về an toàn sinh thái ngày càng được hoàn thiện nhằm mục tiêu quản lý chặt chẽ vấn đề an toàn sinh thái. Quản trị an toàn sinh thái nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn sinh thái thực tế, để có thể giúp các nhà quản lý xác định một cách chính xác những thiệt hại gây ảnh hưởng đến môi trường, trên cơ sở đó đưa ra những yêu cầu đền bù đối với các đối tượng gây hại.

Hiện nay, tại Nga phương pháp xác định ảnh hưởng vẫn thực hiện một cách gián tiếp thông qua các yếu tố như: Sức khoẻ, công trình, tài nguyên rừng, nguồn nước như huỷ hoại thuỷ sản…Việc tính toán được xác định thông qua các giai đoạn trên cơ sở các công thức toán học.

Hệ thống quản trị sinh thái được tiến hành theo 10 bước, bắt đầu từ hệ thống Lãnh đạo các doanh nghiệp, trên cơ sở các bước thực hiện sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp có phương án xử lý hợp lý nhất đảm bảo các quy định về an toàn sinh thái theo hệ thống Pháp luật.

Điều khác biệt nhất hiện nay đối với hệ thống quản trị an toàn sinh thái ở Nga đó là hệ thống kiểm toán sinh thái thực hiện theo một quy trình bài bản gồm 09 bước, trên cơ sở kiểm toán sinh thái các doanh nghiệp xác định được mức ảnh hưởng tác động gây ra và qua đó cũng giúp cho doanh nghiệp xác định được phương án xử lý tình trạng ô nhiễm và cải thiện quan hệ với chính quyền và dân sở tại, ngoài ra hiện nay ở Nga hệ thống bảo hiểm sinh thái đã bắt đầu vận hành với hai đối tượng bắt buộc và tự nguyện, mức độ đóng góp của các doanh nghiệp là 1% doanh thu, việc cấp chứng chỉ sinh thái và thẩm định sinh thái duy trì hoạt động hiệu quả đặc biệt hơn đối với các doanh nghiệp bắt buộc phải có Pastport sinh thái, thông qua việc ghi chép thường xuyên sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nắm được tình trạng chung về sinh thái của đơn vị mình cũng như các phương án xử lý khắc phục nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn sinh thái theo Pháp luật.

Khảo sát thực tế các cơ sở xử lý rác thải:

- Nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ đốt: Nhà máy xử lý rác thải tại Matxcova, do một công ty tư nhân thực hiện đầu tư, đây là một trong 5 nhà máy với công nghệ hiện đại nhất được xây dựng tại Liên bang Nga, với các thông số công nghệ chủ yếu như sau: + Công suất xử lý rác: 25 tấn/giờ;
+ Công nghệ xử lý: Đốt toàn bộ;
+ Sản phẩm thu hồi: Phát điện: Công suất phát điện: 10 MW; Kim loại thu hồi: 3.200 tấn/năm; Phụ phẩm dùng sản xuất bê tông.

Với công nghệ lò đốt nhiệt độ cao, toàn bộ rác thải đưa vào lò đốt hầu như  được xử lý hoàn toàn, đây cũng là điều rất mới so với công nghệ hiện đang sử dụng tại Việt Nam, nhiệt thu hồi trong quá trình đốt được sử dụng cho hệ thống phát điện với công suất khá lớn, lượng điện một phần cung cấp cho nhà máy, phần còn lại bán lên lưới, phần vô cơ còn lại có lẫn kim loại, các chất vô cơ khác được tiếp tục phân loại thành kim loại ép thành bánh tiếp tục được bán cho các cơ sở luyện kim, phần còn lại sử dụng sản suất bê tông, loại bê tông được sản suất từ chất thải lại có khả năng chống trượt rất được ưa chuộng sử dụng; Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế hiện đại đảm bảo các tiêu chuẩn của Châu Âu, toàn bộ quá trình công nghệ của nhà máy được điều khiển tự động kết hợp với điều hành trung tâm kiểm soát môi trường của Matxcova, mặc dù là nhà máy rác nhưng hầu như không xuất hiện mùi hôi bẩn, giống như các cơ sở xử lý rác của Việt Nam, ngoài nguyên nhân công nghệ xử lý hiện đại thì thời tiết của Nga cũng rất khác Việt Nam, phần lớn rác rất khô hầu như không xuất hiện nước rỉ, đây cũng là một khác biệt lớn của Nga. Hệ thống xử lý hấp thụ khí được thiết kế hiện đại để đảm bảo tiêu chuẩn khí sạch trước khi thải ra không trung. Hiện nay, Nga đã làm chủ hoàn toàn công nghệ này, thậm chí đã bắt đầu phối hợp xây dựng các cơ sở xử lý rác theo công nghệ đốt ở một số thành phố lớn trên thế giới như: Tokyo, Mehico, Newyok…

Qua trao đổi bổ ích với Giáo Sư về công nghệ của Nhà máy, thực tế hiện nay Việt Nam đang sử dụng rộng rãi công nghệ xử lý vi sinh, công nghệ này cho thấy có quá nhiều nhược điểm, rác xử lý không triệt để, kể cả một số nhà máy rác thải được thực hiện theo chương trình viện trợ ODA cũng vẫn chưa áp dụng công nghệ đốt toàn bộ, một số cơ sở trong nước đang nghiên cứu tìm tòi công nghệ đốt, đã thử nghiệm dưới dạng viên đốt, tuy nhiên chưa khẳng định được, do đó việc hợp tác chuyển giao công nghệ mới vào điều kiện Việt Nam là cần thiết trên cơ sở công nghệ gốc của bạn cần có những nghiên cứu để phù hợp với điều kiện thực tế rác thải của Việt Nam, khả năng thành công là tương đối cao. Về suất đầu tư khoảng 150 EUR/tấn rác thải, phía Nga sẵn sàng hợp tác chuyển giao công nghệ nếu Việt Nam có yêu cầu.

- Nhà máy xử lý rác theo công nghệ phân loại: Nhà máy có công suất 4.500 tấn rác thải đô thị/năm, thuộc sở hữu nhà nước, nằm ở ngoại ô Matxcova, công nghệ phân loại máy kết hợp với thủ công (bằng tay) tương tự như một số nhà máy rác đã được xây dựng tại Việt Nam. Hiện Matxcova có 08 nhà máy tương tự, sản phẩm bao gồm các loại hộp kim loại, bìa cactong, nilon, các mảnh vỡ thủy tinh…, phần còn lại không sử dụng được vẫn phải chôn lấp, vị trí chôn lấp cách Matxcova đến 500km.

Thực tế khảo sát dễ nhận thấy nhược điểm của việc phân loại thủ công là mùi khó chịu, rác thải các loại vẫn bị lẫn bụi bẩn trong khu vực sản xuất. Khác biệt đối với Việt Nam, chủ yếu khí hậu lạnh do vậy rác khô không thấy xuất hiện  nước rỉ rác trong khu vực nhà máy, sản phẩm của nhà máy được thực hiện đóng kiện tự động chuyển đến nơi tiêu thụ theo  địa chỉ hợp đồng có sẵn.

Tại Nga rác thải được phân thành 05 loại tùy theo cấp độ độc hại, rác thải y tế được xếp vào loại thứ 3, hiện nay có khu xử lý riêng theo công nghệ đốt, các loại rác thải điện tử, các loại đặc biệt nguy hiểm đều có khu xử lý riêng, hiện các nhà máy cũ vẫn thuộc sở hữu nhà nước, các nhà máy mới do các công ty tư nhân đầu tư thực hiện, toàn bộ rác thải tại Matxcova đều được xử lý qua các nhà máy công nghiệp không còn tình trạng chôn lấp trực tiếp. Chôn lấp trực tiếp rác thải loại được thực hiện theo một quy trình công nghệ và kiểm soát nghiêm ngặt, để đảm bảo không ô nhiễm khu vực xung quanh. Như vậy, tại Nga hiện không còn tồn tại công nghệ xử lý rác dạng vi sinh thành phân bón, một dạng công nghệ hiện tương đối phổ biến tại Việt Nam.

Tác giả bài viết: Vũ Văn Thủy - Giám đốc Sở TN và MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Quyết định khu vực cấm, phương án khai thác khoáng sản
Thông tin đấu giá
Công bố các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố quy hoạch sử dụng đất tỉnh phú thọ đến năm 2020
Danh sách phôi giấy chứng nhận sử dụng đất hư hỏng và đã bị tiêu hủy
Hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh phú thọ
Bản đồ hành chính

Tra tin theo ngày tháng

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2017 << 6/2018 >> 2019
Dịch vụ công trực tuyến Bộ TN và MT
Vay vốn ưu đãi
Biển đảo Việt Nam
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
Việt Nam - Asean
Apec 2017
Chủ quyền Biển, Đảo
Cổng TTDT Chính phủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Công nghệ Thông tin
Du lịch Phú Thọ
Hưởng ứng ngày KTTV 2018
Tài liệu tuyên truyền pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc và bản đồ
Cục bảo vệ môi trường
 
Dự báo thời tiết

Thống kê truy cập

vay cong so Đang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 16


2 Hôm nay : 1079

thoi trang han quoc Tháng hiện tại : 106151

4 Tổng lượt truy cập : 9720468

Bảng giá đất

san panel thi công nhà xưởng nồi hơi tầng sôi thi công trần nhà Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes dong phuc Giá máy làm đá viên Máy bào đá tự động may lam da nắp hố ga đầu cáp ngầm 24kv